Historie časopisu

Časopis Geologické výzkumy vychází od roku 1994. Od IX. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu. V roce 2017 byl časopis přijat do databáze SCOPUS.