STAV VÝZKUMU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ NA ZÁPADNÍCH SVAZÍCH KEPRNICKÉ HORNATINY (HRUBÝ JESENÍK)

Radek Tichavský, Karel Šilhán

Abstrakt

The debris flows are fast dangerous processes initiated also in mid-mountains of the Czech Republic, frequently damaging forest stands. An occurrence of debris flows in the Hrubý Jeseník Mts. is connected with steep slopes and high-gradient channels predisposed by landuse, morphometric, lithological and especially climatic conditions. The first stage of research was implemented in the Klepáčský brook drainage basin. In 2013, a field geomorphological mapping and sampling of disturbed trees for dendrogeomorphic research (tree ring analysis) were carried out. There are preserved several remnants of former debris flows. The oldest accumulations in a form of terraces above the channel bottom, younger but stable and overgrown lateral levees and recent fresh frontal lobes directly in the channel were distinguished. At least 9 debris flow events in the last 60 years were dated in the Klepáčský brook from the tree ring analysis; the year 2010 was the last known and the most represented period in the tree ring series. Spatial dimensions, magnitudes of debris flows and places of their origin has been changed during the last decades so we could analyze their different behaviour patterns (e. g. 1991, 1997 and 2010), recorded in disturbed trees along the brook. The research will be extended to other basins in the Keprnická hornatina Mts., focusing on factors of debris flow predisposition and chronology with an application of dendrogeomorphic methods being actually the most accurate approach for dating of events in far-flung tree-covered basins.

Bibliografická citace

Tichavský, R., & Šilhán, K. (2014). STAV VÝZKUMU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ NA ZÁPADNÍCH SVAZÍCH KEPRNICKÉ HORNATINY (HRUBÝ JESENÍK). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 38-42.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-38

Klíčová slova

Silesicum, Hrubý Jeseník Mts., debris flow, high-gradient channel, dendrogeomorphology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baker, V. R. – Kochel, R. C. – Patton, P. C. (1988): Flood geomorphology. – John Wiley & Sons, New York, 503 str.

Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – Sursum, Tišnov, 213 str.

Gába, Z. (1992): Mury pod Keprníkem v červenci 1991. – Severní Morava, 64, 43–50.

Jakob, M. – Hungr, O. (2005): Debris flow hazards and related phenomena. – Springer-Praxis, Heidelberg, 739 str.

Malik, I. – Owczarek, P. (2009): Dendrochronological records of debris flow and avalanche activity in a mid-mountain forest zone (Eastern Sudets – Central Europe). – Geochronometria, 34, 57–66. https://doi.org/10.2478/v10003-009-0011-7

Mísař, Z. – Dudek, A. – Havlena, V. – Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR I, Český masiv. – Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 333 str.

Netopil, R. (1956): Periglaciální cyklus a současné geomorfologické procesy v povodí Branné v Hrubém Jeseníku. – Sborník ČSSZ, 61, 2, 92–99.

Pouba, Z. et al. (1962): Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M-33-XVIII Jeseník. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

Prosová, M. (1963): Periglacial Modelling of the Sudets. – Sborník geologických věd, Anthropozoikum řada A, 1, 51–62.

Roštínský, P. (2010): Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 20–23.

Roštínský, P. – Šenfeldr, M. – Maděra, P. (2013): Effects of dwarf pine stands on slope deformation processes, as a basis for their management in the Hrubý Jeseník Mts. – Journal of Landscape Ecology, 6, 1, 63–83. https://doi.org/10.2478/v10285-012-0064-6

Sas, R. J. – Eaton, L. S. (2007): Quartizite terrains, geologic controls, and basin denudation by debris flow: their role in long-term landscape evolution in the central Appalachians. – Landslides, 5, 97–106. https://doi.org/10.1007/s10346-007-0108-x

Sokol, F. (1965): Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů a dosavadní zkušenosti s jejich rekultivací v Hrubém Jeseníku. – MS, kandidátská disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity. Brno.

Šenfeldr, M. – Maděra, P. – Buček, A. – Roštínský, P. – Špinlerová, Z. – Culek, M. – Friedl, M. – Štykar, J. – Vavříček, D. – Pecháček, J. – Tippner, A. – Sedláček, A. (2012): Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. – Geobiocenologické spisy, 16. Akademické nakladatelství Cerm, Brno, 236 s.

Šilhán, K. – Pánek, T. (2010): Fossil and recent debris flows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts. Czech Republic). – Geomorphology, 124, 238–249. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.03.026

Šilhán, K. (2012): Frequency of fast geomorphological processes in high-gradient streams: case study from Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic) using dendrogeomorphic methods. – Geochronometria, 39, 122–132. https://doi.org/10.2478/s13386-012-0002-8

Štěpančíková, P. – Stemberk, J. – Vilímek, V. – Košťák, B. (2008): Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic). – Geomorphology, 102, 68–80. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.06.016

Vysoudil, M. (1976): Příspěvek ke studiu stržové eroze v oblasti Červené hory. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 183, 7–13.

Zvejška, F. (1947): O vzniku horských strží v povodí Hučivé Desné. – Časopis Zemského muzea v Brně, 31, 3–15.

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-38