ZEMĚTŘESENÍ V HRUBÉM JESENÍKU 14. 6. 2012

Jana Pazdírková, Jan Zedník, Petr Špaček, Vratislav Pecina, Zdeňka Sýkorová, Hana Krumlová

Abstrakt

A sequence of very weak earthquakes was recorded by local seismic stations in Hrubý Jeseník Mts. (NE part of the Czech Republic) in June and July 2012. The strongest event with local magnitude 2.3 on June 14, 2012 at 21:38 UTC was felt by people to 20 km around the epicentre with a macroseismic intensity 3–4° EMS-98. In spite of the fact that calculated focal mechanisms are still missing, the spatial extent of microearthquake epicentres suggests that the local seismicity is co-determined by the activity of the Klepáčov fault and the Sudetic Marginal – Bělá fault system.

Bibliografická citace

Pazdírková, J., Zedník, J., Špaček, P., Pecina, V., Sýkorová, Z., & Krumlová, H. (2013). ZEMĚTŘESENÍ V HRUBÉM JESENÍKU 14. 6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1576

Klíčová slova

Hrubý Jeseník Mts., felt earthquake, macroseismic magnitude, local magnitude

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Foltýnová, R. (2003): Geochemicko-petrografi cká charakteristika neovulkanitů severní Moravy a Slezska. – MS, diplomová práce MU Brno.

Grünthal, G. (1998): European Macroseismic Scale 1998. Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 15, pp. 99, Luxembourg.

Cháb, J. – Opletal, M. (1984): Příkrovová stavba východního okraje pásma Červenohorského sedla v Hrubém Jeseníku. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 59, 1–12. Praha.

Cháb, J. – Fediuková, E. – Fišera, M. – Novotný, P. – Opletal, M. (1990): Variská orogeneze v silesiku. – Sborník geologických věd, Ložisková geologie, mineralogie, 29, 9–39, Praha.

Jurende, K. J. (1829): Jurende´s Vaterländischer Pilger im Kaiserstaete Österreichs. Jg. XVI, 54–69, Brünn.

Kárník, V. – Michal, E. – Molnár, A. (1958): Erdbebenkatalog der Tschechoslovakei bis zum Jahre 1956. – Travaux Géophysiques 1957, No. 69, 411–596, Praha.

Kárník, V. – Procházková, D. – Brouček, I. (1984): Catalogue of earthquakes for the territory of Czechoslovakia for the period 1957–1980. – Travaux Géophysiques XXIX (1981), No. 555, 155–186, Praha.

Koláček, F. (1921): Seznam otřesů pozorovaných na půdě Republiky československé. – Spisy přírodovědecké fakulty Masarykovy university, Brno, Čís. 7, 2–12.

Květ, R. – Kačura, G. (1978): Minerální vody Severomoravského kraje. – Ústřední ústav geologický, Praha.

Opletal, M. – Barnet, I. – Fediuková, E. – Fišera, M. – Hauk, J. – Cháb, J. – Chlupáč, I. – Kačura, G. – Kopečný, V. – Koverdynský, B. – Sekyra, J. – Šalanský, K. – Volšán, V. – Zikmundová, J. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR 1 : 25 000, list 14-422 Dolní Moravice. – MS, ÚÚG. Praha.

Procházková, D. (1994): Earthquakes in the Jeseníky Mts. in 1986. – Travaux géophysiques, XXXVI, Praha, 28–38.

Procházková, D. (2002): Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí. – Elektronický optický disk (CD-ROM), Praha.

Remeš, M. (1902): Zemětřesení na Moravě pozorovaná. – Věstník klubu přírodovědeckého v Prostějově za rok 1902, ročník V, 3–11.

Sýkorová, Z. – Švancara, J. – Pazdírková, J. – Špaček, P. – Hubatka, F. (2002): – Preliminary results of detailed seismological monitoring in Hrubý Jeseník Mts. – Geolines, 14, 89–91. Praha.

Šibrava, V. – Havlíček, P. (1980): Radiometric age of Plio-Pleistocene volcanic rocks of the Bohemian Massif. – Věstník Ústředního ústavu geologického 55, 129–139.

Špaček, P. – Zacherle, P. – Sýkorová, Z. – Pazdírková, J. (2011): Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. – Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 39 (2011) 5/6. Berlin. 367–386.

Zátopek, A. (1939): Zemětřesení v severní části Země Moravskoslezské 24. července 1935. – III. Ročenka Stát. ústavu geofys., Praha.

Zedník, J., editor (2013) [cit. 2013-04-24]: Katalogy regionálních seismických jevů zaznamenané Českou regionální seismologickou sítí [online]. – Dostupné z: http://www.ig.cas.cz/cz/seismicka-sluzba/katalogy-regionalnich-zemetreseni.