MOCNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek

Abstrakt

Map of the thickness of the Upper Hrušov Member (Namurian, Mississippian) was made. It is based on exploratory boreholes´ information from the Czech part of the Upper Silesian Basin. The thickness varies from 18.69 m up to 669.49 m. Highest values are situated in a NE–SW trending zone west of the Orlová Structure in the northern part of the Příbor area and in the western part of the Ostrava area. Total thickness of the Upper Hrušov Member is decreasing to the east and shows evident west-east polarity. Western part of the post-erosive area of the Upper Hrušov Member represents the axis of maximum subsidence of the basin in times of sedimentation. The zone of reduced thickness is the original eastern part of the basin. Western part of the basin is not preserved due to the post-Carboniferous erosion.

Bibliografická citace

Beneš, L., Jirásek, J., Hýlová, L., & Sivek, M. (2013). MOCNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1554

Klíčová slova

Mississippian, Ostrava Formation, thickness, computer modelling

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, L. (2011): Některé otázky geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve. – MS, diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Doktorowicz-Hrebnicki, S. (1935): Mapa szczegółowa Polskiego Zagłębia Węglowego 1 : 25 000. Arkusz Grodziec: Objaśnienie. – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Dopita, M. (1959): Jednotný způsob označení uhelných slojí v ostravsko-karvinském revíru. – MS, Sdružení OKD, Ostrava.

Dopita, M. – Kumpera, O. (1993): Geology of the Ostrava-Karviná coalfield, Upper Silesian Basin, Czech Republic, and its influence on mining. – International Journal of Coal Geology, 23, 1–4, 291–321. DOI: 10.1016/0166-5162(93)90053-D

Gaebler, C. (1909): Das oberschlesische Steinkohlenbecken. – Gebrüder Böhm, Kattowicz.

Havlena, V. (1964): Geologie uhelných ložisek, díl 2. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

Hýlová, L. – Jureczka, J. – Jirásek, J. – Sivek, M. – Hotárková, J. (2013): The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). – International Journal of Coal Geology, 106, 11–24. DOI: 10.1016/j.coal.2013.01.004

Jirásek, J. – Hýlová, L. – Sivek, M. – Jureczka, J. – Martínek, K. – Sýkorová, I. – Schmitz, M. (2013): The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). – International Journal of Earth Sciences, 102, 989–1006. DOI: 10.1007/s00531-012-0853-5

Kandarachevová, J. – Hýlová, L. – Dopita, M. – Jirásek, J. – Sivek, M. (2009): Počátky litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve. – Documenta Geonica, Ústav Geoniky AVČR, 83–90. Ostrava.

Kędzior, A. – Gradziński, R. – Doktor, M. – Gmur, D. (2007): Sedimentary history of a Mississippian to Pennsylvanian coal-bearing succession: an example from the Upper Silesia Coal Basin, Poland. – Geological Magazine, 144, 3, 487–496. DOI: 10.1017/S001675680700341X

Sivek, M. – Dopita, M. – Krůl, M. – Čáslavský, M. – Jirásek, J. (2003): Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava.

Sivek, M. – Kandarachevová, J. – Jirásek, J. – Hýlová, L. – Dopita, M. (2011): Vývoj litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve od roku 1928. – Acta Musei Beskydensis, 96, 3, 173–186.

Ševčík, V. (1989): Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve. – Uhlí, 37, 3, 120–124.

Vebr, L. – Jirásek, J. – Hýlová, L. – Sivek, M. (2012): Mocnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 118–120.

Žídková, S. – Krejčí, B. – Martinec, P. – Dopita, M. – Brieda, J. (1997): Ostravské souvrství. – In: Dopita, M. (ed.): Geology of the Czech Part of the Upper Silesian Basin, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 43–87, Praha.