Palynologické zhodnocení sedimentů z vrtu Iváň IK -1 u Hustopečí

Petra Basistová, Nela Doláková

Abstrakt

The Lower Badenian marine sediments from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (the borehole Ivaň IK-1 near Hustopeče) were studied from the palynological point of view. The pollen data document subtropical climate with the dominance of zonal vegetation of evergreen broadleaved forest during the Miocene climatic optimum. The azonal vegetation has been represented by riparian forest with Ulmus, Alnus and coastal swamp with Taxodiaceae, Cyrillaceae, Myricaceae. The extrazonal (mountain) vegetation has been represented by Picea, Cathaya, Tsuga. The presence of Dinoflagellata and green algae Tasmanaceae indicates marine palaeoenvironment.

Bibliografická citace

Basistová, P., & Doláková, N. (2016). Palynologické zhodnocení sedimentů z vrtu Iváň IK -1 u Hustopečí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18(2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4653

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Lower Badenian; palynology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. – Petrová, P. – Švábenická, L. (2003): Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat – sp. baden v jižní části karpatské předhlubně. – Zpr. Geol. Výzk. Mor. Slez. v roce 2002, 16–19. Brno.
Basistová, P. (2009): Palynospektra ze sedimentů badenu karpatské předhlubně. – Ms, diplomová práce, PřF MU Brno.
Böhme, M. (2003): Miocene Climatic Optimum: evidence from Lower Vertebrates of Central Europe. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 195, 389–401.
Bruch, A. – Utescher, T. – Alcade Olivares, C. – Doláková, N. – Ivanov, D. – Mosbrugger, V. (2004): Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe – preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions. – Cour. Forsch. – Inst. Senckenberg, 249, 15–27.
Doláková, N. (2004): Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments. – Acta Palaeobot. 44, 1, 79–85.
Doláková, N. – Kováčová, M. – Basistová, P. (in press): Badenská palynoflóra z oblasti karpatské předhlubně a vídeňské pánve (Česká a Slovenská Republika). – Sbor. Nar. Muz., S. B, Přírodní vědy, 64, 2–4.
Hladilová, Š. – Bubík, M. – Doláková, N. – Nehyba, S. (1998): Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. – Zem. Plyn Nafta, 43, 2, 313–317. Hodonín.
Hladilová, Š. – Doláková, N. – Nehyba, S. – Hladíková, J. (2001): Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 31–34. Brno.
Kvaček, Z. – Kováč, M. – Kovar-Eder, J. – Doláková, N. – Jechorek, H. – Parashiv, V. – Kováčová, M. – Sliva, Ľ. (2006): Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys. – Geol. Carpath., 57, 4, 295–310.
Mosbrugger, V. – Utescher, T. (1997): Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity – A global perspective. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 247, 243–271.
Nagy, E. (1985): Sporomorphs of the Neogene in Hungary. – Geol. Hungarica, Paleont., 47, 1–235. Budapest.
Nehyba, S. – Petrová Tomanová, P. – Zagoršek, K. (2008): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. – Geological Quarterly, 52, 1, 45–60.
Petrová, P. – Adámek, J. – Nehyba, S. – Švábenická, L. (2005): Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice). – Geol. Výzk. Mor. Slez. v roce 2004, 42–44. Brno.
Stuchlik, L. (1994): Neogene pollen flora of Central Europe. – part 1, Acta Palaeobot., Suppl. 1, 5–30. Kraków.
Tomanová Petrová, P. – Švábenická, L. (2007): Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: A case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic), Geol. Carpath., 58, 4, 333–352.
Walanus, A. – Nalepka, D. (1999): POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. – Acta Paleobot., Suppl. 2, 659–661.
Utescher, T. – Mosbrugger, V. – Ashraf, A. R. (2000): Terrestrial Climate Evolution in Northwest Germany Over the last 25 Million Years. – Palaios 15, 5, 430–449.
Zdražílková-Doláková, N. (1996): Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v roce 1995,
54–55. Brno.