Discourse and Interaction

Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis, který byl založen v roce 2008. Vychází anglicky a zaměřuje se na analýzu diskurzu (především anglického) z hlediska sémantického, socio-pragmatického a stylistického.