NOVÉ FYTOPALEONTOLOGICKÉ NÁLEZY V PERMU BOSKOVICKÉ PÁNVE U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY

Zbyněk Šimůnek, Helena Gilíková, Kristýna Hrdličková

Abstrakt

During the geological mapping in the Boskovice Basin, two new palaeobotanical localities in Veverské Knínice and a locality in Veverská Bítýška have been found. The most abundant flora comes from the Veverské Knínice localities. Conifers dominate in the floral assemblage. Pteridosperms are also relatively common, whereas ferns and sphenopsids are rare. These localities are assignable to the Padochov Formation, Říčany Horizon of the Permian (Rotliegend, Asselian) age. The subsequent Veverská Bítýška Formation belongs still to the Asselian. This formation contains Chudčice Horizon that yields very poor conifer flora at the Veverská Bítýška locality. Permian system is a period of progressing aridity in Moravia. Only fossiliferous horizons represent spans with higher humidity that enabled plants to live. However, the climate was not so humid, but it was rather seasonal, because pure hygrophyte plants lack in the assemblage, on the other hand, “xerophyte” plants, like conifers, dominate here.

Bibliografická citace

Šimůnek, Z., Gilíková, H., & Hrdličková, K. (2012). NOVÉ FYTOPALEONTOLOGICKÉ NÁLEZY V PERMU BOSKOVICKÉ PÁNVE U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-114

Klíčová slova

Boskovice Basin; Permian; Padochov Formation; Veverská Bítýška Formation; flora

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Augusta, J. (1938): Zpráva o geologickém mapování a stratigrafi ckém výzkumu kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské na Moravě v r. 1937. – Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky, 14 (1938), 1–2, 25–30.

Augusta, J. (1945): Nová paleontologická lokalita ve spodním permu u Německých Knínic. – Příroda (Brno), 37, 8, 257.

Augusta, J. (1948): Doplněk k seznamu spodnopermské květeny z naleziště u Německých Knínic. – Příroda (Brno), 41, 1, 16.

Augusta, J. (1949): Dnešní stav znalostí o květeně spodního permu v okolí Černé Hory, Boskovic a Letovic. – Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci, 58 (1949), 1–20.

Augusta, J. (1951): Doplněk k poznání spodnopermské květeny z oblasti kamenouhelné pánve rosicko-oslavanské a jejího širšího okolí. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 13, 433–437.

Buriánek, D. (ed.) – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedlaček J. – Skácelová, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Verner, K. – Večeřa, J. – Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. – MS, Česká geologická služba.

DiMichele, W. A. – Chaney, D. S. – Nelson, W. J. – Lucas, S. G. – Looy, C. V. – Quick, K. – Jun, Wang (2007): A low diversity, seasonal tropical landscape dominated by conifers and peltasperms: Early Permian Abo Formation, New Mexico. – Review of Palaeobotany and Palynology, 145, 249–273. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.11.003

Havíř, J. (1990): Spodnopermské lokality v boskovické brázdě na Moravě. – MS, PřF MU Brno.

Ivanov, M. – Hrdličková, S. – Gregorová, R. (2003): Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy na Moravě. – MS, Závěrečná zpráva. Grantový projekt Ministerstva kultury č. RK99P03OMG017, 72 str. Brno.

Jaroš, J. – Malý, L. (2001): Boskovická brázda. – In: Pešek et al. (ed.): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky, Český geologický ústav.

Makowsky, A. – Rzehak, A. (1883): Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Brünn als Erläuterung zur geologischen Karte. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines In Brünn, 22 (Abh.), 127–285.

Pfeff erkorn, H. W. – Gastaldo, R. A. – DiMichele, W. A. – Philips, T. L. (2008). Pennsylvanian tropical floras of the United States as a record of changing climate. – Special Papers / Geological Society of America, 441, 305–316.

Rieger, Z. (1971): Floristická charakteristika prvního bitumenního obzoru boskovické brázdy. – MS Archiv Ústředního ústavu geologického Praha.

Šimůnek, Z. – Martínek, K. (2009): A study of the Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic. – Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 3–4, 275–307. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2008.05.006

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-114