A Model of Vignette for Motor Vehicles in the Czech Republic

Břetislav Andrlík, Lucie Zborovská

Abstract

This article examines the fees applied to vehicles of the maximum weight of 3.5 t based on time. It focuses on the analysis of the current application of time-based fees in individual countries of the EU. This analysis is carried out as a supporting tool serving the design models available in the Czech Republic. The goal of the contribution is designing a new model of time-based pricing of road motor vehicles in the territory of the Czech Republic. The contribution also includes the analysis of legal standards regulating the issue in the Czech Republic and in the EU countries; the analysis only deals with EU legal standards that directly address the area. The outcome of the contribution is a constructed model of a time-based fee, based on pre-defined assumptions, which were determined by needs ensuing from the current conditions that affect the operation of chargeable passenger cars and light commercial vehicles. In conclusion, a comparison of receipts from the current system of time-based fees with receipts resulting from the proposed model of time-based fees for the Czech Republic is made. The results shown in Table 6 show that the application of the newly defined time-based fee model in the Czech Republic leads to increased public budget revenues by 3.14%, ie by CZK 149.262 million in absolute terms.

Bibliographic citation

Andrlík, B. and Zborovská, L. (2020). A Model of Vignette for Motor Vehicles in the Czech Republic. Financial Assets and Investing, 11(1), pp. 5-20.

Keywords

fee; vignette; Czech Republic; motor vehicle; European Union

Full Text:

References

Show references Hide references

ACEA. (2019). Tax Guide 2019. Retrieved from: https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2019.pdf.

Andrlík, B. (2012). Taxation of passenger motor vehicles with environmental aspect. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60(7), pp. 9-18. https://doi.org/10.11118/actaun201260070009

Andrlík, B. (2014). Carbon dioxide emissions as an indicator of reduction of negative externalities related to road motor vehicle operation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(4), pp. 613-621. https://doi.org/10.11118/actaun201462040613

Andrlík, B., Mísařová, P. and Vrtalová, J. (2014). Preparedness of the Czech Republic for taxation of road motor vehicles based on CO2. Procedia Economics and Finance, 12, pp. 10-19. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00315-3

Andrlík, B. and Ptáčková Mísařová, P. (2018). Environmentální prvky časového a výkonového zpoplatnění provozu silničních motorových vozidel. In: Trendy v podnikání 2018. Plzeň: Západočeská univerzita. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1JZt2x5Wd7Wp2heon-GK8xroT9zCZ1pxo/view?usp=sharing https://doi.org/10.24132/jbt.2018.8.2.11_24

Andrlík, B. and Péteriová, J. (2019). Zdanenia motorových vozidiel na Slovensku so zameraním na ekologické prvky. Acta Sting, pp. 6–26. ISSN 1805-6873. Retreived from: https://www.sting.cz/acta/acta2_2019_web.pdf.

Andrlík, B. and Zborovská, L. (2019). Toll System Charging Negative Externalities: Case of The Czech Republic. In: Proceedings of International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, pp. 1-16. ISBN 978-80-87291-25-2. Dostupné z: http://www.narodacek.cz/conference-proceedings-2019/.

Cnossen, S. (2005). Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polutiong and Driving. 1st ed. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199278598.001.0001

Communication from the Commission COM(2012) 199. (2012). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION COM (2012) 199 on the application of national road infrastructure charges levied on light private vehicles. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559300280663&uri=CELEX%3A52012DC0199.

Directive 2006/38/EC of the European Parliament and of the Council. (2006). Directive 2006/38/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0038.

KURZY.CZ. (2019). Převod měn-Převodník měn online. Retrieved from: https://www.kurzy.cz/kurzymen/kurzy.asp?a=X&mena1=CZK&mena2=EUR&c=1500&d=02.01.2019&convert=P%F8eve%EF+m%ECnu.

MD ČR. (2019). Vláda podpořila zavedení elektronických dálničních známek, zdražovat se nebude. Retrieved from: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-podporila-zavedeni-elektronickych-dalnicnich?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy.

MPO. (2015). Národní akční plán čisté mobility. Retrieved from: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/narodni-akcni-plan-ciste-mobility--167456/.

Nařízení č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. (2019). Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-240/zneni-20150101#p4.

Opinion COM(2008) 435. (2008). Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Strategy for the internalisation of external costs COM(2008) 435. Retrieved April 25, 2019, from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559300555259&uri=CELEX%3A52009AE1195.

PČR. (2019). Statistika nehodovosti. Retrieved from: https://www.policie.cz/CLANEK/STATISTIKA-NEHODOVOSTI-900835.ASPX.

ŘSD ČR. (2016). Celostátní sčítání dopravy 2016. Retrieved from: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy.

SDA. (2019). Registrace nových vozidel kategorie L v ČR 3/2019. Retrieved from: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#rok=2019&mesic=3&kat=L&vyb=cel&upr=&obd=m&jine=false&lang=CZ&str=nova.

SFDI. (2011). Dálniční poplatky pro motorky – letos ještě ne. Retrieved from: https://www.rozhlas.cz/zelenavlna/motorkari/_zprava/dalnicni-poplatky-pro-motorky-letos-jeste-ne--941639.

SFDI. (2016). Závěrečná zpráva k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2016. Retrieved from: https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/zaverecne-zpravy/.

SFDI. (2018). Vývoj cen dálničních kuponů. Retrieved from: https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2018/vyvoj-cen-dalnicnich-kuponu/.

TOLLS.EU. (2019). Dálniční známky a poplatky v Evropě 2019. Retrieved from: https://www.tolls.eu/cs/.

Treaty on the Functioning of the European Union. (2012). Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559119014253&uri=CELEX%3A12012E%2FTXT.

Vyhláška č. 386/2017 Sb. (2017). Vyhláška č. 386/2017 Sb., ze dne 21. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-386.

White Paper. (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN.

Zákon č. 134/1994 Sb., (1994). Zákon č. 134/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-134.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. (1997). Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13.

https://doi.org/10.5817/FAI2020-1-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.