The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries

Lenka Přečková, Eva Vávrová

Abstract

This paper will evaluate the current state of cooperation between banks and insurance companies as well as internal integration of bancassurance products in financial groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group. The evaluation is performed as of September, 2016. There shall be selected ten countries which are located in Central and Eastern Europe: Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Bosnia and Hercegovina, Slovenia and Serbia. The aim of this paper is to determine whether or not there is a similarity in integrated financial products belonging to different financial groups in individual countries. This paper will apply a qualitative research approach. A theoretical base for evaluating the level of cooperation between banks and insurance companies and for evaluation of an internal integration of bancassurance products will be set in the paper. The theoretical base is to be compared with the current bancassurance practice within financial groups and countries. To evaluate bancassurance practice, this paper shall use data available on web sites, financial and annual reports of financial institutions. The qualitative research is to contain a detailed analysis, sorting and comparison of set theoretical bases. The financial groups show differentness as far as integration is concerned. The research led to the conclusion that there is a similarity in bancassurance products which are offered in evaluated countries. A dissimilarity was found in the level of integration of bancassurance products.

Keywords

bancassurance product; financial group; insurance group; integration of group; integration of product

Full Text:

References

Show references Hide references

Beltratti A. and Corvino G. (2009). Why are Insurance Companies Different? The Limits of Converegence Among Financial Institucion. The Geneva Papers, 33, pp. 363-388. DOI: 10.1057/gpp. 2008.13.

Clipici, E. and Bolovan, C. (2012). Bancassurance – main insurance distribution and sale channel in Europe. Scientific Bulletin – Economic Sciences, 11(special issue), pp. 54-62.

Čejková, V., Martinovičová, D., Nečas, S. (2011). Poistný trh. Bratislava: Iura Edition.

Daňhel, J., Ducháčková, E., Radová, J. (2007). Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojištění. Praha: VŠE.

Daňhel, J., Ducháčková, E. and Radová, J. (2008). Hlavní závěry z analýzy globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví. Pojistné rozpravy, 22, pp. 114-118.

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Ducháčková, E. and Daňhel, J. (2010). Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hoscha, T. C. (1994). Bancassurace in Europe. London: The MacMillan Press.

Illetško, P. (2003). Bankopojištění, jeho výhody a perspektivy v ČR. Pojistný obzor, 4, pp. 15.

Lím, P. (2012). Bankopoistenie je nielen o spolupráci s bankami. Pojistný obzor, 2, pp. 20-22.

Punch, K. F. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.

Ricci, O. (2012). The Development of Bancassurance in Europe. In: Fiordelisi, F. and Ricci, O. (eds.): Bancassurance in Europe - Past, Present and Future. Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 5-26.

Řezáč, F. (2009). Marketingové řízení komerční pojišťovny. Brno: MU.

Stracia, M. F. (2012). Bancassurance Products. In: Fiordelisi, F. and Ricci, O. (eds.): Bancassurance in Europe - Past, Present and Future. Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 26-52.

https://doi.org/10.5817/FAI2017-2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.