Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna

Miroslav Bubík, Vít Baldík

Abstrakt

Small remnant of Jurassic sediments at Hády Hill near Brno in Moravia (Czech Republic) comprises 8 m thick conglomerates and detritic limestones and 5 m thick cherty limestones. Pebbles of greenish radiolaria-bearing claystones and marls within the conglomerate are evidence of older Jurassic sedimentation. The detritic limestones contain bivalves Pteroperna sp., Cardita sp., Oxytoma inaequivalvis while the cherty limestones are rich in brachiopods, belemnites, and ammonites assigned to the Transversarium zone by earlier authors. Recorded benthic foraminifers Paalzowella feifeli, Spirillina kuebleri, S. andreae and Trocholina nodulosa indicate the Middle Oxfordian what contradicts the presence of planktonic Globuligerina oxfordiana considered to be Lower Oxfordian marker.

Bibliografická citace

Bubík, M., & Baldík, V. (2016). Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4688

Klíčová slova

Bohemian Massif; Oxfordian; stratigraphy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. (1986): Geologické poznatky o stavbě mezozoika v úseku Jih jihovýchodních svahů Českého masívu. – Zem. Plyn Nafta, 31, 4, 453–484. Hodonín.
BouDagher-Fadel, M. K. – Banner, F. T. – Whittaker, J. E. (1997): The early evolutionary history of planktonic foraminifera. – Chapman & Hall, 269 str., London.
Bubík, M. (2010): Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez., 17, 108–112. Brno.
Eliáš, M. (1969): Zpráva o sedimentologickém výzkumu brněnské jury. – Zpr. geol. Výzk v Roce 1968, 216–219.
Eliáš, M. (1981): Facies and the paleogeography of the Jurassic of the Bohemian Massif. – Sbor. geol. Věd., Geol., 35, 75–144.
Eliáš, M. (1989): Profil transgresivními jurskými uloženinami v Růženině lomu na Hádech u Brna. – Zpr. geol. Výzk v Roce 1987, 40–41.
Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, 436 str. Praha.
Karásek, J. (1985): Zaniklé a zanikající odkryvy v Brně. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 237, 1–6.
Kuboš, I. (1982): Paleontologické nálezy jury a miocénu na Hádech u Brna a jejich vyhodnocení. – MS (diplomová práce), PřF MU, Brno.
Makowsky, A. (1893): Über ein Juraterrain auf dem Hadiberge bei Brünn. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 32, str. 35.
Lirer, F. (2000): A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits. – Micropaleontology, 46, 4, 365–369. New York.
Oppenheimer, J. (1932): Der Malm des Hádyberges bei Brünn. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, 63 (1931), str. 75.