Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, latén A

Zdeněk Čech, Jaromír Leichmann

Abstrakt

This work includes mineralogical characterization of graphite raw material found in the Olomouc-Neředín locality. Samples were analysed using the RTG and microscopic techniques. Results of the RTG analyses were compared with that of graphite deposits of the Bohemian Massif. A comparison of graphite raw material granularity provides the best results.

Bibliografická citace

Čech, Z., & Leichmann, J. (2016). Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, latén A. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4706

Klíčová slova

graphite; La Tene A; X-ray powder analysis

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bouzek, J. (2007): Keltové našich zemí v evropském kontextu. – Triton Praha.
Čižmářová, J. (2004): Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. – Libri Praha.
Peška, J. – Šrámek, F. (2004): Přehled výzkumů 45. – Archeologický ústav AV ČR Brno.
Hrubeš, M. – Zapletal, J. (2000): Geologický vývoj oblasti. – In: Hrubeš, M. – Adamová, M. – Bláha, J.– Břízová, E. – Čtyroká, J. – Čurda, J. – Hnojem, I. – Hanžl, P. – Hladilová, Š. – Kašpárek, M. – Nekovařík, Č. – Novák, Z. – Šamanský, K. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Zapletal, J.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-224 Olomouc. – ČGÚ Praha.
Kužvart, M. (1983): Geologie ložisek nerudních surovin. – Státní pedagogické nakladatelství Praha.
Kužvart, M. (1984): Ložiska nerudních surovin. – Academia Praha.