PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝSKYTECH ICHTYOLITŮ VE SVRCHNÍM FAMENU A SPODNÍM TOURNAI MORAVSKÉHO KRASU

Tomáš Kumpan

Abstrakt

A relatively large number of microvertebrate remains (ichthyoliths) was obtained during a recent micropaleontological research of the Devonian-Carboniferous boundary interval from the Líšeň Formation, Moravian Karst. Sections were sampled from the late Famennian Middle Palmatolepis gracilis expansa to the early Tournaisian Siphonodella bransoni conodont Zones in bed-by-bed manner. Samples were dissolved in 15% acetic acid and ichthyoliths were hand-picked from the sieved insoluble residues and then studied under a binocular microscope. Preservation of many presented ichthyoliths is excellent, allowing determination on the genus or even species-level. Despite the well preservation, a large number of obtained ichthyoliths were preliminary assigned only to the higher taxonomic units. The ichthyoliths belong to a wide range of taxonomic groups comprising chondrichthyan, sarcopterygian, actinopterygian and acanthodian classes. The class Actinopterygii, chondrichthyan orders Squatinactiformes (Squatinactis sp.) and Ctenacanthiformes, symmoriid shark family Falcatidae (genus Denaea sp.) and some species of the phoebodonthid (Phoebodus cf. limpidus, Phoebodus gothicus and Th rinacodus tranquilis) and protacrodontid (?Deihim sp.) sharks are reported for the first time from the Moravian Karst Paleozoic sequences in this paper.

Bibliografická citace

Kumpan, T. (2013). PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝSKYTECH ICHTYOLITŮ VE SVRCHNÍM FAMENU A SPODNÍM TOURNAI MORAVSKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1559

Klíčová slova

Moravo-Silesian Zone, Devonian, Carboniferous, micropaleontology, ichthyoliths

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burrow, C. J. – Turner, S. – Young, G. C. (2010): Middle Palaeozoic microvertebrate assemblages and biogeography of East Gondwana (Australasia, Antarctica). – Palaeoworld, 19, 37–54. Nanjing.

Ginter, M. – Hampe, O. – Duffi n, C. J. (2010): Chondrichthyes Paleozoic Elasmobranchii: Teeth. – Handbook of Paleoichthyology, 3D. 168 str. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.

Hairapetian, V. – Ginter, M. (2010): Pelagic chondrichthyan microremains from the Upper Devonian of the Kale Sardar section, eastern Iran. – Acta Geologica Polonica, 60 (3), 357–371. Warszawa.

Hladil, J. – Krejčí, Z. – Kalvoda, J. – Ginter, M. – Galle, A. – Berousek, P. (1991) : Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesni lom, Moravia, Czechoslovakia). – Bulletin de la Société belge de géologie, 100, 57–119. Bruxelles.

Jaroš, Z. (1929): Fauna nejvyššího horizontu ve svrchním devonu na Hádech u Brna. – Věstník Státního geologického ústavu ČSR, 2–3, 1–8. Praha.

Oppenheimer, J. (1930): Neue Beiträge zur Geologie des Oberdevons von Brünn. – Sborník Státního geologického ústavu, 9, 219–234. Praha.

Qiang J. (1989): The Dapoushang section: an excellent section for the Devonian-Carboniferous boundary stratotype in China. – Science press. 245 str. Beijing.

Rzehak, A. (1910): Der Brünner Clymenienkalk. – Z. Mähr. Landesmus., 10, 149–216. Brno.

Smutná, S. (1995): Ichtyolity svrchního devonu v jižní části Moravského krasu. – MS, diplomová práce, PřF MU. Brno.