Obsah síry v cementářských vápencích ložiska Mokrá a její zdroj

Roman Donocik, Marek Slobodník

Abstrakt

Limestones with very high percentage of CaCO3 and a small amount of remaining oxides (principally SiO2 and SO3) are important industrial rocks. Vilémovice limestones (Macocha Fm.) in the Mokrá Quarry are widely known as best pure type not only for cement industry. However, anomalous content of sulphur above limits occurs fairly often in analyses of those limestones. Sulphur contents in limestones complicate a process of clinker firing, especially because of the increase of emissions and an absence of positive chemical reactions during the firing. The reason of their frequent occurrence in the Mokrá Quarry is a hydrotermal alteration of these limestones producing the sulphides (pyrite, sphalerite, galena) and sheet silicates (besides Si and Al containing Fe, Mg, K) together with other hydrothermal minerals.

Bibliografická citace

Donocik, R., & Slobodník, M. (2016). Obsah síry v cementářských vápencích ložiska Mokrá a její zdroj. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4694

Klíčová slova

limestones; sulphur; sulphides; hydrothermal alteration

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČSN 72 1217 – vápenec, dolomit – jakost. Norma se zabývá zatřiďováním vápenců a dolomitů do jakostních tříd podle chemického složení těchto uhličitanových hornin. Platí pro výrobu, dodávání a zkoušení přírodních vápenců a dolomitů, které se používají pro průmyslové účely a v zemědělství.
Dvořák, J. – Friáková, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Kukal, Z. (1987): Geology of the Paleozoic rocks in the vicinity of the Mokrá cement factory quarries (Moravian karst). – Sbor. geol. Věd, Geol., 42, 41–88. Praha.
Musil, R. et al. (ed.) (1993): Moravský kras – labyrinty poznání. 1–336, J. Bližňák, Adamov.
Dvořák, J. (1996): Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times. – Věst. Čes. Geol. úst., 71, 2, 151–162. Praha.
Slobodník, M. – Muchez, Ph. – Viaene, W. (1997): Hydrothermal fluid flow in the Devonian and Carboniferous of the Rhenohercynicum of the Bohemian Massif. – In: Papunen H. (ed.) (1997): Mineral Deposits: Research and Exploration – Where do They Meet?, 583–586, A. A.Balkema, Rotterdam.
Slobodník, M. (2002): Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 87, 113–136.