Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí

Jiří Zimák, Veronika Jůzková

Abstrakt

The concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 360 samples of igneous and metamorphic rocks from the Podyjí (Thayatal) National Park. The studied territory belongs to the Dyje-Ivančice Massif (granites prevail), Lukov Unit (mainly mica schists, also phyllites, marbles, quartzites and orthogneisses), Bíteš Unit (orthogneisses, also paragneisses and amphibolites), and Šafov-Vranov Unit (mica schists, orthogneisses, marbles, amphibolites). All mentioned rocks show a low natural radioactivity. Mass activity of the most radioactive rock sample is only 334 Bq.kg-1.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Jůzková, V. (2016). Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4719

Klíčová slova

Brunovistulicum; Moravicum; gamma-spectrometry; natural radioactive elements

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Batík, P. (1984): Geologická stavba moravika mezi bítešskou rulou a dyjským masívem. – Věst. Ústř. Úst. geol., 59, 6, 321–330. Praha.
Batík, P. (1992): Geologická mapa Národního parku Podyjí 1 : 25 000. ČGÚ Praha.
Batík, P. (1999): Moravikum dyjské klenby – kadomské předpolí variského orogénu. – Věst. Čes. geol.Úst., 74, 3, 363–369. Praha.
Batík, P. (2004): Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, 9–12. Praha.
Cháb, J. – Breiter, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. – Vydavatelství České geologické služby, Praha.
Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. ČGÚ Praha.