PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI

Václav Škarpich, Tomáš Galia

Abstrakt

The character of bed sediments reflects fluvial processes and the dynamics of material transport in fluvial (dis)continuum systems. The approach in this study was based on the measurement of the five largest boulders located within a channel, and on the observation of changes in their size in the longitudinal profi le of headwater streams Kobylská and Pulčínský potok. All three axes (dimensions) of the five largest boulders were measured at 10 ± 1m intervals of the longitudinal profile. The resulting trends in a particle-size index reflect the character of sediment delivery into the channel segment. The largest boulders were observed in channel sections with a strong interaction of slope processes. But local lithological conditions affect changes of the mean value of the particle-size index of the largest boulders. The role of slope processes can be accentuated by the presence of uniform sandstone lithology of the studied bed particles. In the lithology built by claystone layers the role of slope processes has problematic identification. The main reason is erodible character of claystone layers which affects sediment supply of finer particles from adjacent slopes into the channel segment.

Bibliografická citace

Škarpich, V., & Galia, T. (2014). PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21(1-2), 33-37.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-33

Klíčová slova

Hostýn-Vsetín Mts., Javorníky Mts., headwater streams, fluvial sediments, colluvial sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bunte, K. – Abt, S. R. (2001): Sampling surface and subsurface particle-size distributions in wadable gravel-and cobble-bed streams for analyses in sediment transport, hydraulics, and streambed monitoring. – 1–428, Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-74. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.

Fryirs, K. A. – Brierley, G. J. – Preston, N. J. – Spencer, J. (2007): Catchment-scale (dis)connectivity in sediment flux in the upper Hunter catchment. − Geomorphology, 84, 297–316. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.01.044

Galia, T. – Škarpich, V. (2013): Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: a case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic). – Moravian geographical report, 21, 2–11. https://doi.org/10.2478/mgr-2013-0012

Golden, A. R. – Springer, G.S. (2006): Hydraulic geometry, median grain size, and stream power in small mountain streams. – Geomorphology 78, 64–76. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.01.031

Kondolf, G. M. (1997): Hungry water effects of dams and gravel mining on river channels. – Environmental management, 21, 533–551. https://doi.org/10.1007/s002679900048

Montgomery, D. R. – Buffi ngton, J. M. (1997): Channel reach morphology in mountain drainage basins. – Geological Society of America Bulletin, 109, 596–611. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1997)109<0596:CRMIMD>2.3.CO;2

Owczarek, P. (2008): Hillslope deposits in gravel-bed rivers and their effects on the evolution of alluvial channel forms: A case study from the Sudetes and Carpathian Mountains. – Geomorphology, 98, 111–125. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.02.028

Pesl, V. (1991): Geologická mapa ČR 1 : 50 000 – list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm. – Český geologický ústav.

Krejčí, O. (1991): Geologická mapa ČR 1 : 50 000 – list 25-41 Vsetín. – Český geologický ústav.

Recking, A. – Leduc, P. – Liébault, F. – Church, M. (2012): A field investigation of the influence of sediment supply on step-pool morphology and stability. – Geomorphology, 139–140, 53–66.

Škarpich, V. – Galia, T. – Hradecký, J. – Peč, J. (2010): Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17, 199–204.

Škarpich, V. – Galia, T. – Hradecký, J. (2012): Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 53–58.

Theler, D. – Reynard, E. – Lambiel, C. – Bardou, E. (2010): The contribution of geomorphological mapping to sediment transfer evaluation in small alpine catchments. – Geomorphology, 124, 113–123. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.03.006

https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-33


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. VLIV LITOLOGIE A MORFOLOGIE VYSOKOGRADIENTOVÝCH KORYT NA DNOVÉ SEDIMENTY: PŘÍKLADOVÁ STUDIE VODNÍHO TOKU KOBYLSKÁ (VSETÍNSKÉ VRCHY, ČESKÁ REPUBLIKA)
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 25,  číslo: 1-2,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-21