PŮVOD FLUID PRIMÁRNÍ ZLATONOSNÉ MINERALIZACE V HORÁCH U PŘEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA)

Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar

Abstrakt

Isotopic analyses of oxygen and crush-leach analyses of fluid inclusions were applied to quartz gangue from auriferous mineralization at three localities in the vicinity of Hory near Předín („Zákopy“, „Štůlně“, and „Malý Štítek“). Oxygen isotope composition of the ore-forming fluids varies between -8.1 and +0.9 ‰ SMOW. Dominant anion in fluid inclusions is Cl, whereas Ca, K, and Na are predominant cations. The halogen molar ratios are rather variable (Br/Cl = 0.8–2.1 10-3; I/Cl = 34–341 10-6). The variability in composition of fluids is probably caused by mixing of several genetic types of water. It is supposed that the main source of oreforming fluids is meteoric water which has typically negative δ18O values. This type of water mixed with fluids which are related to evaporation of seawater, dissolution of evaporites, magmatogenic water and/or shield brines.

Bibliografická citace

Potočková, T., Dolníček, Z., & Houzar, S. (2012). PŮVOD FLUID PRIMÁRNÍ ZLATONOSNÉ MINERALIZACE V HORÁCH U PŘEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-162

Klíčová slova

Moldanubicum, auriferous quartz veins, oxygen isotopes, crush-leach analyses, fluid inclusions

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Boiron, M. Ch. – Barakat, A. – Cathelineau, M. – Banks, D. A. – Durisova, J. – Morávek, P. (2001): Geometry and P-V-T-X conditions of microfi ssural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia). – Chemical Geology, 173, 207–225. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00276-X

Bottomley, D. J. – Renaurd, J. – Kotzer, T. – Clark, I. D. (2002): Iodine-129 constraints on residence times of deep marine brines in the Canadian Shield. – Geology, 30, 7, 587–590. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2002)030<0587:ICORTO>2.0.CO;2

Carpenter, A. B. (1978): Origin and chemical evolution of brines in sedimentary basins. – Oklahoma Geological Survey, 79, 60–77.

Craig, H. (1961): Isotopic variations in meteoric waters. – Science, 133, 1 702–1 703. https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702

Dolníček, Z. – Fojt, B. – Prochaska, W. – Kučera, J. – Sulovský, P. (2009): Origin of the Zálesí U-Ni-Co-As-Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. – Mineralium Deposita, 44, 81–97. https://doi.org/10.1007/s00126-008-0202-6

Dudek, A. – Chlupáč, I. – Pouba, Z. – Vejnar, Z. – Zapletal, J. (1992): Krystalinikum a prevariské paleozoikum. – In: Chlupáč, I. – Štorch, P. (eds) Regionálně-geologické dělení Českého masívu na území České republiky. – Časopis pro mineralogii a geologii, 37, 4, 258–275. Praha.

Fontes, J. Ch. – Matray, J. M. (1993): Geochemistry and origin of formation brines from the Paris basin, France: 1. Brines associated with Triassic salts. – Chemical Geology, 109, 149–175. https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90068-T

Hoefs, J. (2004): Stable Isotope Geochemistry. – Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

Koutek, J. (1924): O zlatonosném území v okolí Hor na jihozápadní Moravě. – Časopis Vlasteneckého spolku musejního, 35, 1–2, 1–5.

Kříbek, B. – Žák, K. – Dobeš, P. – Leichmann, J. – Pudilová, M. – René, M. – Scharm, B. – Scharmová, M. – Hájek, A. – Holeczy, D. – Hein, U. F. – Lehmann, B. (2009): The Rožná uranium deposit (Bohemian massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. – Mineralium Deposita, 44, 99–128. https://doi.org/10.1007/s00126-008-0188-0

Malec, J. (1988): Výzkum zlata a doprovodných minerálů z vybraných oblastí v Českém masivu. – Ústav nerostných surovin Kutná Hora.

Muramatsu, Y. – Wedepohl, K. H. (1998): The distribution of iodine in the earth ’s crust. – Chemical Geology, 147, 201–216. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(98)00013-8

Novák, M. – Vile, M. A. – Bottrell, S. H. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Buzek, F. – Přechová, E. – Newton, R. J. (2005): Isotope systematics of sulfate – oxygen and sulfate – sulfur in six European peatlands. – Biogeochemistry, 76, 187–213. https://doi.org/10.1007/s10533-005-4433-7

Pačes, T. (1987): Hydrochemical evolution of saline waters from crystalline rocks of the Bohemian Massif (Czechoslovakia).

In: Fritz, P. – Frape, S. K. (eds) Saline water and gases in crystalline rocks. – Geological Association of Canada, Special Paper, 145–156.

Potočková, T. – Dolníček, Z. – Houzar, S. – Škrdla, P. – Vokáč, M. (2010): Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 95, 1, 83–104.

Taylor, H. P. (1974): The application of oxygen and hydrogen isotope studies to problems of hydrothermal alteration and ore deposition. – Economic Geology, 69, 843–883. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.69.6.843

Veselý, J. – Straka, L. – Hron, M. – Mikschi, J. – Václavek, V. – Pertoldová, J. – Malec, J. – Šimek, K. – Kopecký, P. – Obst, P. (1988): Dílčí závěrečná zpráva úkolu Český masiv – ověřování prognóz Au 01 81 2101, Opatovsko-svojkovický revír. – Geofond Praha.

Veselý, J. (1992): Moravské moldanubikum. – In: Morávek, P. – Aichler, J. – Doškář, Z. – Duda, J. – Ďurišová, J. – Hauk, J. – Janatka, J. – Kalenda, F. – Klomínský, J. – Květoň, P. – Litochleb, J. – Malec, J. – Mrázek, I. – Novák, F. – Pouba, Z. – Pudilová, M. – Punčochář, M. – Skácel, J. – Soukup, B. – Studničná, B. – Sztacho, P. – Šponar, P. – Tásler, R. ml. – Váňa, T. – Vaněček, M. – Veselý, J.: Zlato v Českém masivu. – Český geologický ústav, 118–120.

Vokáč, M. – Houzar, S. – Škrdla, P. (2008): Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografi e a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů. – Sborník semináře Stříbrná Jihlava 2007, 1–30.

Zheng, Y. F. (1993): Calculation of oxygen isotope fractionation in anhydrous silicate minerals. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 57, 1 079–1 091. https://doi.org/10.1016/0016-7037(93)90306-H

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-162