PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFITŮ A MAGMATITŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-21 TRAVNÁ

Jiří Zimák

Abstrakt

The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-21 Travná. Metamorphic rocks belong to three geological units: the Mlynowiec-Stronie Group (mica schists, paragneisses, quartzites, marbles, and amphibolites), the Sněžník-Gierałtow Group (mainly gneisses) and the Staré Město Group (paragneisses, mica schists and amphibolites are dominant). Igneous rocks are represented with granitoids and neovolcanics (basanites). Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma-ray spectrometer in 460 rock samples. Data are tabled and discussed. From calculated values of mass activity of 226Ra equivalent it is evident that natural radioactivity of the studied rocks is low. Slightly increased mass activity values were found in felsic metavolcanites (or metatuffs) of the Staré Město Group (225 Bq.kg-1 on average), in mica schists of the Mlynowiec-Stronie Group (195 Bq.kg-1) and in phyllonites of the Staré Město Group (194 Bq.kg-1).

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFITŮ A MAGMATITŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-21 TRAVNÁ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4656

Klíčová slova

Mlynowiec-Stronie Group, Sněžník-Gierałtow Group, Staré Město Group, neovolcanites, gamma-spectrometry.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bröcker, M. – Lange, U. – Mezger, K. – Żelażniewicz, A. (2003): The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology. – Journal of the Czech Geological Society, 48, 1-2, 25-26.

Buriánek, D. – Verner, K. – Hanžl, P. – Krumlová, H. (2009): Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif. – Journal of Geosciences, 54, 2, 181-200.

Grześkowiak, A. – Żelażniewicz, A. – Fanning, M. (2005): Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence. – Geolines, 19, 46–48.

Cháb, J. – Breiter, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vydavatelství České geologické služby, Praha.

Matolín, M. – Chlupáčová, M. (1997): Radioaktivní vlastnosti hornin. In: Kobr, M. et al.: Petrofyzika, 109-126. Vydavatelství Karolinum, Praha.

Ngachin, M. – Garavaglia, M. – Giovani, C. – Kwato Njock M.G. – Nourreddine A. (2007): Assessment of natural radioactivity and associated radiation hazards in some Cameroonian building materials. – Radiation Measurements, 42, 61-67. DOI: 10.1016/j.radmeas.2006.07.007

Opletal, M. – Čech, S. – Sekyra, J. (1997): Geologie území. In: Müller, V. ed.: Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. List 14-23 Králíky, 7-15. Český geologický ústav, Praha.

Opletal, M. et al. (1980): Geologie Orlických hor. – Ústřední ústav geologický – Academia Praha.

Šalanský, K. – Manová, M. (2003): Geofyzikální poměry. In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. Listy 04-43 Bílý Potok, 04-44 Javorník, 14-21 Travná, 12-44 Jeseník, 27-32. Česká geologická služba, Praha.

UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (1988): Exposures from natural sources of radiation. Report to the General Assembly. U.N., New York, USA.

Zimák, J. (2013): Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 1-2, 157-161.

Žáček, V. – Skácel, J. – Skácelová, D. (2003): Geologie území. In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. Listy 04-43 Bílý Potok, 04-44 Javorník, 14-21 Travná, 12-44 Jeseník, 7-27. Česká geologická služba, Praha.