PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA ORGANICKÉ HMOTY SEDIMENTŮ PALEOGÉNU PODSLEZSKÉ JEDNOTKY A JEJÍHO VZTAHU KE VZNIKU UHLOVODÍKŮ

Jan Zahradník, Petr Skupien, Ján Pavluš

Abstrakt

The subject of the present paper is the analysis of the source rock potential of the Paleogene formations in the outer Western Carpathians. In the study area there are deposits rich in organic carbon material (4–11 % TOC), mostly dark coloured claystones and siltstones, which were deposited in the anoxic conditions. Source rocks character of the sediments was studied on the basis of structure of organic material and degree of their transformation. Kerogen of type III (terrestrial type) predominates in the studied samples. Degree of thermal transformation is low and corresponds to the beginning or middle part of the oil window.

Bibliografická citace

Zahradník, J., Skupien, P., & Pavluš, J. (2013). PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA ORGANICKÉ HMOTY SEDIMENTŮ PALEOGÉNU PODSLEZSKÉ JEDNOTKY A JEJÍHO VZTAHU KE VZNIKU UHLOVODÍKŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-60

Klíčová slova

Western Carpathians, Subsilesian Unit, Paleogene, organic carbon, source rock

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Batten, D. J. (1996): Palynofacies. – In: Jansonius, J. – McGregor, D. C. (eds): Palynology: principles and applications. Vol. 3. – American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation. Chapter 26, 1011–1084.

Eliáš, M. (1998): Sedimentologie podslezské jednotky. – Práce českého geologického ústavu, 8, 48 s.

Golonka, J. – Picha, F. (2006): The Carpatians and Their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources. – AAPG Memoir 84, 598 pps.

Golonka, J. – Matyasik, I. – Skupien, P. – Wieclaw, D. – Waskowska-Oliwa, A. – Krocki, M. – Strzebonski, P. – Vašíček Z. (2008): Górnojurajsko-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat Fliszowych. – In: Krobicki, M. (ed.): Utwory przelomu jury i kredy w záchodních Karpatach fl iszowych polsko-czeskiego pogranicza. – Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Geologia, 34, 3/1, 73–82.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – 304 s. Ústřední ústav geologický. Praha.

Skupien, P. (2006): Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 45–48.

Tyson, R. V. (1993): Palynofacies analysis. – In: Jenkins, D. G. (ed.): Applied micropaleontology. – Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands, 153–191.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-60