Nález „nového“ profilu v zaniklé cihelně Židenice II – Růženin dvůr

Tomáš Pecka

Abstrakt

The brickyard Židenice II – “Růženin dvůr” was in 80th of the 20th Century described as one of the best preserved terrestrial records of Pleistocene climatic cycles. When the brickyard was abandoned the important sections disappeared. During the 2010 season a new observations were done within the SW part of the abandoned brickyard and buried horizons of fossil paleosoils were discovered. Within 3 meters high section four horizons were distinguished. Two of them marked as 1 and 4 were described as loess containing a mollusc debris. The horizons marked as 2 and 3 were described as redeposited paleosoils and interpreted as PK VII and PK VIII.

Bibliografická citace

Pecka, T. (2016). Nález „nového“ profilu v zaniklé cihelně Židenice II – Růženin dvůr. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4683

Klíčová slova

Quaternary; Pleistocene; loess; paleosoils; sedimentology; grain size; magnetic susceptibility; mollusk

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Belcredi, J. – Belcredi, L. (2006): Svatý Jan to vše viděl. Historie městyse Líšně 1306–2006, 700 let od první písemné zprávy. – Vlastním nákl. J. a B. Belcredi, 240 s. Brno.
Cohen, K. M. – Gibbard, P. (2011): Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years. – Subcommission on Quaternary Stratigraphy (International Commission on Stratigraphy), Cambridge, England.
Musil, R. – Valoch, K. – Nečesaný, V. (1955): Pleistocénní sedimenty okolí Brna. – Anthtropozoikum, 4, 107–168, Praha.
Němeček, J. – Smolíková, L. – Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. – Academia, Praha, 546 s.
Pelíšek, J. (1982): Spraše a fosilní půdy brněnské kotliny. – In: Musil, R. (ed.): Kvartér brněnské kotliny-Stránská skála IV. – Studia geographica 80, 85–106, ČSAV Brno.
Smolíková, L. (1960): Fosilní skvrnité půdy v ČSSR (předběžná zpráva). – Věstník ÚÚG, 35, 5, 371–373.
Smolíková, L. (1982): Fosilní půdy ve sprašových sériích. – In: Musil, R. (ed.): Kvartér brněnské kotliny-Stránská skála IV. – Studia geographica 80, 107–134, ČSAV Brno.
Smolíková, L. – Kovanda, J. (1983): Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno-Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Beckens, – Sbor. Geol. Věd. Antropozoikum, 15, 9–38, Praha.
Svobodová, R. (1988): Rebilance zásob CGK, závěrečná zpráva. – MS, GP Ostrava (P58958).
Valoch, K. (1977): Neue alt- und mittelpaläolitische Funde aus der Umgebung von Brno. – Anthropozoikum, Sb. Geol. věd A, 11, 93–113.