Sponzorování časopisu

Vydavatel

Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity

Česká geologická služba, pobočka Brno

Masaryk University

Sponzoři

Českomoravský štěrk a.s.

NIKON spol. s r.o. - mikroskopy

RNDr. Karel Martyčák