INTERPRETACE DEFORMACÍ SEDIMENTŮ KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA KONTAKTU SE ZÓNOU PAVLOVSKO-WASCHBERSKOU (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Ivan Poul, Rostislav Melichar

Abstrakt

The Pavlov-Waschberg Zone and its surroundings features complicated structure of Carpathian Foredeep sediments and overthrusted flysch nappes. After Neo-Alpine thrusting this contact was tectonically affected by sinistral transversal strike-slip faults (lateral ramps) to present large-scale en-echelon structure. The structure is well visible in Pavlov Hills, where cross cut large limestone plate into smaller “blocks”. The new research investigates transversal faults’ elongation to the Carpathian Foredeep where fold Karpatian and Lower Badenian sediments. Large geomorphological elevations “Přední and Zadní Dunajovický hřbet” are depicted as remnants of large-scale fault-propagation folds (past-Lower Badenian thrusting) in this text.

Bibliografická citace

Poul, I., & Melichar, R. (2016). INTERPRETACE DEFORMACÍ SEDIMENTŮ KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA KONTAKTU SE ZÓNOU PAVLOVSKO-WASCHBERSKOU (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4738

Klíčová slova

Carpathian foredeep; Badenian; Karpatian; fault-propagation fold; anticline; transversal fault; frontal and lateral ramp

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. – Bimka, J. (1981): Závěrečná zpráva z oblasti Strachotín-Pavlov-Mikulov. – MS, Geofond. Praha.
Poul, I. – Melichar, R. (2009): Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty). – Geol. výzk. Mor. Slez., v roce 2008, 70–74. Brno.
Poul, I. – Melichar, R. – Janečka, J. (in press): Thrust tectonics of the Upper Jurassic limestones in the Pavlov Hills (Outer Western Carpathians, Czech Republic). – In: Esplugas, J. P. (ed.): Kinematic Evolution and Structural Styles of Fold-and-Thrust Belts. – Gol. Soc. London.
Wilkerson, M. S. – Apotria, T. – Farid, T. (2002): Interpreting the geologic map expression of contractional fault-related fold terminations: lateral/oblique ramps versus displacement gradients. – J. Struct. Geol., 24, 593–607. Amsterdam.