STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ

Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý

Abstrakt

The studied slags originating from western part of town of Jihlava are predominantly composed of glass and unmelted corroded grains of quartz. Newly formed phases (barium-rich feldspars and sulphide inclusions) are only accessoric. Feldspar contains up to 72 mol. % of celsiane component. Sulphides form droplets (typically X0 μm, rarely bigger than 0.5 mm) composed of pyrrhotite and sphalerite. Bulk slags show elevated heavy metals, especially Pb (up to 0,35 wt. %) and Zn (up to 1.35 wt. %), however, these values are significantly lower than in case of other published localities. The presence of high content of Ba in bulk slag, which is always higher than 5 wt. % BaO, is unique. The WDX analyses of glass showed up to 23.3 wt. % BaO and strongly heterogeneous distribution of Ba. Viscosity index v.i. and dynamic viscosity log η were calculated from bulk chemistry. The calculated values appear to be overestimated due to unusual chemical composition. It would lead to ineffective smelting procedure and/or necessity of very high temperatures. To compare obtained values with reality the melting experiments in an electric oven were realized. Maximum achievable temperature of 1 100 °C led to a complete melting of all samples except the quartz-rich one.

Bibliografická citace

Kapusta, J., Dolníček, Z., & Malý, K. (2013). STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1572

Klíčová slova

Jihlava Ore District, slags, polymetallic ores, heavy metals, barium

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bachmann, H. G. (1982): The identification of slags from archaeological sites. – University of London, occasional publication No. 6. London.

Ettler, V. – Červinka, R. – Johan, Z. (2009): Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): Towards estimation of historical smelting conditions. – Archaeometry, 51, 6, 987–1007. DOI: 10.1111/j.1475-4754.2008.00455.x

Donaldson, C. H. (1976): An experimental investigation of olivine morphology. – Contributions to Mineralogy and Petrology, 57, 187–95. DOI: 10.1007/BF00405225

Giordano, D. – Mangiacapra, A. – Potuzak, M. – Russell, J. K. – Romano, C. – Dingwell, D. B. – Di Muro, A. (2006): An expanded non-Arrhenian model for silicite melt viscosity: A treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids. – Chemical Geology, 229, 42–56. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2006.01.007

Hrubý, P (2004): Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. – Stříbrná Jihlava 2004, 5–21.

Janíčková, K. – Dolníček, Z – Malý, K. (2012): Fázové složení strusek po tavbě stříbrných rud na Havlíčkobrodsku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 186–189.

Kapusta, J. – Dolníček, Z. – Malý, K. (2012): Fázové složení středověkých strusek po tavbě Pb-Ag rud z hutnického areálu Plandry u Jihlavy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 190–194.

Malý, K. (2004): Mineralogické zhodnocení starohorských nálezů. – Stříbrná Jihlava 2004, 62.

Malý, K. – Dobeš, P. – Fojt, B. (2008): Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic). – Mineralogia – Special Papers, 32, 111–112.

Manasse, A. – Mellini, M. (2002): Chemical and textural characterization of medieval slags from the Massa Marittima smelting sites (Tuscany, Italy). – Journal of Cultural Heritage, 3, 187–98. DOI: 10.1016/S1296-2074(02)01176-7

Pluskal, O. – Vosáhlo, J. (1998): Jihlavský rudní obvod. – Vlastivědný sborník Vysočiny, 13, 157–191.

Ströbele, F. – Wenzel, T. – Kronz, A. (2010): Mineralogical and geochemical characterization of high-medieval lead-silver smelting slags from Wiesloch near Heidelberg (Germany) – an approach to process reconstruction. – Archaeological and Anthropological Sciences, 2, 191–215. DOI: 10.1007/s12520-010-0039-7

Vosáhlo, J. (2004): Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů. – Stříbrná Jihlava 2004, 22–32. 192.