DVĚ ÚROVNĚ KVARTÉRNÍHO PEDIMENTU VE SLAVKOVĚ U BRNA, STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY

Tadeáš Czudek

Abstrakt

Quaternary pediment at Slavkov u Brna (Austerlitz), Central Moravian Carpathians developed in periglacial environment of the Late Pleistocene. Th e origin of dells (Hangdellen) is responsible for the backwearing of the northern valley side of the Litava River, the downwearing (lateral erosion), for the development of the lower part of the pediment. Th e pediment is also shaped at present mainly during snow and frozen ground thawing at the winter–spring transition as well as heavy summer rains.

Bibliografická citace

Czudek, T. (2012). DVĚ ÚROVNĚ KVARTÉRNÍHO PEDIMENTU VE SLAVKOVĚ U BRNA, STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1629

Klíčová slova

Quaternary pediment levels, backwearing, downwearing

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Czudek, T. (2008): Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 15, 8–12.

Czudek, T. (2011): Two diff erent modes of the origin of Pleistocene pediments: An example from the Central Moravian Carpathians, Czech Republic. – Geographia Polonica, 84, Special Issue Part 1, 9 –15.

Czudek, T. (2012): Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic. – Netherlands Journal of Geosciences, 91, 215–222.

Stráník, Z. (ed.) (1985): Geologická mapa ČR, list 24–43 Šlapanice. – Soubor geologických a účelových map 1 : 50 000, Ústřední ústav geologický.

Vandenberghe, J. – Czudek, T. (2008): Pleistocene cryopediments on variable terrain. – Permafrost and Periglacial Processes, 19, 1, 71–83. DOI: 10.1002/ppp.605

Zeman, A. – Havlíček, P. – Minaříková, D. – Růžička, M. – Fejfar, O. (1980): Kvartérní sedimenty střední Moravy. – Sborník geologických věd, Antropozoikum, 13, 37–91.