Mechovky ze silicitů v glacifluviálních sedimentech severní Moravy, metody získávání i možnosti určení

Linda Kedrová, Kamil Zágoršek

Abstrakt

Bryozoans often occur in siliceous rocks redeposited on the area of Moravia from the North by the continental glacier. In the laboratory research various methods for separation of Bryozoa are offered and evaluated, from the not very invasive ones to the techniques most interfering the rocks including fossils. A summary of found bryozoans and their determinations are presented.

Bibliografická citace

Kedrová, L., & Zágoršek, K. (2016). Mechovky ze silicitů v glacifluviálních sedimentech severní Moravy, metody získávání i možnosti určení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4678

Klíčová slova

Bryozoa; Miocene; Moravia

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bassler, R. S. (1953): Treatise on Invertebrate Paleontology,Part G Bryozoa. – University of Kansas Press, Lawrence. 253 pp.
Berthelsen, O. (1962): Cheilostome Bryozoa in the Danian Deposits of East Denmark. – Geol. Surv. Denmark II, Ser. 83, 290 pp.
Brood, K. (1972): Stockholm contributions in Geology. – University of Stockholm, Stockholm. 490 pp.
Czudek, T. (1993): Osoblažská nížina – geomorfologický přehled. – Sborník ČGS, 98, 4, 222–228. Praha.
Gába, Z. – Pek, I. (1999): Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. – Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 111 pp.
Gregory, J. W. (1899): Catalogue of the fossil Bryozoa in the Department of Geology, British Museum (Natural History). – The Cretaceous Bryozoa Vol. 2, 1–457.
Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, J. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, Praha. 437 pp.
Kaše, J. – Zágoršek, K. – Pokorný, R. (2010): Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy). – Geoscience Research Reports for 2009, 139–142.
Kedrová, L. (2009): Bryozoa z terciérních silicitů na Moravě. Diplomová práce – Manuscript Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta. 53 pp.
Nývlt, D. (2007): Paleografická rekonstrukce kontinentálního zaledněni Šluknovské pahorkatiny. – In: Nývlt, D. et al.: Paleogeografická, paleoklimatická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. VaV – 1D/1/7/05, závěrečná zprava, 342 pp. – MS ČGS Brno.
Voigt, E. (1985): The Bryozoa of the Cretaceous–Tertiary boundary. – In: Nielsen, C. – Larwood, G. P. (editors): Bryozoa: Ordovician to Recent, 329–342. Olsen & Olsen, Fredensborg.
Wyse Jackson, P. N. – McKinney, K. F. – Bancroft, A. J. (2006): Fenestrate Bryozoan Genera Based on Species from Ireland Originally Described by Frederick M‘Coy in 1844. – Palaeontology 49 (4): 741–767.