KORYTOVÉ SEDIMENTY A GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY VYSOKOGRADIENTOVÝCH TOKŮ VE FLYŠI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD

Tomáš Galia, Václav Škarpich

Abstrakt

Lithology of bed sediments in high-gradient streams may aff ect grain-size parameters and, thus, bed morphology and sediment transport dynamics. Flysch character of bedrock with alternation of resistant sandstones and less-resistant claystones influenced geomorphic processes and bed sediments in Beskydian headwater channels. Generally, claystone members supplied streams by higher amounts of relatively fi ner clastic material. On the contrary, channels located in sandstone members (e.g., Godula Member) were prone to occurrence of exposed bedrock due to signifi cantly lower sediment supply, except channel-reaches with evidence of debris-fl ow activity. Obtained trends of evaluated grain-size parameters (D90 and nominal index) in the stream longitudinal profi les pointed up on infl uence of claystone ratio in bed sediments and a character of sediment inputs. Signifi cant presence of claystones in bed sediments of selected streams led to decrease in D90 percentile and nominal index Dn of bed surface material. On the other hand, sandstone sediment supply in high-gradient streams underlaid by the middle part of the Godula Member did not show downstream coarsening or fi ning of bed sediments within stream longitudinal profi les and higher values of grain-size parameters were observed.

 

Bibliografická citace

Galia, T., & Škarpich, V. (2013). KORYTOVÉ SEDIMENTY A GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY VYSOKOGRADIENTOVÝCH TOKŮ VE FLYŠI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1534

Klíčová slova

Silesian Unit, Moravskoslezské Beskydy Mts., high-gradient stream, bed sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bunte, K. – Abt, S. R. (2001): Sampling surface and subsurface particle-size distributions in wadable gravel-and cobble-bed streams for analyses in sediment transport, hydraulics, and streambed monitoring. – 1–428, Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-74. Fort

Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.

Čtyroký, P. – Stráník, Z. (1995): Zpráva pracovní skupiny české stratigrafi cké komise o regionálním dělení západních Karpat – Věstník Českého geologického ústavu, 70, 3, 67–72.

Hradecký, J. – Přibyla, Z. (2007): Zdroje a parametry dnových sedimentů bystřinných toků Moravskoslezských Beskyd (na příkladu toku Tyra). – In: Geomorfologický sborník 6, 18–19, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava.

Hradecký, J. – Děd, M. (2008): Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd – příkladová studie Sihelský potok. – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2007, 15, 19–23. Brno.

Chiari, M. – Rickenmann, D. (2011): Back-calculation of bedload transport in steep channels with a numerical model. – Earth Surface Processes and Landforms, 36, 805–815. DOI: 10.1002/esp.2108

Kondolf, G. M. (1997): Hungry water: eff ects of dams and gravel mining on river channels. – Environmental Management, 21, 533–551. DOI: 10.1007/s002679900048

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské Pahorkatiny. – Ústřední ústav geologický, Praha, 307 s.

Menčík, E. – Tyráček, J. (1985): Přehledná geologická mapa Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, 1 : 100 000. – Ústřední Ústav Geologický, Praha.

Montgomery, D. R. – Buffi ngton, J. M. (1997): Channel-reach morphology in mountain drainage basins. – GSA Buletin, 5, 596–611.

Pánek, T. – Hradecký, J. – Minár, J. – Šilhán, K. (2010): Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians. – In: Calcaterra, D. – Parise, M. (eds): Weathering as a Predisposing Factor to Slope Movements. ISBN: 978-1-86239-297-7.

Šilhán, K. (2011): Dendrogeomorfologická analýza časové dotace sedimentů do vysokogradientového toku (příkladová studie Satina; Moravskoslezské Beskydy). – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2011, 64–67.

Šilhán, K. – Pánek, T. (2010): Fossil and recent debris fl ows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic). – Geomorphology, 124, 238–249. DOI: 10.1016/j.geomorph.2010.03.026

Škarpich., V. – Galia, T. – Hradecký, J. – Peč, J. (2010): Identifi kace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). – Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku v roce 2010, 199–204.

Thompson, C. J. – Croke, J. – Ogden, R. – Wallbrink, P. (2006): A morpho-statistical classifi cation of mountain stream reachtypes in southeastern Australia. – Geomorphology, 81, 43–65. DOI: 10.1016/j.geomorph.2006.03.007

Vianello, A. – D´Agostino, V. (2007): Bankfull width and morphological units in an Alpine stream of the Dolomites (Northern Italy). – Geomorphology, 83, 266–281. DOI: 10.1016/j.geomorph.2006.02.023

Wolman, M. G. (1954): A method of sampling coarse bed material. – American Geophysical Union, 36, 951–956. DOI: 10.1029/TR035i006p00951

Zimmermann, A. (2010): Flow resistance in steep streams: An experimental study. – Water Resources Research 46, W09536, doi:10.1029/2009WR007913. DOI: 10.1029/2009WR007913