PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRATIGRAFICKÉHO VÝZKUMU JURY V OLOMUČANECH

Helena Gilíková

Abstrakt

Geological survey 1 : 25 000 of the Jurassic sediments in Olomučany village near Brno, Moravia allowed distinguishing of three distinct unformal members that were described already by Uhlig (1881): 1. biodetritic limestones (Callovian), 2. calcareous spongolites and bedded cherts (Lower Oxfordian), 3. micrite limestones (Middle Oxfordian). Each of these members bears distinct foraminifer taphocenosis including planktonic forms. Quantitative analysis of microfaunal content supports the general deepening trend during the deposition from nearshore to outer shelf setting.

Bibliografická citace

Gilíková, H. (2013). PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRATIGRAFICKÉHO VÝZKUMU JURY V OLOMUČANECH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1546

Klíčová slova

Callovian, Oxfordian, petrography, palaeontology, biostratigraphy, Foraminifera

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beyrich, H. E. (1844): Über die Entwicklung des Flötzgebirges in Schlesien. – B. Karsten‘s Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde, 18, 3–86.

Bosák, P. (1978): Rudická plošina v Moravském krasu – část III. Petrografi e a diageneze karbonátů a silicitů jurského reliktu u Olomučan. – Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní, 63, 7–28.

Bubík, M. – Baldík, V. (2011): Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 18, 2, 74–78.

Hanzlíková, E. – Bosák, P. (1977): Microfossils and microfacies of the Jurassic relict near Olomučany (Blansko district). – Věstník Ústředního ústavu geologického, 52, č. 2, 73–79.

Chlupáč, I. – Chromý, S. – Dvořák, J. – Havlíček, V. – Pták, J. – Slezák, L. – Zukalová, V. (1961): Závěrečná zpráva o základním výzkumu devonu a spodního karbonu Moravského krasu. – MS, Ústřední ústav geologický, Praha, 140 str., 29 příl.

Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, Praha, 436 str.

Lirer, F. (2000): A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits. – Micropaleontology, 46, 4, 365–369.

Reuss, E. A. (1854): Beitrage zur geognostischen Kenntniss Mährens. – Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 5, 4, 657–765.

Uhlig, V. (1881): Die Jurabildungen in der Umgebung von Brünn. – Beiträge zur Paläontologie Österreichs-Ungarns und des Orients, 111–182.