UHLONOSNOST SPODNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek

Abstrakt

Maps of the coal-bearing capacity, number and total thickness of coal seams of the Lower Hrušov Member (Namurian, Mississippian) were made. They are based on exploratory boreholes´ information from the Czech part of the Upper Silesian Basin. Absolute coal-bearing capacity varies from 0.71 % to 6.62 %. Number of coal seams thicker than 0.1 m varies from 3 to 43 and their total thickness from 1.17 m to 14.40 m. All mentioned parameters reach their maximum in NNE–SSW trending zone west of the Orlová Structure. This situation supports the hypothesis, that preserved part of the Lower Hrušov Member could form the subsidence axis of the basin and its eastern part whereas the western part is not preserved due to post-Carboniferous erosion.

Bibliografická citace

Vebr, L., Jirásek, J., Hýlová, L., & Sivek, M. (2012). UHLONOSNOST SPODNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-121

Klíčová slova

Mississippian, Ostrava Formation, Coal-bearing Capacity, 2D Modelling

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ševčík, V. (1989): Uhlonosnost ostravského souvrství (namur A) v československé části hornoslezské černouhelné pánve. – OKD, 32–49.

Vebr, L. (2011): Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve. – MS, diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Vebr, L. – Jirásek, J. – Hýlová, L. – Sivek, M. (2012): Mocnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 118–120.

Žídková, S. – Krejčí, B. – Martinec, P. – Dopita, M. – Brieda, J. (1997): Ostravské souvrství. – In: Dopita, M. (ed.): Geology of the Czech Part of the Upper Silesian Basin. Ministerstvo životního prostředí České republiky, 43–87.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-121


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Uhlonosnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 19,  číslo: 1-2,  rok: 2012  
https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-121