Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky

Jiří Zimák

Abstrakt

Contents of potassium, uranium and thorium were measured, using a laboratory gamma-ray spectrometer, in 712 samples of granitoids and metagranitoids as well as accompanied dioritoids, aplites and pegmatites from the Czech part of the Brunovistulian terrane. Most of the studied rocks belong to the Dyje-Ivančice Massif, Slavkov Massif and Desná Unit. All studied granitoids, metagranitoids and blastomylonites show a low natural radioactivity. Granitoids from the southern part of the Brunovistulian terrane (Dyje-Ivančice Massif) have considerably higher natural radioactivity than those found in more northern parts of the Brunovistulian terrane (Slavkov Massif, Svratka Massif, small granitoid bodies in the surroundings of Olomouc, and Desná Unit).

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4717

Klíčová slova

Brunovistulian terrane; granitoids; gamma-spectrometry; natural radioactive elements

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hanžl, P. – Krejčí, Z. – Vít, J. – Otava, J. – Novák, Z. – Stráník, Z. (1999): Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000. ČGÚ Praha.
Cháb, J. – Breiter, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. – Vydavatelství České geologické služby, Praha.
Kalvoda, J. – Babek, O. – Fatka, O. – Leichmann, J. – Melichar, R. – Nehyba, S. – Spacek, P. (2008): Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. – Int. J. Earth Sci., 97, 3, 497–517. Springer-Verlag.
Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. ČGÚ Praha.
Matolín, M. (1970): Radioaktivita hornin Českého masívu. Knih. Ústř. úst. geol., 41. Praha.
Přichystal, A. – Gnojek, I. – Bednaříková, S. (2002): Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2001, 75–78. Brno.
Sedláková, I. – Leichmann, J. (2009): Thoriem bohaté granity západní části brněnského masivu. – Geol. výzk. Mor.Slez., XVI, 118–120. Brno.
Štelcl, J. – Weiss, J. et al. (1986): Brněnský masív. UJEP Brno.
Zimák, J. – Jůzková V. (2011, v tomto čísle): Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí. – Geol. výzk. Mor.Slez., XVIII, Brno.
Zimák, J.– Husáková, T. (2005): Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 76–80. Brno.