Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. NOVÝ SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ TEST A ROLE STANICE VRAC V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU CTBTO
Josef Havíř
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 23,  číslo: 1-2,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-97