VLIV TĚŽEBNÍCH JAM ŠTĚRKOPÍSKŮ NA PODZEMNÍ VODU

Lucie Potočárová, Tomáš Kuchovský

Abstrakt

Nowadays mining of gravel represents dynamically developing area of mining industry. Mining pits affect not only countryside but also natural processes. They affect primarily height of groundwater levels which are dropping off in the upper area of mining and on contrary increase in the lower part of mining. There are changes also in chemical composition of groundwater and certain mineral are precipitated at the bottom of mining pits. This paper is about studying of these changes with the aid of regular field measuring, comparing the results with older ones and finally with geochemical modelling. Studying of these changes is important for finding out the extend of changes on the area which are caused by mining and whether these changes do not affect on groundwater quality because this area is used as water withdrawal area for Mohelnice city and its neighbourhood.

Bibliografická citace

Potočárová, L., & Kuchovský, T. (2016). VLIV TĚŽEBNÍCH JAM ŠTĚRKOPÍSKŮ NA PODZEMNÍ VODU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4763

Klíčová slova

gravel pit; hydrogeochemistry; pH, Eh; groundwater level

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čurda, J. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Koverdynský, B. – Manová, M. – Majer, V. – Miller, V. – Otava, J. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Šamanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list Mohelnice. – 70 str., ČGÚ Praha.
Kuchovský, T. – Říčka, A. – Červenková (2006): Impact of Gravel Pits on Ground water: Case study of Gravel Pits Near the Mohelnice City, Czech republic. – In: Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2.–5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic, 69–72.
Pospíšil, O. (2000): Hydrogeologické a hydrologické poměry DP Mohelnice, Mohelnice I a Moravičany. Monitoring pro knihu odvodňování – I. Etapa, květen 2000. – 12 str., Aquaprotec s. r. o. Brno.
Zeman, J. (2007): Interakce vody s atmosférou a minerály. Modelování stability přírodních anorganických systémů. – MS, 97 str., MU Brno.