GLACIFLUVIÁLNÍ VÝPLAVOVÁ PLOŠINA U KOLNOVIC A JEJÍ SROVNÁNÍ S TERMINOGLACIÁLNÍMI KUŽELY MEZI SOKOLSKÝM HŘBETEM A ZLATOHORSKOU VRCHOVINOU U JESENÍKU

Martin Hanáček

Abstrakt

Glaciofluvial sediments at Kolnovice originated on an outwash plain running along the ice sheet front. Its material is variable from petrographical and provenance point of view, as it was deposited from various parts of a wide ice sheet front. This contrasts with petrologically monotonous deposits of terminoglacial fans in this area (Písečná and Javorná sites), which originate from one marginal lobe of the ice sheet. In addition, the material in terminoglacial fans comes from the direct surroundings of the sites having been transported only a short distance.

Bibliografická citace

Hanáček, M. (2012). GLACIFLUVIÁLNÍ VÝPLAVOVÁ PLOŠINA U KOLNOVIC A JEJÍ SROVNÁNÍ S TERMINOGLACIÁLNÍMI KUŽELY MEZI SOKOLSKÝM HŘBETEM A ZLATOHORSKOU VRCHOVINOU U JESENÍKU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-017

Klíčová slova

Czech Silesia; outwash–plain deposits; terminoglacial fan deposits; Pleistocene; continental glaciation

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Boothroyd, J. C. – Ashley, G. M. (1975): Processes, bar morphology, and sedimentary structures on braided outwash fans, northeastern Gulf of Alaska. – In: Jopling, A. V. – McDonald, B. C. (eds): Glaciofl uvial and Glaciolacustrine Sedimentation, SEPM Special Publication, 23, 193–222. https://doi.org/10.2110/pec.75.23.0193

Boulton, G. S. (1978): Boulder shapes and grain-size distributions of debris as indicators of transport paths through a glacier and till genesis. – Sedimentology, 25, 773–799. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1978.tb00329.x

Costello, W. R. – Walker, R. G. (1972): Pleistocene sedimentology, Credit River, Southern Ontario: a new component of the braided river model. – Journal of Sedimentary Petrology, 42, 2, 389–400.

Crowley, K. D. (1983): Large-scale bed confi gurations (macroforms), Platte River Basin, Colorado and Nebraska: Primary structures and formative processes. – Geological Society of America Bulletin, 94, 117–133. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94<117:LBCMPR>2.0.CO;2

Gába, Z. (1974): Valounové analýzy ledovcových uloženin na Jesenicku. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 23, 49–56.

Gába, Z. (1981): Uloženiny kontinentálního ledovce u Písečné na severní Moravě. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 30, 3, 241–253.

Gába, Z. – Pek, I. (1999): Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. – Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.

Hanáček, M. (2011): Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 96, 1, 61–86.

Cháb, J. – Čurda, J. – Kočandrle, J. – Manová, M. – Nývlt, D. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Večeřa, J. – Žáček, V. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-224 Jeseník s Vysvětlivkami. – Česká geologická služba.

Krzyszkowski, D. – Zieliński, T. (2002): Th e Pleistocene end moraine fans: controls on their sedimentation and location. – Sedimentary Geology, 149, 73–92. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(01)00245-7

Miall, A. D. (1985): Architectural-Element Analysis: A New Method of Facies Analysis Applied to Fluvial Deposits. – Earth-Science Reviews, 22, 261–308. https://doi.org/10.1016/0012-8252(85)90001-7

Nývlt, D. – Engel, Z. – Tyráček, J. (2011): Pleistocene glaciations of Czechia. – In: Ehlers, J. – Gibbard, P. L. – Hughes, P. D. (eds): Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part IV – a closer look, Developments in Quaternary Science, Elsevier, 37–46.

Nývlt, D. – Hoare, P. G. (2000): Valounové analýzy glacifl uviálních sedimentů severních Čech. – Bulletin Czech Geological Survey, 75, 2, 121–126.

Pouba, Z. – Dvořák, J. – Kužvart, M. – Mísař, Z. – Musilová, L. – Prosová, M., Röhich, P. – Skácel, J. – Unzeitig, M. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list M-33-XVIII Jeseník. – Ústřední ústav geologický.

Prosová, M. (1981): Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 3, 265–294.

Salamon, T. (2008): Origin of Pleistocene outwash plains in various topographic settings, southern Poland. – Boreas, 38, 362–378. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00049.x

Sikorová, J. – Víšek, J. – Nývlt, D. (2006): Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia. – Geological Quarterly, 50, 3, 345–352.

Svoboda, J. – Chaloupský, J – Bernard, J. – Dornič, J. – Kalášek, J. – Klein, V. – Malkovský, M. – Mísař, Z. – Pacovská, E. – Pauk, F. – Řezáč, B. – Skácel, J. – Soukup, J. – Tásler, R. – Vodička, J. – Zrůstek, V. (1961): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list M–33–XVII Náchod. – Ústřední ústav geologický.

Zieliński, T. – Van Loon, A. J. (2003): Pleistocene sandur deposits represent braidplains, not alluvial fans. – Boreas, 32, 590–611. https://doi.org/10.1080/03009480310004170

Žáček, V. (1995): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 14-22 Jeseník. – Český geologický ústav.

Žáček, V. – Čurda, J. – Kočandrle, J. – Nekovařík, Č. – Nývlt, D. – Pecina, V. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Večeřa, J. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-222 Vidnava s Vysvětlivkami. – Česká geologická služba.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-017


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. VÝZNAM VALOUNOVÝCH ANALÝZ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ PRO PALEOGEOGRAFICKÉ REKONSTRUKCE PLEISTOCENNÍHO KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ JESENICKA
Martin Hanáček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 21,  číslo: 1-2,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/GVMS2014-1-2-17

2. Increased gully activity induced by short-term human interventions – Dendrogeomorphic research based on exposed tree roots
Radek Tichavský, Olga Kluzová, Michal Břežný, Lenka Ondráčková, Petr Krpec, Radim Tolasz, Karel Šilhán
Applied Geography  ročník: 98,  první strana: 66,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.07.008

3. Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině
Martin Hanáček
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 24,  číslo: 1-2,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-13