Evaluation of the VIG Insurance Group’s Insurance Portfolio in the Czech Republic

Lenka Přečková

Abstract

This article aims to determine whether the developments in the insurance business production correspond with the development of the expense-to-revenue ratio of an insurance portfolio. The subject of the research is insurance companies belonging to the VIG insurance group in the Czech Republic. Its commercial production, i. e. insurance business, will be evaluated. The evaluation will be performed by analysis and comparison of financial ratio indicators for the period 2005–2013. The insurance business will be first examined by market positions through market share, increase in gross written premiums and product diversification. Subsequently, insurance business will be evaluated by cost ratio indicators, namely by expense ratio and loss ratio. The expense-to-revenue ratio and product diversification will be assessed in the non-life segment. Finally, a comparison will reveal whether the development of market position corresponds with the development of operating costs and costs expended on insurance benefits.

Keywords

relative market share, the cost of taking out insurance, the cost of insurance management, insurance benefits costs

Full Text:

References

Show references Hide references

ČAP (2015). Individuální výsledky členů. Retrieved from: http://www.cap.cz/statisticke-udaje/individualni-vysledky-clenu.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (2015). Výroční zprávy 2005-2013. Retrieved from: http://www.cpp.cz/profil/https://www.pojistovnacs.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/.

ČNB (2015). Základní ukazatele o sektorech finančního trhu. Retrieved from: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/.

ČNB (2015). Zpráva o výkonu dohledu za rok 2007. Retrieved from: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2007_cz.pdf.

Gestel, T., Martens, D., Baesens, B., Feremans, D., Huysmans, J., Vanthienen, J. (2007). Forecasting and analyzing insurance companies' ratings. International Journal of Forecasting, 23(3), pp. 513-529. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2007.05.001.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (2015). Výroční zprávy 2005-2013. Retrieved from: http://www.koop.cz/o-nas/zakladni-informace/vyrocni-zpravy/.

Korobczuk, L. (2007). Informační výstupy pojišťoven. Analýza výroční zprávy. Presentation within tutoring of a publication Čejková, V. and Valouch, P. (2005). Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU. Praha: Grada.

Lhotská, K. (2012). Pohledem analytika: Co ohrožuje pojistný trh? Pojistný obzor, 89(2), pp. 23-24.

Lhotská, K. (2013). Pojistný kmen-„Rodinné stříbro“ bez lesku. Pojistný obzor, 90(3), pp. 28-29.

Lhotská, K. (2015). 2015 – Čeká nás stagnace?. Pojistný obzor, 92(1), pp. 11-13.

Moody's (2012). Retrieved from: https://www.moodys.com/research/Global-Property-and-Casualty-Insurers--PBC_161516.

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group (2015). Výroční zprávy 2005-2013. Retrieved from: https://www.pojistovnacs.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/.

Pulchart, V. (2002). K ziskovosti neživotního pojištění – pohled na dlouhodobé trendy ve světě. Pojistný obzor, 79(10), pp. 4-5.

Vávrová, E. (2014). Finanční řízení komerčních pojišťoven. Praha: Grada.

Řezáč, F. et al. (2009). Marketingové řízení komerční pojišťovny. Brno: Masarykova universita.

https://doi.org/10.5817/FAI2015-3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.