UHLONOSNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek

Abstrakt

Maps of the coal-bearing capacity, number and total thickness of coal seams of the Upper Hrušov Member (Namurian, Mississippian) were made. They are based on exploratory boreholes´ information from the Czech part of the Upper Silesian Basin. Absolute coal-bearing capacity varies from 0.00 % to 2.57 %, and their total thickness from 0.00 m to 9.43 m. All mentioned parameters reach their maximum in NNE–SSW trending zone west of the Orlová Structure. This situation supports the hypothesis, that preserved part of the Upper Hrušov Member could form the subsidence axis of the basin and its eastern part whereas the western part is not preserved due to post-Carboniferous erosion, similar as in the case of Lower Hrušov Member.

Bibliografická citace

Beneš, L., Jirásek, J., Hýlová, L., & Sivek, M. (2013). UHLONOSNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-116

Klíčová slova

Mississippian, Ostrava Formation, coal-bearing capacity, computer modelling

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, L. – Jirásek, J. – Hýlová, L. – Sivek, M. (2013 – v tomto čísle): Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 1–2, 112–115.

Beneš, L. (2011): Některé otázky geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve. – MS, diplomová práce. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Ševčík, V. (1989): Uhlonosnost ostravského souvrství (namur A) v československé části hornoslezské černouhelné pánve. – OKD, 32–49, Ostrava.

Žídková, S. – Krejčí, B. – Martinec, P. – Dopita, M. – Brieda, J. (1997): Ostravské souvrství. – In: Dopita, M. (ed.): Geology of the Czech Part of the Upper Silesian Basin, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 43–87, Praha.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-116


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. UHLONOSNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 20,  číslo: 1-2,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-116