Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Fundamental Rights in Austrian Civil Law Abstrakt   PDF (English)
Martin Schauer
 
Roč. 16, č. 3 (2008) The Process of Europeanization and the Formation of the European Legal Space Abstrakt   PDF (English)
Miloš Večeřa, Tatiana Machalová
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Procedure of Preventive Review of the Lisbon Treaty in the Czech Republic Abstrakt   PDF (English)
Jan Filip
 
Roč. 16, č. 3 (2008) European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic Abstrakt   PDF (English)
Filip Křepelka
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Consideration about application of conflict-of-law rules, uniform law rules and of non-state rules of legal regulation Abstrakt   PDF (English)
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Information as a Medium of Law Abstrakt   PDF (English)
Radim Polčák
 
Roč. 16, č. 3 (2008) The System of Principles of Private Law Abstrakt   PDF (English)
Jan Hurdík, Petr Lavický
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Chapters from the Development of the Unification of Private Law Abstrakt   PDF (English)
Karel Schelle, Renata Veselá, Ladislav Vojáček
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis Abstrakt   PDF (English)
Josef Fiala, Markéta Selucká
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Internal Governance of Associations in the Czech Republic and in the Netherlands Abstrakt   PDF (English)
Kateřina Ronovská
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Current Legal Regulation and Perspectives of Conclusion of Business Contracts in the Czech Republic Abstrakt   PDF (English)
Karel Marek
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Predatory pricing Abstrakt   PDF (English)
Josef Bejček
 
Roč. 16, č. 3 (2008) “Acquis communautaire” and the National Legal Practice (With Respect to the “Ad Hoc Competitor”) Abstrakt   PDF (English)
Petr Hajn
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Tention between legal, biological and social parentage in the light of the best interest of the child Abstrakt   PDF (English)
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Labour Law of the European Communities in the Czech Labour law after Recodification of the Labour Code Abstrakt   PDF (English)
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects Abstrakt   PDF (English)
Soňa Skulová
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Negative error in law concerning non-claimed and claimed non-penal elements of the body of a crime (national and European law aspects) Abstrakt   PDF (English)
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Introduction Abstrakt   PDF (English)
kolektiv autorů
 
Roč. 14, č. 4 (2006) EU Framework Decision and the Czech Legal Order Abstrakt   PDF (English)
Vladimír Týč
 
Roč. 14, č. 4 (2006) The Idea of Equality in the Czech and European Law Abstrakt   PDF (English)
Miloš Večeřa, Tatiana Machalová, Radim Polčák
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Backgrounds of today's convergence of the Czech laws with the EU laws. Historical view of laws integration within the European area Abstrakt   PDF (English)
Karel Schelle, Renata Veselá, Ladislav Vojáček
 
Roč. 14, č. 4 (2006) A comment on the re-codification of the civil law. To the starting points and trends of the development of the Czech civil law after the admission of the CR to the EU. Abstrakt   PDF (English)
Josef Fiala
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Some notes on a draft of the new civil code. THE PROS AND CONS OF THE NEW CIVIL CODE. Abstrakt   PDF (English)
Kateřina Ronovská
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Czech family law after the Czech Republic has acceded to the European Union Abstrakt   PDF (English)
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Is there a conflict of goals between law and economics in the European competition law? Abstrakt   PDF (English)
Josef Bejček
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Unfair Competition Law in the EU and in the Czech Republic (Paradoxes of the current state and the new trends) Abstrakt   PDF (English)
Petr Hajn
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Business groups - European development and trends of their legal regulation Abstrakt   PDF (English)
Jarmila Pokorná
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Comparison of European trends with the State of Czech Law development for awarding public works contracts Abstrakt   PDF (English)
Karel Marek
 
Roč. 14, č. 4 (2006) EU social policy - its development and perspectives Abstrakt   PDF (English)
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 14, č. 4 (2006) A Treaty of the Constitution for Europe and the starting points for the "European criminal law" Abstrakt   PDF (English)
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Environmental issues in the legal order of the Czech Republic Abstrakt   PDF (English)
Ivana Průchová
 
Roč. 14, č. 4 (2006) European basis and relations of the basic principles of the activities of administrative bodies Abstrakt   PDF (English)
Soňa Skulová
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: from “Administrative Morality” to the Principle of Proportionality Abstrakt   PDF (English)
Jerzy Parchomiuk
 
Roč. 27, č. 3 (2019) The Place and Significance of the Old Roman Institute of the “Lex Rhodia de iactu”  in the Czech Civilian Tradition Abstrakt   PDF (English)
Petr Dostalík
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Qualification Problem in Administrative Law Abstrakt   PDF (English)
Jakub Handrlica
 
Roč. 29, č. 1 (2021) The Rule of Law Framework and its Effectiveness Abstrakt   PDF (English)
Štěpán Paulík
 
Roč. 19, č. 2 (2011) „Českoslovenští“ důchodci v pasti práva Evropské unie Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 16, č. 4 (2008) „Oprávněně“ neoprávněná dražba movitých věcí v režimu exekučního řádu Abstrakt   PDF
Jan Vylegala
 
Roč. 28, č. 4 (2020) „Pravé“ verbální trestné činy z nenávisti Abstrakt   PDF
Jan Provazník
 
Roč. 17, č. 4 (2009) „Příručka prověřená časem“ Abstrakt   PDF
Pavel Kantořík
 
Roč. 20, č. 1 (2012) „Smrt autora“ jako cesta k porozumění teleologickému výkladu Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Roč. 26, č. 3 (2018) „Stará“ a „nová“ dělba moci: nový pohled na starý koncept Abstrakt   PDF
Adam Blisa
 
Roč. 21, č. 1 (2013) „Vázané“ versus „volné“ soudní rozhodnutí Abstrakt   PDF
Jaromír Harvánek
 
Roč. 25, č. 1 (2017) „Zahozené ústavy“ a jejich záhadní autoři Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 16, č. 1 (2008) 10. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR s tématem Res – věci v římském právu Abstrakt   PDF
Miroslav Frýdek
 
Roč. 8, č. 2 (2000) 100. výročí narození prof. JUDr. Adolfa Procházky Abstrakt   PDF
Renata Rázková
 
Roč. 2, č. 4 (1994) 115. výročí narození profesora Františka Weyra Abstrakt   PDF
Renata Boháčková
 
Roč. 2, č. 4 (1994) 115. výročí narození profesora Jaroslava Kallaba Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 16, č. 1 (2008) 13. ročník konference Církev a stát Abstrakt   PDF
Michal Lamparter
 
Roč. 20, č. 2 (2012) 200. výročí ABGB a české právnické fakulty Abstrakt
Ondřej Horák
 
Roč. 23, č. 4 (2015) 30th European Students’ Convention and PASCL Second Annual Conference Abstrakt   PDF
Adam Táborský, Helena Janyšková
 
Roč. 16, č. 4 (2008) 4. letní mezinárodní konference/workshop „Právní regulace místní (a regionální) samosprávy“* Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka, Lukáš Potěšil
 
Roč. 6, č. 3 (1998) 4. ročník konference Církev a stát Abstrakt   PDF
Michal Lamparter
 
Roč. 2, č. 6 (1994) 48. SIHDA kongres ve Vídni Abstrakt   PDF
Renata Veselá
 
Roč. 16, č. 2 (2008) 50. sjezd kateder ústavního práva v Polsku k otázkám soudní moci Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 16, č. 1 (2008) 50. sjezd kateder ústavního práva v Polsku k otázkám soudní moci Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 12, č. 4 (2004) 54. kongres ICHRPI - Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí Abstrakt   PDF
Renata Veselá, Karel Schelle
 
Roč. 1, č. 1 (1993) 60 let budovy právnické fakulty na ulici Veveří Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 16, č. 4 (2008) 60 let Všeobecné deklarace lidských práv – zpráva ze setkání Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 3, č. 4 (1995) 8. mezinárodní kolokvium o Evropské úmluvě o lidských právech Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Aarhuská úmluva a její implementace do právního řádu České republiky Abstrakt   PDF
Jaroslav Chyba
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Absolutní trest z hlediska práva na život filosoficko-právní analýza Abstrakt   PDF
Darina Popovičová
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Ad Česká pohádka a § 305 Zákoníku práce (vnitřní předpis) Abstrakt   PDF
Jaromír Harvánek
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Ad pontes Abstrakt   PDF
Marie Šedová
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Ad: O didaktice českého občanského práva Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 22, č. 4 (2014) ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty Abstrakt   PDF
Alica Virdzeková
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Adéla Čermáková-Vlčková a Vladimír Smejkal: Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 27, č. 1 (2019) ADRIAN, Melanie. Religious Freedom at Risk. The EU, French Schools, and Why the Veil was Banned Abstrakt   PDF
Andrea Hrebičková
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Adverzární, inkviziční a smíšený trestní proces – koncepce a širší souvislosti Abstrakt   PDF
Alena Kristková
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Affirmative Action - obrácená forma diskriminace? Abstrakt   PDF
Tomáš Kamín
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Akceptace směnky Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva Abstrakt   PDF
Karel Eliáš
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Aktivita Střediska celoživotniho vzdělávání na právnické fakultě Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Aktivní politika zaměstnanosti Abstrakt   PDF
Hana Votýpková
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Aktuálne otázky výučby rímskeho práva Abstrakt   PDF
Ivan Haramia
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Aktuální otázky horního a kutacího práva Abstrakt   PDF
Jaroslav Chyba
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Aktuální otázky práva životního prostředí Abstrakt   PDF
Jana Tkáčiková
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Aktuální otázky teorie a praxe práva sociálního zabezpečení Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence Abstrakt   PDF
Josef Kuchta
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Aktuální problémy právní úpravy bytového vlastnictví Abstrakt   PDF
Eduard Vimmer
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Aktuální problémy všeobecnosti volebního práva Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Aktuální stav, právní předpoklady a východiska soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva v ČR Abstrakt   PDF
Tomáš Kubeša
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Alena Pauličková: Dane z príjmov od 1. 1. 2000, Vybrané kapitoly s vysvetlivkami a poznámkami Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Aleš Gerloch: Teorie práva Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Alternativy detence a trestu Abstrakt   PDF (English)
Elizabeth M. de Koning-de Jong
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Alternativy trestního řízení v Anglii a Walesu Abstrakt   PDF
Markéta Filipová
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Alternativy v praxi Abstrakt   PDF
Wolfgang J. Resch
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Americká diskusia o odlišných stanoviskách k súdnemu rozhodnutiu Abstrakt   PDF
Jana Kvasničková
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Amnestia v slovenskej právnej teórii a praxi Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Amy Krois-Lindner, Matt Firth and Translegal: Introduction to International Legal English Abstrakt   PDF
Barbora Chovancová
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Analýza a doporučení pro politiku a strategii managementu Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF (English)
Ivan Vágner
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Antonín Kanda: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 28, č. 4 (2020) Aplikace cizího veřejného práva v řízeních před správními orgány Abstrakt   PDF
Jakub Handrlica
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží před rozhodci Abstrakt   PDF
Klára Drličková
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky Abstrakt   PDF
Dušan Čurila
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Arend Lijphart: Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Asimilace nebo integrace? Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Asocialita a antisocialita mladých lidí Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Aspekty římského dědického práva – předpoklady vzniku dědického práva, testovací způsobilost osob alieni iuris a ztráta dědictví v důsledku odsouzení Abstrakt   PDF
Miroslav Frýdek
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Atkinsová, Lucie. Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Attending Law School in the United States Abstrakt   PDF (English)
Christina E. Wells
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Autobiografie Hanse Kelsena Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Abstrakt   PDF
Jakub Vojtko
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Azyl v latinské Americe Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Bakalářské distanční studium Abstrakt   PDF
Jan Svatoň
 
Roč. 23, č. 3 (2015) BALKIN, Jack M.: Living originalism Abstrakt   PDF
Michal Malaník
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov Abstrakt   PDF
Martin Šmíd
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Barancová, Helena. Základné práva a slobody v pracovnom práve Abstrakt
Lukáš Horňák
 
Roč. 22, č. 4 (2014) BARANCOVÁ, Helena: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou Abstrakt   PDF
Nelly Springinsfeldová
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Baroš, J. (ed.): Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Bartík, V., Janečková, E.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi Abstrakt   PDF
Marta Vrbová
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Baxi, Upendra: The Future of Human Rights Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Bělohlávek, A. a kol. Nový občanský zákoník – Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících Abstrakt   PDF
Miloslav Hrdlička
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a mezinárodní úpravy a ochrany investic Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Bertrand de Jouvenel: Etika Přerozdělování Abstrakt   PDF
Kateřina Kohlová
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Beseda na právnické fakultě Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Beyond Compliance: odpověď autorů Abstrakt   PDF
Jan Petrov, Katarína Šipulová, David Kosař, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Bezplatná právní pomoc v České republice – současná situace a připravovaná legislativa Abstrakt   PDF
Adéla Kudynová
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Bibliografie lidských práv 1995 Detaily   PDF
Monika Chutná
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Bibliografie lidských práv 1996 Abstrakt   PDF
Monika Chutná
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Bibliografie lidských práv za rok 1994 Abstrakt   PDF
Monika Chutná
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Bibliografie lidských práv za rok 1998 Detaily   PDF
Monika Bayerová
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Bibliografie lidských práv za rok 1999 Detaily   PDF
Monika Bayerová
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Bibliografie lidských práv za rok 2000 Abstrakt   PDF
Monika Bayerová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Bibliografie lidských práv za rok 2001 Abstrakt   PDF
Monika Bayerová
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Biojurisprudence – nový pohled na právo nebo jen nový směr právní vědy? (recenzní článek) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Blanka Říchová: Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Blanketní uchovávání komunikačních údajů v judikatuře evropských soudů Abstrakt   PDF
Daniel Novák
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Blankosměnka z pohledu dlužníka Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Bobek, Michal: Comparative Reasoning in European Supreme Courts Abstrakt   PDF
Dušan Sulitka
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Boboková, J., Kunec, P. (eds.): Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 22, č. 4 (2014) BOGDAN, Michael: Concise Introduction to Comparative Law Abstrakt   PDF
Dušan Sulitka
 
Roč. 22, č. 4 (2014) BOGDAN, Michael: Concise Introduction to EU Private International Law Abstrakt   PDF
Iveta Rohová
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Bohumil Kuba, Květa Olivová: Katastr nemovitostí po novele Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Bojarski Marek a kol.: Tendencje zmian prawa karnego i prawa o wykroczeniach w polsce i Czecho-Slowacji, Wroclaw 1992, 108 s. Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Borski, M.: „Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej” Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Brian Pollard: Eutanazie ano či ne? Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Brněnská konference Církev a stát o otázkách manželství a rodiny Abstrakt   PDF
Petr Jäger
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Brodziński, W., Górecki, D., Skotnicki, K., Szymczak, T.: Wzajem­ne stosunki miedzy wladza ustawodawcza a wykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Rumunia, Slowacja, Wegry) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 25, č. 2 (2017) BROZ, Jan a Jan CHMEL: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace Abstrakt   PDF
Tomáš Friedel
 
Roč. 28, č. 3 (2020) BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice Abstrakt   PDF
Ondřej Klabačka
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Bude soutěžní právo samostatnou disciplínou? Abstrakt   PDF
Vít Horáček
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Budoucnost profesní samosprávy Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 23, č. 2 (2015) BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin; SVAČEK, Ondřej: Vznik a uznání státu – Aktuální pohled mezinárodního práva Abstrakt   PDF
Peter Nagy
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Burza cenných papírů, obchody na burzách cenných papírů Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Býkov 2010 – setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie) Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Byl Ota Weinberger měkkým pozitivistou? Abstrakt   PDF
Marek Smolak
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Byli jsme v Paříži Abstrakt   PDF
Jan Urválek
 
Roč. 27, č. 1 (2019) Být legislativcem: Empirická šetření v administrativních fázích legislativy Abstrakt   PDF
Martin Škop, Barbora Vacková
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Casus docent Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Celní předpisy v německém celním spolku Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Celostátní setkání členů kateder občanského práva Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Celostátní sjezd A-klubů ČR u příležitosti 50. výročí Apolináře Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Centrum pro počítače a právo na Erasmově universitě v Rotterdamu Abstrakt   PDF (English)
Richard de Mulder, Pieter Kleve
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu Abstrakt   PDF
Jiří Baroš
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Cesty (samo)správy soudů v České republice Abstrakt   PDF
Martin Kopa
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Církev a stát Abstrakt   PDF
Martina Grochová
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Církev a stát Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Církev a stát Abstrakt   PDF
Tereza Sylvestrová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Církev a stát – právní aspekty financování církví Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 27, č. 3 (2019) Církev a stát 2019 Abstrakt   PDF
Kristýna Bónová
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Církev a stát 2020 Abstrakt   PDF
Terezie Boková
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Církev a stát 2021 Abstrakt   PDF
Natálie Dřínovská
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Církev postrach státu Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Civilní proces na brněnské právnické fakultě mezi světovými válkami Abstrakt   PDF
Petr Lavický
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Co je odpadem podle evropské a české legislativy? Abstrakt   PDF
Jakub Hanák
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Co je víc, státní správa či samospráva? Abstrakt   PDF
Robert Šťastný
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Co přináší nový zákon o inspekci práce Abstrakt   PDF
Irena Píchová
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Co přináší nový zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností? Abstrakt   PDF
Kateřina Adámková
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? Abstrakt   PDF
Stanislava Černá, Ivanka Štenglová, Petr Čech
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Co skutečně přinesl nový zákon o státním občanství Abstrakt   PDF
Pavel Kandalec
 
Roč. 22, č. 4 (2014) COFOLA 2015 Abstrakt   PDF
Tereza Kyselovská
 
Roč. 25, č. 2 (2017) COLLIER, Paul: Exodus. Jak migrace mění náš svět Abstrakt   PDF
Iva Hauptfleischová
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Constitutionalism in a New Key? Cosmopolitan, Pluralist and Public Reason-Oriented – zpráva z konference Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) COUFALOVÁ, Bronislava; PINKAVA, Jan; POCHYLÁ, Veronika: Trestněprávní odpovědnost ve sportu Abstrakt   PDF
Zdeněk Michora
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus Abstrakt   PDF
Miroslav Frýdek
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Cursus lnnovati "Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem" Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Cybersquatting formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Cyklus přednášek "Teorie lidských práv v boji proti rasismu" Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 14, č. 4 (2006) Czech Private Law at the Beginning of the Third Millennium Abstrakt   PDF (English)
Jan Hurdík, Josef Fiala
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Čambáliková, M.: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 23, č. 2 (2015) ČENTÉŠ, Jozef; POVAŽAN, Michal; ŠANTA, Ján: Dejiny prokuratúry na Slovensku Abstrakt   PDF
Veronika Mojžišová
 
Roč. 23, č. 3 (2015) ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu Abstrakt   PDF
Eva Večerková
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Česká republika a Úmluva Rady Evropy o bioetice Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Česká ústavní úprava vztahu k Evropské unii. Podklady a nález k evropskému zatýkacímu rozkazu Abstrakt   PDF
Ulrich Hufeld
 
Roč. 10, č. 4 (2002) České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy Abstrakt   PDF
Karin Kuhnová
 
Roč. 2, č. 2 (1994) České trestní právo v pohybu Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Československá věda mezinárodního práva soukromého do roku 1948 Abstrakt   PDF
Vladimír Lanžhotský
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Československé mezinárodní právo soukromé do roku 1948 Abstrakt   PDF
Vladimír Lanžhotský
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Československé právnické dny 2012 Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Československé právnické dny 2013 Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Československo deset let poté - Právněhistorické zamyšlení nad zánikem společného státu Čechů a Slováků Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Československý akademický spolek Právník Abstrakt   PDF
Renata Veselá
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Čeští vlastenci před Volksgerichtshofem Abstrakt   PDF
František Vašek
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Čím je ovládáno správní uvážení? aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 2. část Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Čím je ovládáno správní uvážení, aneb úvaha nejen o pravidlech, ale také o hodnotách, cílech, principech a zásadách - 3. část Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Činnost meziministerské pohraniční komise v roce 1947 Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Člen spolku jako spotřebitel? Abstrakt   PDF
Michal Janoušek
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi Abstrakt   PDF
Vojtěch Kment
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Členství v politických stranách: vnitrostranická demokracie, vyloučení a právní ochrana Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Čtyřicetiletí úmrtí Jaroslava Krejčího Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Dagmar Černá: Standard ochrany lidských práv v Evropě Abstrakt   PDF
Petr Mlsna
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Dalibor Jílek: Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 24, č. 2 (2016) DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLEROVÁ, Hana; SMOLEK Martin a Tereza SNOPKOVÁ: Zemědělské právo Abstrakt   PDF
Hana Musilová
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Daň z přidané hodnoty Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Daň z přidané hodnoty Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Daň z příjmů fyzických osob Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Dana Hrabcová: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice Abstrakt   PDF
Jaroslav Zachariáš
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Dančák, B., Šimíček, V.: Aktuálnost změn Ústavy ČR Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Daniela Gregušová: Počítačový program a právo Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Daňové úniky jako společenský jev Abstrakt   PDF
Miroslav Nováček
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Dánský ombudsman Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Darovací smlouva a problematika povahy vrácení daru Abstrakt   PDF
Zdeněk Kapitán
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Darování pro případ smrti Abstrakt   PDF
Adam Talanda, Iveta Talandová
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Datace závěti z historické perspektivy Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Davis, Richard: Justices and Journalists: The U.S. Supreme Court and the Media Abstrakt   PDF
Tomáš Friedel
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu Abstrakt   PDF
Petr Dostalík
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Dědická smlouva, aneb „staronový dědický titul“ Abstrakt   PDF
Lenka Dobešová
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Dědické spory Abstrakt   PDF
Kamila Bubelová
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Dekrety prezidenta republiky a jejich uplatnění na Slovensku Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Dělba veřejných mocí v československé a české státnosti Abstrakt   PDF
Jan Pinz
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Delegace zákonodárné pravomoci z komparativní perspektivy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Deliktní odpovědnost za nekalosoutěžní jednání v mezinárodním obchodním styku Abstrakt   PDF
Dana Ondrejová
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Demokracie a práva menšin Abstrakt   PDF (English)
Theo van Dijk
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Demokratický právní stát tesaný do pískovce Abstrakt   PDF
Ondřej Preuss
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Den Otter, Ronald. Judicial Review in an Age of Moral Pluralism Abstrakt   PDF
Jan Broz
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Deontologický v. utilitaristický pohľad medziamerických orgánov na zákaz mučenia Abstrakt   PDF
Michal Davala
 
Roč. 24, č. 2 (2016) DERLATKA, Joanna: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Abstrakt   PDF
Alžbeta Rosinová
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Development of Legal Order in the Czech Republic after 1989 Abstrakt   PDF (English)
Ilona Schelleová, Karel Schelle
 
Roč. 25, č. 3 (2017) DEZZA, Ettore. Geschichte des Strafprozessrechts in der Frühen Neuzeit. Eine Einführung Abstrakt   PDF
Petr Kreuz
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom civilistickom prostredí – časť I. Abstrakt   PDF
Marián Rozbora
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Diferenciačné kritériá dispozitívnosti v českom civilistickom prostredí – časť II. Abstrakt   PDF
Marián Rozbora
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Digitální knihovna Právnické fakulty MU Abstrakt   PDF
Petra Georgala
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Disciplinární odpovědnost osob ve služebním poměru Abstrakt   PDF
Ivo Keisler
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Disenty jako budoucí většinová stanoviska Abstrakt   PDF
Ondřej Stypa
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Diskreční pravomoc veřejné správy v České republice v dynamickém vývoji evropského kontextu Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 26, č. 4 (2018) Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy a praxe Abstrakt   PDF
Barbora Gonsiorová
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Diskriminace na základě pohlaví a sexuální obtěžování Abstrakt   PDF
Miroslav Jurman
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Diskriminace z důvodu pohlaví a Ústava Spojených států Abstrakt   PDF
Christina E. Wells
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Diskuse o způsobu volby prezidenta republiky Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Distanční smlouvy - evropská novinka v českém právu? Abstrakt   PDF
Lukáš Jelínek
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Dítě jako oběť ve světle poznatků z viktimologického výzkumu Abstrakt   PDF
Jakub Chromý
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Dny práva 2015 Abstrakt   PDF
Jiří Valdhans
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Dny práva 2016 Abstrakt   PDF
Jiří Valdhans
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Dny práva Visegradu v Kroměříži 2014 – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Dobrý voják Josef Švejk dobývá stránky odborného tisku Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Dočasné útočiště Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Dočká se jednou ČR i krajského referenda? Abstrakt   PDF
Milan Podhrázký
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Dohoda jako zdroj práva Abstrakt   PDF
Ivo Pospíšil
 
Roč. 27, č. 4 (2019) Dohoda k energetické chartě jako klíčový nástroj mezinárodního energetického práva: 20. výročí jejího vstupu v platnost Abstrakt   PDF
Martin Švec
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů – stále smlouva k tíži třetího? Abstrakt   PDF
Hana Dejmková
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Dokumentační (důkazní) funkce požadavku formy § 13 věty první ZOK Abstrakt   PDF
Viktor Kolmačka
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law – příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili Abstrakt   PDF
Martin Kopa
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Dopad účinnosti NOZ na občanská sdružení Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Dopad vybraných ustanovení nového občanského zákoníku v úpravě veřejných zakázek Abstrakt   PDF
Tereza Firichová
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Doporučená evropská pravidla v ob­lasti společenských sankcí a opatření - významné východisko pro vnitřní legislativu členských států Rady Evropy v oblasti alternativních sankcí Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Doporučení (zásady) pro rozhodování veřejné správy v pohledu správní vědy Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Dovolání v občanském soudním řízení podle novelizovaného občanského soudního řádu Abstrakt   PDF
Hynek Bulín
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Dovolenkové právo v judikatúre Súdneho dvora EÚ pracovnoprávna úprava Zákonníka práce Abstrakt   PDF
Helena Barancová
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Druhý díl vzpomínek Františka Weyra - Paměti 2. Za republiky (1918-1938) Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Druhy exekuce ve vzájemném srovnání Abstrakt   PDF
Petr Holešínský, Jan Hladký
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Druhy soukromého pojištění (ve světle zákona o pojistné smlouvě) Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Duchovně mladické pětasedmdesátiny pana profesora Hajna Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Důkaz výslechem účastníka v civilním soudním řízení Abstrakt   PDF
Josef Macur
 
Roč. 28, č. 4 (2020) Důležitost kontextu při používání judikatury Abstrakt   PDF
Linda Tvrdíková
 
Roč. 29, č. 1 (2021) DURAČINSKÁ, Jana. Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností Abstrakt   PDF
Martin Floreš
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo, obecná část Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce: teoreticko-empirický pohled Abstrakt   PDF
Michal Malaník
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Dva pohledy na české vězeňství Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová, Pavel Hungr
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Dva typy českých právníků Abstrakt   PDF
Ludvík David
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Dvě mezinárodní konference z oblasti neziskové sféry Abstrakt   PDF
Kateřina Adámková
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Dvě výročí prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Dvojznačné přívlastkové vazby a česko-německá deklarace Abstrakt   PDF
Jaroslav Chyba
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Dynamika interpretace a aplikace čl. 46 Ústavy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 1, č. 2 (1993) East-West Forum - Florencie 1993 Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Editorial Abstrakt   PDF
Marek Fryšták
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Editorial Abstrakt   PDF
Marek Fryšták
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 26, č. 1 (2018) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 26, č. 4 (2018) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 27, č. 1 (2019) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 27, č. 3 (2019) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 27, č. 4 (2019) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 28, č. 4 (2020) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Editorial Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Editorial Ladislav Mrklas: Krajské volby 2000 - Fakta, názory, komentáře Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Efektivní sankční politika – trendy a limity Abstrakt   PDF
Jana Hulmáková
 
Roč. 16, č. 3 (2008) Effect of European Directives on Legal Regulation of the Limited Liability Company in the Czech Law Abstrakt   PDF (English)
Jarmila Pokorná
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Ekologické daně - kritika nové právní úpravy Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Ekonomická efektivnost ve dvou vybraných rozhodnutích českých soudů Abstrakt   PDF
Jan Broulík, Hana Marie Smrčková
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Ekonomický přístup v soutěžním právu Abstrakt   PDF
Josef Šilhán
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Elektronické podpisy v elektronických nástrojích po jejich certifikaci Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Elektronické právne úkony v práve Slovenskej republiky v kontexte s úpravou v EÚ Abstrakt   PDF
Andrea Moravčíková
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Elektronické zadávání veřejných zakázek a jeho bezpečnost Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Eliáš, K.; Bartošíková, M.; Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Eliška Wagnerová: Ústavní soudnictví. Vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor Abstrakt   PDF
Karin Kuhnová
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Emmanuel Chalupný - 120. výročí narození Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Empirické zkoumání metodologie interpretace práva Abstrakt   PDF
Michal Malaník
 
Roč. 24, č. 2 (2016) EPSTEIN, Richard A.: Právo, ekonomie a politika Abstrakt   PDF
Radek Vojtek
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Erica Rackley: Women, Judging and the Judiciary. From difference to diversity Abstrakt   PDF
Tereza Krupová
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Europeizace a evropské správní právo Abstrakt   PDF
Lukáš Potěšil
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Ján Cirák
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Európsky dohovor o ĺudských právach v slovenskom ústavnom poriadku Abstrakt   PDF
Radoslav Procházka
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Eva Broklová: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Evropeizace českých zákonů 1998-2013: Empirické údaje o míře vlivu práva EU a dopadech na legislativní proces Abstrakt   PDF
Robert Zbíral
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Evropeizace ústavního práva v České republice (vybrané problémy) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Evropská úmluva na ochranu lidských práv a nové československé trestní právo procesní Abstrakt   PDF
Wolfgang Brandstetter
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Evropská ústavní smlouva a suverenita v trestních věcech Abstrakt   PDF
Michal Tomášek
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Evropská vězeňská pravidla - nejvýznamnější dokument mezinárodní penologie Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Evropské informační středisko Abstrakt   PDF
Marie Zejdová
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Evropské společenství a ochrana životního prostředí Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Evropský justiční prostor ve věcech civilních – nová dimenze mezinárodního práva soukromého a procesního Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení Abstrakt   PDF
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Evropský rok jazyků 2001 - Current International and Domestic Issues Course na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Evropský rozměr procesního práva Abstrakt   PDF
Vladimír Týč, Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Evropský soud pro lidská práva a české soukromé právo: k nápravným opatřením přijímaným po odsuzujících rozsudcích Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Evropský soudní dvůr – teleologický výklad práva, nebo soudcovská normotvorba?! Abstrakt   PDF
Roman Říčka
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Evropský základ územní samosprávy Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Evropský zatýkací rozkaz a „lex Perković“ Abstrakt   PDF
Roman Říčka
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Exemplární náhrada škody – výzva pro české právo? Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Existuje spravedlnost? (analýza názorů na spravedlnost) Abstrakt   PDF
Tomáš Volný
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Extrémy slobody prejavu a úloha právnej regulácie Abstrakt   PDF
Max Steuer
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Fenomén moci a jeho všudypřítomnost Abstrakt   PDF
Zdeněk Kapitán
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Fico Robert: Trest smrti Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Financování veřejnoprávních elektronických medií a právo Abstrakt   PDF
Petr Hajn, Lukáš Pták
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Finanční právo v právním řádu - několik poznámek Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Finanční úřady, jejich organizační členění a náplň činnosti jednotlivých útvarů Abstrakt   PDF
Petr Svoboda
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Flexijistota v českém pracovním právu Abstrakt   PDF
Petr Hůrka
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Franšízové smlouvy v soutěžním právu Evropské unie Abstrakt   PDF
Tomáš Fiala
 
Roč. 8, č. 1 (2000) František Šamalík, právní teoretik a právní sociolog Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 22, č. 2 (2014) František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu Abstrakt   PDF
Jolana Sedláčková
 
Roč. 7, č. 1 (1999) František Weyr a Právnická fakulta MU jubilanty Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 9, č. 2 (2001) František Weyr, právní filozof, státovědec a právník Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 8, č. 1 (2000) František Weyr: Paměti 1. Za Rakouska (1879-1918) Abstrakt   PDF
Renata Rázková
 
Roč. 8, č. 1 (2000) František Weyr: Paměti. 1. Za Rakouska (1879-1918) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 10, č. 1 (2002) František Weyr: Paměti. 2. Za republiky (1918-1938) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 12, č. 2 (2004) František Weyr: Paměti. 3. Za okupace a po ní (1939-1951) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 8, č. 1 (2000) František Weyr: Paměti I. Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Fundamenty finanční kontroly Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Fungování církevních soudů v trestních věcech Abstrakt   PDF
Ignác Antonín Hrdina
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Funta, R. – Nebeský, Š. – Juriš, F.: Európske právo Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy Abstrakt   PDF
Rostislav Vrzal
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Gábriš, T., Švecová, A.: Dejiny práva na území Slovenska. I. Dejiny štátu, správy a súdnictva. Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Galvas, M., Gregorová, Z., Hrabcová, D.: Základy pracovního práva Abstrakt   PDF
Jan Horecký
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Galvas, Milan a kol.: Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období Abstrakt   PDF
Hana Zemanová Šimonová
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Garton, J.: Public Benefit in Charity Law Abstrakt   PDF
Vlastimil Vitoul
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Genéza historického vývoja práva zamestnancov na participáciu od počiatkov k európskym zamestnaneckým radám a smernici 94/45 Abstrakt   PDF
Peter Kotira
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Geneze nového zákona o shromažďování Abstrakt   PDF
Jan Šmidmayer
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Geneze práv dítěte v mezinárodním měřítku Abstrakt   PDF
Monika Chutná
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Geneze vázaného mandátu v prvorepublikovém Československu Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Georg Henrich von Wright: O logike noriem a konania. Normy, pravda a logika Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa, Karin Kuhnová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) GERLOCH, Aleš; BERAN, Karel: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu Abstrakt   PDF
Vojtěch Kallai
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Globalizace jako materiální zdroj normotvorby Abstrakt   PDF
Hynek Baňouch
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Glosa k požadavku plurality věřitelů v tuzemském insolvenčním řízení a krátké srovnání s prvorepublikovou úpravou Abstrakt   PDF
Monika Gazdová
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Glosa na okraj jednoho sborníku, jednoho vynálezu a různých generačních a skupinových pamětí aneb Hlas z obklíčení Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 29, č. 3 (2021) GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Grúň, L. - Pauličková, A. - Vydrová, V.: Samospráva ako súčasť verejnej správy Abstrakt   PDF
Renáta Pauličková
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Grúň, L. - Pauličková, A.: Finančnoprávne inštitúty Abstrakt   PDF
Jozef Turčáni
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Grúň, L.: Dejiny daní, poplatkov a cla Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 27, č. 2 (2019) GULLIFER, Louise a Jennifer PAYNE. Corporate Finance Law: Principles and Policy Abstrakt   PDF
Kamil Kovaříček
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Gustáv Dianiška a kolektív: Kriminológia Abstrakt   PDF
Jakub Chromý
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Gustavo Ghidini: Inovace, hospodářská soutěž a spotřebitelský blahobyt v právu duševního vlastnictví Abstrakt   PDF
Zuzana Tonarová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) HANDRLICA, Jakub: Ochranná a bezpečnostní pásma Abstrakt   PDF
Hana Musilová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Hans Kelsen (1881-1973). K dvacátému výročí jeho úmrtí Abstrakt   PDF
Hynek Bulín
 
Roč. 25, č. 2 (2017) HAPLA, Martin: Dělba moci a nezávislost justice Abstrakt   PDF
Hana Draslarová
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Harald Christian Scheu: Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu Abstrakt   PDF
Dagmar Černá
 
Roč. 14, č. 3 (2006) HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998. 708 s. & KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK Eduard, VOJÁČEK, Ladislav, ŽIDLICKÁ, Michaela. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Havlan, P.; Kliková, A.; Průcha, P.: Stavební právo Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Havlan, Petr a kol.: Majetek státu v platné právní úpravě Abstrakt   PDF
Dagmar Strejčková
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Havlíček, K. a kol.: Daňový receptář. Všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích Abstrakt   PDF
Renáta Ježková
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Heike Merten: Parteinahe Stiftungen im Parteienrecht Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Helsinská smlouva - internacionalizace severské spolupráce Abstrakt   PDF
Jaroslav Knot
 
Roč. 27, č. 2 (2019) HILDEBRANDT, Ulrich. Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union Abstrakt   PDF
Helena Pullmannová
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Historická meditace nad interpretací práva Abstrakt   PDF
Ondřej Horák, Petr Dostalík
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Historické a ústavní základy akademické samosprávy Abstrakt   PDF
Veronika Kudrová
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Historický vývoj ústavního soudnictví a přístupu jednotlivce k ústavnímu soudu Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Historie a současnost rozhodčího řízení v České republice Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová, Karel Schelle
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Historie a současný stav české srovnávací právní vědy procesního práva Abstrakt   PDF (English)
Ilona Schelleová
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Historie jednoho „marného“ sporu aneb Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo? Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Hledání historických základů vztahu politiky a práva Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Hledání limitů práva (International Roundtable for Semiotics of Law 2019) Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Roč. 27, č. 3 (2019) HOBZA, Martin. Investiční služby v právní teorii a praxi Abstrakt   PDF
Pavel Datinský
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Hodnocení francouzské kategorie práva tzv. "smíšeného" z hlediska českého práva Abstrakt   PDF
Jana Báčová
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Hodnoty práva vo svetle súčasného sveta Abstrakt   PDF
Jarmila Chovancová
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Hodnoty v právnickém vzdělávání Abstrakt   PDF
Hana Draslarová
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Hodný, zlý a ošklivý nového korporátního práva Abstrakt   PDF
Zdeněk Houdek
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Hold profesoru Zbigniewu Leonskému Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Holländer, P.: A briß einer Rechtsphilosophie. Strukturelle Uberlegungen Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 23, č. 2 (2015) HOLZER, Jan; MOLEK, Pavel a kol.: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy Abstrakt   PDF
Michal Hájek
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Host z Amsterdamské univerzity Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 13, č. 1 (2005) "Hra na zločin" a ochrana fudskej dóstojnosti Abstrakt   PDF
Jana Martinková
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Hranice trestní odpovědnosti Abstrakt   PDF
Milana Hrušáková, Eva Žatecká
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 23, č. 3 (2015) HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 24, č. 2 (2016) HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky Abstrakt   PDF
Lucie Zavadilová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Hrozící škoda v římském právu Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Hrubý nebo čistý výdělek v rozsudku? Abstrakt   PDF
Ludvík David
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Hrušáková, M. ed.: Pocta Petru Hlavsovi. Sborník příspěvků z konference Abstrakt   PDF
Jana Volková
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Hubenák, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1918 Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Hungr, P., Kalvodová, V.: Afroasijské právní kultury Abstrakt   PDF
Petr Osina
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Hurdík, J., Fiala, J. a kol.: Východiska a trendy českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Hurdík, J., Lavický, P.: Systém zásad soukromého práva Abstrakt   PDF
Miloslav Hrdlička
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Hušek, J.: Občanský soudní řád Abstrakt   PDF
Eva Večerková
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Chagnollaud, D., Troper, M. (eds.): Traité international de droit constitutionnel Abstrakt   PDF
Vítězslav Němčák
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Charakteristika právní povahy věcných břemen (s využitím teorie zájmů) Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi Abstrakt   PDF
Renáta Pauličková
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Chování a jednání soudce „mimo talár“ jako kárné provinění z pohledu samotných soudců Abstrakt   PDF
Iva Hauptfleischová
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Chrastilová, B., Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 22, č. 4 (2014) CHROMÁ, Marta: Právní překlad v teorii a praxi. Nový občanský zákoník Abstrakt   PDF
Jan Chovanec
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Chronologický přehled autorskoprávních předpisů platných na území České republiky Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 8, č. 3 (2000) I. celostátní kongres politologů v České republice Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 1 (1994) I. sympozium českých a slovenských romanistů Abstrakt   PDF
Karel Schelle, Michaela Židlická
 
Roč. 26, č. 1 (2018) Ideové základy a niektoré obsahové črty rakúskej ústavy z roku 1934 Abstrakt   PDF
Ján Drgo
 
Roč. 2, č. 6 (1994) III. letní univerzita v oblasti lidských práv a demokratického občanství Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Imperativní normy z pohledu právního vývoje v evropských zemích Abstrakt   PDF
Jaroslav Červenka, Miroslav Jurman
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Implementace Lisabonské smlouvy v pravidlech jednání Parlamentu ČR Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Imunita jako ústavněprávní problém Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Indosace směnky a vyloučení námitek směnečného dlužníka Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Informace o akcích TEMPUS v rámci činnosti katedry trestního práva Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Informace o konferenci "Symbol a symbolika v právu" Abstrakt   PDF
Tomáš Tyl
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Informace v režimu zvýšené ochrany právem Evropské unie: citlivé údaje Abstrakt   PDF
Daniel Novák
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Informační povinnosti účastníků směnečných vztahů Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Informační technologie a výuka práva Abstrakt   PDF
Danuše Spáčilová
 
Roč. 2, č. 6 (1994) "Informal Workshop" na téma "Právo na informace, ochrana informací" Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Informátor jako jeden z nástrojů v boji s organizovaným zločinem Abstrakt   PDF
Marek Fryšták
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Informovaný souhlas / Informační povinnost / Poučení / Souhlas ošetřovaného Abstrakt   PDF
Jana Konečná
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Inspirační zdroje Koldínových Práv městských. Výzvy kodikologie české romanistice Abstrakt   PDF
Naďa Štachová
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Instituce politické strany v mezinárodním srovnání Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Institut trestu v evropském právním prostředí - vybrané otázky Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Institut zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodním prostředí Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Inštitút vyhostenia v slovenskom právnom poriadku Abstrakt   PDF
Jozef Balga
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Inteligentní sítě a ochrana osobních údajů Abstrakt   PDF
Eva Fialová
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Interakce výlučné pravomoci a porušování práv k duševnímu vlastnictví na internetu v novém nařízení Brusel I bis, aneb jak se ignorují hlasy z praxe Abstrakt   PDF
Jaroslav Králíček
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Internacionalizace a evropeizace práva v odborné jazykové přípravě Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 27, č. 4 (2019) International Air Carriage Liability Abstrakt   PDF
Bohumil Poláček
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Internet jako hospodářské soutěžní prostředí Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Interpretace českého antidiskriminačního zákona Abstrakt   PDF
Petr Bouda
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Interpretace článku 51 charty OSN s ohledem na právo na preventivní sebeobranu Abstrakt   PDF
Vakhtang Darchiashvili
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Interpretace pojmu sociální výhody podle nařízení Rady (EHS) 1612/68 v judikatuře Evropského soudního dvora Abstrakt   PDF
Jana Komendová
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Interpretace smluvních ujednání a jednostranných prohlášení stran v prostředí mezinárodního obchodu Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Intestátní dědická posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském Abstrakt   PDF
Vilém Knoll
 
Roč. 16, č. 3 (2008) INTRODUCTION Abstrakt   PDF (English)
kolektiv autorů
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Ius civile, ius gentium, císařské právo a zrušení testamentu Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Ivan Humeník: Ochrana osobnosti a medicínské právo Abstrakt   PDF
Jana Zapletalová Koláčková
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Jak „šla“ brněnská trestní práva Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Jak normativní je právní komparatistika? Abstrakt   PDF
Uwe Kischel
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Jak zdůvodnit lidská práva? (Je potřeba je zdůvodňovat?) Abstrakt   PDF
Pavel Černý
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Jaké zásady pro znalecké dokazování vyplývají z práva na spravedlivý proces? Abstrakt   PDF
Maxim Tomoszek
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Ján Čipkár: Etika, právo a environment Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Ján Čipkár: Úvod do právnej antropológie Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Ján Drgonec: Základy masmediálného práva Abstrakt   PDF
Ondřej Moravec
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. díl. 1914-1945. Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Jan Holzer ed.: Komustické strany v postsovětských stranicko - politických soustavách Abstrakt   PDF
Martin Fedorko
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Jan Hurdík: Právnické osoby. (Obecná právní charakteristika) Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Jan Chmelík a kolektiv: Extremismus Abstrakt   PDF
Petr Zarivnij
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Jan Kysela: Právo na odpor a občanskou neposlušnost Abstrakt   PDF
Zdeněk Kühn
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Jan Malíř a kol.: Česká republika v Evropské unii 2004–2009 Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty Abstrakt   PDF
Iva Šťavíková Řezníčková
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Ján Švidroň: Základy práva duševného vlastníctva Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva Abstrakt   PDF
Lukáš Hlouch
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Jana Navrátilová: Výjimečný trest Abstrakt   PDF
Lucie Boledovičová
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Jana Reschová: Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Janis, M.W., Kay, R. S., Bradley, A. W. European Human Rights Law. Abstrakt   PDF
Michal Bartoň
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Jaromír Kincl: Deset slavných procesů Marka Tullia Abstrakt   PDF
Dalibor Janiš
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Jaroslav Drobník: Základy pozemkového práva Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Jaroslav Ivor a kol., Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám Abstrakt   PDF
Tereza Konečná
 
Roč. 17, č. 2 (2009) JCBRN Defence COE, aneb vznik první mezinárodní vojenské organizace na území České republiky Abstrakt   PDF
Zdeněk Hýbl
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Je Euroústava žádoucí? Abstrakt   PDF
Eliška Wagnerová
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Je kancléřský systém řešením politické nestability v ČR? Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Je možný vznik zástavního práva k mo­torovému vozidlu vyznačením vzniku zástavního práva v technickém průkazu vozidla? Abstrakt   PDF
Tomáš Čermák
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Je předloha mezinárodního zločinu v bezvýchodné soutěsce? Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Je snížení věkové hranice vzniku trestní odpovědnosti dostatečným řešením dětské kriminality? Abstrakt   PDF
Marek Fryšták
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je? Abstrakt   PDF
Zdeněk Kühn, Jan Kysela
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Je volební systém do Poslanecké sněmovny v souladu s Ústavou? Abstrakt   PDF
Marek Antoš
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva? Případ zákonodárné nečinnosti Abstrakt   PDF
Jana Kokešová
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie Abstrakt   PDF
Lucie Zavadilová
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Jednatelství bez příkazu jako specifický důvod vzniku závazku Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Jednoinstančnost či dvojinstančnost kárného řízení ve věcech soudních exekutorů? Abstrakt   PDF
Jan Vylegala
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Jednota rodiny z pohledu uprchlického práva Abstrakt   PDF
Renáta Klečková
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Jednotlivé případy vzniku zástavního práva de lege lata Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Jelínek, J.: Poškozený v českém trestním řízení Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Jelínek, Jiří a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou Abstrakt   PDF
Jana Klesniaková
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Jessup 2000: Fiktivní soudní spor před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu Abstrakt   PDF
kolektiv autorů
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Ještě jednou k otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva Abstrakt   PDF
Vladimír Klokočka
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Ještě jednou k uplatňování zásady "ne bis in idem" v trestně­ právní praxi tentokrát srovnáním argumentace nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 81/95 a rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. TzN 12/95 Abstrakt   PDF
Miroslav Čaňo
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Ještě jednou k zápočtu doby pro účely důchodového pojištění a neplatné rozvázání pracovního poměru Abstrakt   PDF
Václav Hochmann
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Ještě k článku "K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost" (č. V/1994) Abstrakt   PDF
Ludvík David
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Ještě k otázce rozhodování pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona Abstrakt   PDF
Vladimír Sládeček
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Ještě k zadávání veřejných zakázek I. Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Ještě k zadávání veřejných zakázek II. Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Ještě o didaktice českého občanského práva a o něčem navíc Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Jevy ovlivňující výběr daní Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 23, č. 4 (2015) JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan a kolektiv: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie Abstrakt   PDF
Veronika Mojžišová
 
Roč. 27, č. 3 (2019) Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců: výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.) Abstrakt   PDF
Alexander J. Bělohlávek
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Jiří Exner: Obce, města, městské části Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Jiří Kejř: Dějiny pražské právnické univerzity Abstrakt   PDF
Dalibor Janiš
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Jiří Přibáň: Disidenti práva Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Jiří Přibáň: Právo a politika konverzace Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Jistota nebo pružnost obchodní smlouvy? Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 23, č. 1 (2015) Jméno společníka jako součást obchodní firmy Abstrakt   PDF
Jarmila Pokorná, Eva Večerková
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Jmenování guvernéra ČNB jako ústavní problém Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Jmenování vysokoškolským profesorem – správněprávní a ústavněprávní otázky Abstrakt   PDF
Martin Kopecký
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Joachim Osinski (ed.): Prezydent w paústwach wspólczesnych Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 5, č. 4 (1997) JOHN S. GiBSON: DICTIONARY OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Jörgensenovo dilema, rozlišování mezi dobrem a zlem aneb hledání obsahu deonticky ideálního světa Abstrakt   PDF
Pavel Holländer
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Josef Gruber, nejvýznamnější představitel české školy sociální politiky Abstrakt   PDF
Martin Štefko
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Josef Zieleniec na Právnické fakultě Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Jozef Čentéš: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty Abstrakt   PDF
Vladimír Gajdičiar
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Abstrakt   PDF
Aleš Mácha
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? Abstrakt   PDF
Zdeněk Kühn
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Jubileum Profesora Oty Weinbergera Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v praxi Nejvyššího správního soudu Abstrakt   PDF
Zdeněk Kühn
 
Roč. 18, č. 4 (2010) JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.: Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání Abstrakt   PDF
Jaroslav Stránský
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Juratowitch, Ben: Retroactivity and the Common Law Abstrakt   PDF
Tomáš Langášek
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Justiciální tvorba práva Abstrakt   PDF
Jaromír Harvánek, Roman Ondrýsek
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Justifikace lidských práv a is-ought problém Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K 230. výročí kodifikace směnečného práva Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová, Karel Schelle
 
Roč. 1, č. 1 (1993) K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová, Karel Schelle
 
Roč. 12, č. 2 (2004) K 85. narozeninám profesora Oty Weinbergera Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 17, č. 1 (2009) K 90. výročí založení a 40. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) K akciovým společnostem formou podniku se zahraniční účastí Abstrakt   PDF
Karel Marek, Zdeňka Štěpánková
 
Roč. 4, č. 1 (1996) K aktuálním problémům kodifikace zločinů Abstrakt   PDF
Pavel Šturma
 
Roč. 3, č. 4 (1995) K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrhu statutu mezinárodního trestního soudu Abstrakt   PDF
Pavel Šturma
 
Roč. 11, č. 3 (2003) K definici mezinárodní organizace k návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 8, č. 2 (2000) K diferenciaci výkonu trestu odnětí svobody dle nové právní úpravy Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 7, č. 2 (1999) K diskusi o reformě státoobčaneckých předpisů ve Spolkové republice Německo Abstrakt   PDF
Jitka Součková
 
Roč. 8, č. 2 (2000) K diskuzi o změně volebního systému Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 10, č. 1 (2002) K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 6, č. 3 (1998) K dokazování ve sporech z nekalé soutěže Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 9, č. 4 (2001) K dřívějším, současným a budoucím prostředkům ochrany proti nekalé soutěži Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 14, č. 3 (2006) K efektivitě výkonu trestu obecně prospěšných prací (vybrané otázky) Abstrakt   PDF
Jakub Chromý
 
Roč. 22, č. 4 (2014) K ekonomické analýze práva Abstrakt   PDF
Marcela Fryštenská
 
Roč. 15, č. 2 (2007) K formě úkonů dotčených orgánů v řízení o pozemkových úpravách Abstrakt   PDF
Jaroslav Knotek
 
Roč. 18, č. 3 (2010) K formulaci evropských klauzulí v ústavním právu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 13, č. 4 (2005) K harmonizácii právnej úpravy dane z pridanej hodnoty Abstrakt   PDF
Jozef Králik
 
Roč. 19, č. 2 (2011) K historickému vývoji nadací ve střední Evropě Abstrakt   PDF
Kateřina Ronovská
 
Roč. 24, č. 4 (2016) K hypotetickému vypořádání společného jmění Abstrakt   PDF
Petra Juřátková
 
Roč. 2, č. 3 (1994) K charakteristice hlavy moderního státu Abstrakt   PDF
Jan Svatoň
 
Roč. 2, č. 2 (1994) K charakteristice vlády moderního státu (srovnání a popis) Abstrakt   PDF
Jan Svatoň
 
Roč. 2, č. 1 (1994) K charakteru konkursního řízení Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 9, č. 3 (2001) K jednomu rozhodnutí Ústavního soudu aneb tunel vede mezi závazkem a povinností Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 23, č. 1 (2015) K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity Petra Hajna Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 26, č. 2 (2018) K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty MU Vladimíra Kratochvíla Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová, Marek Fryšták
 
Roč. 9, č. 3 (2001) K majetkovým právům společníka za trvání obchodní společnosti Abstrakt   PDF
Aleš Borkovec
 
Roč. 7, č. 2 (1999) K mechanismům transpozice evropských směrnic do národního práva Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 13, č. 2 (2005) K nabytí od nevlastníka Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 19, č. 3 (2011) K nálezům Ústavního soudu týkajícím se legislativní nouze Abstrakt   PDF
Jindřiška Syllová
 
Roč. 18, č. 3 (2010) K námitkám ručitele po smrti hlavního dlužníka Abstrakt   PDF
Zbyněk Matula, Petr Vlkovič
 
Roč. 8, č. 1 (2000) K návrhu slovenského Občianského zákonníka Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 2, č. 1 (1994) K některým aktuálním otázkám pracovního práva Abstrakt   PDF
Milan Galvas
 
Roč. 4, č. 4 (1996) K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 15, č. 2 (2007) K některým aspektům vztahu judikatury Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu pro lidská práva (diskriminace transsexuálů) Abstrakt   PDF
Jan Jirásek
 
Roč. 6, č. 4 (1998) K některým institutům rozpočtového práva Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 18, č. 4 (2010) K některým legislativním otázkám přijetí Listiny základních práv a svobod (20. výročí) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 13, č. 1 (2005) K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 3, č. 1 (1995) K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci Abstrakt   PDF
Jan Filip, Vojtěch Šimíček
 
Roč. 19, č. 2 (2011) K některým otázkám používání české státní vlajky a vlajky Evropské unie Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K některým otázkám právní úpravy obchodních společností v rámci Evropských společenství Abstrakt   PDF
Jarmila Pokorná
 
Roč. 3, č. 2 (1995) K některým otázkám společného obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným Abstrakt   PDF
Jarmila Pokorná
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K některým otázkám všeobecného zdravotního pojištění Abstrakt   PDF
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 3, č. 4 (1995) K některým otázkám zastavení řízení před Ústav­ním soudem Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 5, č. 1 (1997) K některým praktickým právním problémům v souvislosti s užíváním značek "ekologicky šetrný výrobek", "produkt ekologického zemědělství" Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 13, č. 3 (2005) K některým specifickým rysům práva informačních technologií Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 16, č. 4 (2008) K některým znakům lidských práv Abstrakt   PDF
Jaromír Harvánek, Jan Stejskal
 
Roč. 26, č. 1 (2018) K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Ivan Šimovček
 
Roč. 26, č. 4 (2018) K niektorým aspektom kriminálnej tranzičnej spravodlivosti v Českej republike, Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike Abstrakt   PDF
Martin Slávik
 
Roč. 20, č. 2 (2012) K niektorým problémom pri výkone obhliadky miesta činu Abstrakt   PDF
Adrián Jalč
 
Roč. 5, č. 1 (1997) K nové úpravě stávky ve Svazové republice Jugoslávie Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 2 (1994) K novele ustanovení § 13 trestního zákona o nutné obraně Abstrakt   PDF
Josef Kuchta
 
Roč. 2, č. 4 (1994) K novele zákona o sdružování v politických stranácha politických hnutích, zejména k jejich financování Abstrakt   PDF
Jan Filip, Vojtěch Šimíček
 
Roč. 1, č. 1 (1993) K novelizaci občanského soudního řádu Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K novelizované právní úpravě exekuce srážkami ze mzdy Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 4, č. 2 (1996) K novému učebnímu programu Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 1, č. 1 (1993) K novému zákonu o Ústavním soudu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 1, č. 1 (1993) K obecní policii Abstrakt   PDF
Ctibor Moravčík
 
Roč. 2, č. 1 (1994) K obecným aspektům práva na ochranu menšin Abstrakt   PDF (English)
Robert C. R. Siekmann
 
Roč. 12, č. 4 (2004) K obchodním závazkovým vztahům Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 13, č. 1 (2005) K obchodním závazkovým vztahům. Ke smluvnímu obchodnímu právu - 2. část Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 2, č. 4 (1994) K odklonu v trestním řízení Abstrakt   PDF
Alexander Nett
 
Roč. 18, č. 3 (2010) K odpovědnosti za ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb. Abstrakt   PDF
Lenka Bahýľová
 
Roč. 9, č. 3 (2001) K ochraně informačního a dovednostního předstihu při podnikání Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 3, č. 2 (1995) K organizaci a činnosti policie a četnictva na území Brna Abstrakt   PDF
Miloš Ráboň
 
Roč. 24, č. 3 (2016) K osvojení dítěte registrovanými partnery Abstrakt   PDF
Vojtěch Pospíšil
 
Roč. 17, č. 4 (2009) K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 5, č. 3 (1997) K otázce lidské agresivity Abstrakt   PDF
Karin Kuhnová
 
Roč. 12, č. 4 (2004) K otázce možností automatizované formalizace materiálních pramenů práva Abstrakt   PDF
Adam Ptašnik
 
Roč. 20, č. 1 (2012) K otázce nájmu bytu právnickou osobou Abstrakt   PDF
Jana Petrů
 
Roč. 10, č. 2 (2002) K otázce podjatosti soudce Ústavního soudu v řízení o ústavnosti právního předpisu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 5, č. 1 (1997) K otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva Abstrakt   PDF
Jan Spáčil
 
Roč. 4, č. 3 (1996) K otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva Abstrakt   PDF
Jan Spáčil
 
Roč. 21, č. 3 (2013) K otázce právní regulace existence a činnosti zpravodajských služeb Abstrakt   PDF
Ladislav Pokorný
 
Roč. 5, č. 4 (1997) K otázce procedury rozhodování pléna Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Eliška Wagnerová
 
Roč. 4, č. 4 (1996) K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 4, č. 2 (1996) K otázce ústavnosti volebních kaucí Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 6, č. 4 (1998) K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy Abstrakt   PDF
Petr Průcha, Soňa Skulová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) K paušálnej náhrade nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Abstrakt   PDF
Ivana Macková
 
Roč. 13, č. 2 (2005) K podnikatelským seskupením a jednání ve shodě Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K pojetí vědy správního práva a správní vědy Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 23, č. 2 (2015) K pojetí veřejných licencí v NOZ Abstrakt   PDF
Tomáš Kubeša
 
Roč. 5, č. 2 (1997) K pojmu státního občanství obecně a státního občanství ČR zvláště Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 2 (2006) K pojmům privativní a kumulativní novace Abstrakt   PDF
Jiří Handlar
 
Roč. 13, č. 3 (2005) K poslední novele zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 361/2005 Sb. Abstrakt   PDF
Dana Ondrejová
 
Roč. 15, č. 3 (2007) K postavení Legislativní rady vlády České republiky Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 17, č. 1 (2009) K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému) Abstrakt   PDF
Libor Hanuš
 
Roč. 8, č. 2 (2000) K postupu reformy veřejné správy v České republice Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 17, č. 4 (2009) K povaze tzv. české „výjimky“ z Listiny základních práv EU Abstrakt   PDF
Vojtěch Belling
 
Roč. 5, č. 4 (1997) K povinnosti podnikatelů zajišťovat plnění běžných úkolů svými zaměstnanci Abstrakt   PDF
Pavel Blažek
 
Roč. 12, č. 1 (2004) K právní problematice stavby pozemní komunikace při vodním toku Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 21, č. 3 (2013) K právní subjektivitě, povaze a jednání právnických osob Abstrakt   PDF
Radek Ruban
 
Roč. 14, č. 2 (2006) K právní úpravě eutanazie u nás i ve světě Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 11, č. 4 (2003) K právní úpravě klamavé reklamy v nekalé soutěži Abstrakt   PDF
Eva Večerková
 
Roč. 20, č. 2 (2012) K právním úkonům s vlastnostmi na pomezí práva hmotného a procesního Abstrakt   PDF
Karel Svoboda
 
Roč. 4, č. 2 (1996) K právnímu postavení sportovních oddílů a profesionálních sportovců Abstrakt   PDF
Vladan Vala
 
Roč. 9, č. 1 (2001) K problematice alternativ k potrestání osob zneužívajících omamné a psychotropní látky a jedy Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 4, č. 1 (1996) K problematice časové působnosti právních norem občanského zákoníku Abstrakt   PDF
Martin Sobotka
 
Roč. 13, č. 2 (2005) K problematice divokých skládek odpadu Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 4, č. 1 (1996) K problematice odcizených motorových vozidel Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 2, č. 5 (1994) K problematice podnikání obcí Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 13, č. 1 (2005) K problematice právního postavení starosty obce Abstrakt   PDF
Petr Kolman
 
Roč. 3, č. 3 (1995) K problematice singulárních lesů Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 7, č. 4 (1999) K problematice výdajové stránky rozpočtu obce Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 5, č. 1 (1997) K problémům mezinárodních smluv se vztahem ke státnímu občanství ČR Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 5 (1994) K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost Abstrakt   PDF
Ludvík David
 
Roč. 4, č. 3 (1996) K procesnímu postupu obecného soudu po zrušení jeho rozhodnutí v trestní věci nálezem Ústavního soudu České republiky Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 2, č. 5 (1994) K pronikání materiálního práva do procesního Abstrakt   PDF
Lothar Kuntz
 
Roč. 6, č. 1 (1998) K příčinám vzniku a rozvoji drogové závislosti Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 21, č. 4 (2013) K přípustnosti přezkumu ústavnosti změn ústavy v Polsku ve srovnávacím pohledu Abstrakt   PDF
Radosław Grabowski
 
Roč. 6, č. 2 (1998) K režimu právní úpravy správního trestání Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 4, č. 2 (1996) K tzv. funkcím konkurence Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 3, č. 3 (1995) K tzv. stanným soudům z let 1941-1945 v Brně Abstrakt   PDF
František Vašek
 
Roč. 21, č. 2 (2013) K účasti odborové organizace při rozvázání pracovního poměru Abstrakt   PDF
Hana Dejmková
 
Roč. 3, č. 1 (1995) K úpravě obchodního jména Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 21, č. 2 (2013) K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku Abstrakt   PDF
Jiří Novák
 
Roč. 18, č. 1 (2010) K ústavní odpovědnosti v ČR a odpovědnosti hlavy státu zejména za velezradu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 8, č. 2 (2000) K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví Abstrakt   PDF
Michal Mazanec
 
Roč. 5, č. 4 (1997) K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu Abstrakt   PDF
Josef Kuchta, Jana Zezulová
 
Roč. 6, č. 3 (1998) K vybraným problémům správního soudnictví Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 5, č. 4 (1997) K výkladu čl. 50 odst. 1 Ústavy (prezidentovo veto) Abstrakt   PDF
Vladimír Mikule
 
Roč. 14, č. 1 (2006) K vymezení pojmu "věcná práva" a o problematice věcných břemen Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 2, č. 4 (1994) K vymezení práv a povinností advo­káta Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 16, č. 2 (2008) K vymezení rozsahu přezkumu v obnoveném řízení před Ústavním soudem Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 12, č. 3 (2004) K vyšší moci ve směnečném právu Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 5, č. 3 (1997) K vývoji právní subjektivity politických stran Abstrakt   PDF
Vladimír Mikule
 
Roč. 5, č. 3 (1997) K vzájemným vztahům zásad zákonnosti, adekvátnosti a efektivity trestního práva Abstrakt   PDF
Pavel Černý
 
Roč. 14, č. 2 (2006) K zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 1, č. 2 (1993) K zákonu o konkursu a vyrovnání (1. část) Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 2, č. 1 (1994) K zákonu o konkursu a vyrovnání (2. část) Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Kacířský výklad zástavního práva Abstrakt   PDF
Ondřej Benda
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Kam až sahá volná úvaha zákonodárce: pojetí SD EU a německého Spolkového ústavního soudu Abstrakt   PDF
Radek Fröhlich
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Kam se poděly krátkodobé akční plány? Abstrakt   PDF
Ilona Jančářová, Jiří Vodička
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja Abstrakt   PDF
Jana Galajdová
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Kapitálový trh a perspektívy jeho ďalšieho vývoja Abstrakt   PDF
Jana Galajdová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Karel Kaplan: Sociální demokracie po únoru 1948 Abstrakt   PDF
Michal Škerle
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Karel Klíma: Ústavní právo Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Karel Marek: Obchodněprávní smlouvy Abstrakt   PDF
Jan Vích
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Karikatura v judikatuře Ústavního soudu: ochrana důstojnosti versus svoboda projevu Abstrakt   PDF
Jan Broz
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Kárné řízení ve věcech státních zaměstnanců – lze aplikovat čl. 6 EÚLP? Abstrakt   PDF
Marek Chadima
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Kartelové právo v kontextu transformace ekonomiky Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Katastr nemovitostí po 1. červenci 1996 Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Katastr nemovitostí v České republice Abstrakt   PDF (English)
Josef Fiala
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Katedra právní teorie a sto let brněnské právní teorie Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Kategorie vůle a její uplatnění v soukromém právu Abstrakt   PDF
Petr Lavický
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (I. časť) Abstrakt   PDF
Jozef Čentéš, Andrej Beleš, Jana Čipková
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom (II. časť) Abstrakt   PDF
Jozef Čentéš, Andrej Beleš, Jana Čipková
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Kateřina Ronovská: Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 26, č. 1 (2018) Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku Abstrakt   PDF
Martin Štefko
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Kauzalita právních úkonů jako filozoficko právní problém Abstrakt   PDF
Mariusz Golecki, Bartosz Wojciechowski
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Kázeňské trestání odsouzených Abstrakt   PDF
Faisal Husseini
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Ke dvěma diskutovaným otázkám restitucí Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Ke sporu o pojetí suverenity lidu v české Ústavě Abstrakt   PDF
Pavel Černý
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Ke střetu práva na informace a ochrany osobních údajů v souvislosti se zasedáním zastupitelstva obce Abstrakt   PDF
Rostislav Vrzal
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie Abstrakt   PDF
Jiří Baroš
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Kedy majú členské štáty aplikovať Chartu základných práv Európskej únie? Abstrakt   PDF
Veronika Laciaková
 
Roč. 23, č. 4 (2015) KELSEN, Hans: O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914-1938 Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 24, č. 3 (2016) KERVÉGAN, Jean-François: Co s Carlem Schmittem? Abstrakt   PDF
Jana Kokešová
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Klepání na bránu očistce. K opakovaným snahám o změnu úpravy zákonodárného procesu Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Klinická část právnického studia ve Spojených státech Abstrakt   PDF
Michael P. Seng
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Knihovna třetího tisíciletí? Abstrakt   PDF
Marie Zejdová
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí Abstrakt   PDF
Michaela Konečná
 
Roč. 22, č. 4 (2014) KOLBA, J.; ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci Abstrakt   PDF
Jana Klesniaková
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Kolektiv autorů: Obchodní právo Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Kolektiv: Správní řád Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Kolize kolizních norem – aneb k úpravě kvalifikace a zpětného odkazu v zákoně o mezinárodním právu soukromém Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Kolizně právní zajištění evropské úrovně ochrany spotřebitele: Ochranná ustanovení směrnic Abstrakt   PDF
Radka Chlebcová
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Komise EU schválila novou blokovou výjimku pro dohody o distribuci a servisu motorových vozidel Abstrakt   PDF
Tomáš Fiala
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Komise pravdy v procesu národního usmíření Abstrakt   PDF
Jiří Fuchs
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Komparace zákonů o zahraničních agentech: případ USA a RF Abstrakt   PDF
Miroslava Pavlíková, Miroslav Mareš
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v České a Slovenské republice Abstrakt   PDF
Štěpán Výborný, Miroslav Mareš
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Komparativní pohled na materiální vedení řízení s důrazem na vymezení poučovací povinnosti Abstrakt   PDF
Petra Lavická
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Kompetence ve vyhlašování památných stromů po novele zákona o ochraně přírody a krajiny Abstrakt   PDF
Jaroslav Knotek
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Komplementárne pôsobenie etického a právneho normatívneho systému Abstrakt   PDF
Ondrej Mitaľ
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu? Abstrakt   PDF
Jana Jurníková, Alžbeta Králová
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Komunikační právo a ochrana spotřebitele v Portugalsku Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 26, č. 1 (2018) Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci v slovenskom trestnom konaní Abstrakt   PDF
Sergej Romža
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Koncepce evolutivního výkladu – metodologické ukotvení interpretační techniky Abstrakt   PDF
Michal Malaník
 
Roč. 23, č. 1 (2015) Koncepce obchodního práva v nové soukromoprávní kodifikaci Abstrakt   PDF
Irena Pelikánová
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Koncepce trestní odpovědnosti mladistvých Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu ČR Abstrakt   PDF
Štěpán Výborný
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Konference „Metternich a jeho doba“ Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Konference „Politické procesy v Československu (1948–1989)“ Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Konference „Právo na soukromí“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“ Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Konference „Sexuální trestné činy včera a dnes“ Abstrakt   PDF
Martina Pospíšilová
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ Abstrakt   PDF
Karel Schelle, Jaromír Tauchen
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Konference „Zlatá bula sicilská 1212–2012“ Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Konference "Aktuální problémy právní vědy" Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Konference "Aktuálnost změn Ústavy ČR" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Konference asistentů veřejného práva ve Vídni Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Konference Církev a stát 1996 Abstrakt   PDF
Michal Lamparter
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Konference "České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy II." Abstrakt   PDF
Karin Brzobohatá
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Konference Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Konference doktorandů katedry mezinárodního a evropského práva PrF MU v Brně Abstrakt   PDF
Zdeněk Kapitán
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Konference doktorských studentů Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity ze dne 30. 6. 2011 Abstrakt   PDF
Miroslav Frýdek
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Konference "Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv" Abstrakt   PDF
Ján Bahýľ
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Konference k 60. výročí Rady Evropy a její roli ve střední Evropě v letech 1989-2009 Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Konference k aktuálnosti změn Ústavy ČR Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Konference k desetiletému výročí Listiny základních práv a svobod Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Konference k problematice státní moci v současném světě Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Konference kateder ústavního práva v Polsku k parlamentnímu právu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Konference o hospodářské kriminalitě v České republice Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Konference o pracovním právu v Třešti Abstrakt   PDF
Jaroslav Stránský, Jan Horecký
 
Roč. 4, č. 2 (1996) "Konference o profesionální etice" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících Abstrakt   PDF
Petr Jäger
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Konference Pracovní právo 2013 v Třešti Abstrakt   PDF
Nelly Springinsfeldová
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení" Abstrakt   PDF
Tomáš Tyl
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Konference "Právo politických stran v ČR" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Konference "Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy" na Právnické fakultě Karlovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Konference "Ústava České republiky po pěti letech" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Konference "Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí" Abstrakt   PDF
Soňa Matochová
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Konference "Volební rok 1996" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Konference Výchova k právu Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Konference: "Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)" Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková, Patrik Matyášek
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Konferenční aktivity na téma "Ekonomie, právo, management" Abstrakt   PDF
Milan Brejcha, Karel Schelle
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Konfiskace a vyvlastnění - několik poznámek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a diskontinuity Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Kongres romanistů v Oxfordu Abstrakt   PDF
Renata Veselá
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Konkordát pro XXI. století Abstrakt   PDF
David Zdeněk
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Konkurence a zneužití spolkového členství Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Konkursní a vyrovnací řízení v České republice Abstrakt   PDF (English)
Ilona Schelleová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Konkursní soud Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Konstruktivní vyjádření nedůvěry v českých podmínkách Abstrakt   PDF
Linda Thielová
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Kontrasignace Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Kontrola, kontrola ve veřejné správě, finanční kontrola - 1. část Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi Abstrakt   PDF
Vítězslav Němčák
 
Roč. 27, č. 2 (2019) KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část Abstrakt   PDF
František Halml
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Korupce a úplatkářství: Jan Chmelík, Zdeněk Tomica Abstrakt   PDF
Dušan Gaľo
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Korupce v českém trestním právu a trestněprávní prostředky jejího potírání Abstrakt   PDF
Josef Kuchta
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Kosek, Jan, Gregárek, Matěj: Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filosofie Abstrakt   PDF
Pavel Ondřejek
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Kotásek, J.; Pokorná, J.; Raban, P.: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Koudelka, Z., Ondruš, R., Průcha, P.: Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou Abstrakt   PDF
Petr Aulický
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Koudelka, Z.: Právní předpisy samosprávy Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 22, č. 3 (2014) KRÁL, Richard: Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků Abstrakt   PDF
Kateřina Hlinková
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Králíčková, Z., Žatecká, E., Dávid, R., Kornel, M.: Právo proti domácímu násilí Abstrakt   PDF
Monika Schön
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Králík, Jozef, Jakubovič, Daniel: Finančné právo Abstrakt   PDF
Olga Matějčková
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Krátce k (ne)ústavnosti jednoho omezení práva pokojně se shromažďovat Abstrakt   PDF
Rostislav Vrzal
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného Abstrakt   PDF
Jolana Sedláčková
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Krátké zamýšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví Abstrakt   PDF
Alena Blažková
 
Roč. 26, č. 3 (2018) KRČMÁŘ, Jan. Paměti. Díl I. (do roku 1918). Eds. Luboš VELEK, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy Abstrakt   PDF
Jan Kysela, Zdeněk Kühn
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť Abstrakt   PDF
Lucia Šimunová
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Krisch, Nico: Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law Abstrakt   PDF
Pavel Ondřejek
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Kristková, V. (ed.): Dovednosti ve výuce práva. Formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti Abstrakt   PDF
David Zahumenský
 
Roč. 26, č. 4 (2018) Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu Abstrakt   PDF
Tereza Kyselovská
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Kritický pohled na koncept relevantního trhu Abstrakt   PDF
Josef Šilhán
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Kritika ideologie u Hanse Kelsena Abstrakt   PDF
Clemens Jabloner
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Křepelka, F.: Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem Abstrakt   PDF
Roman Říčka
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Kubát, M. a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Kubát, M.: Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 19, č. 4 (2011) KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků. Abstrakt   PDF
Filip Rigel
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Kulatý stůl na téma "Jak optimalizovat vztahy mezi Ústavním soudem a Nejvyšším soudem v zájmu občana" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Detaily   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 24, č. 2 (2016) KUSTRA, Aleksandra: Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium wpływu Abstrakt   PDF
Maxim Tomoszek
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Kvalita není jen z nouze ctnost - i méně může být více Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Kvóty pro imigranty – právní pohled a analýza čl. 78 SFEU Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Kybernetický bezpečnostní incident a jeho ohlašování v rámci zabezpečení osobních údajů v kontextu internetu věcí Abstrakt   PDF
František Kasl
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Kyberprostor 2008 Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Kysela, J., Ondřejková, J. a kol.: Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě Abstrakt   PDF
Tomáš Friedel
 
Roč. 24, č. 2 (2016) KYSELA, Jan; BLAŽKOVÁ, Kristina; CHMEL, Jan a kol.: Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR Abstrakt   PDF
Tereza Papoušková
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci Abstrakt   PDF
Jan Wintr
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Ladislav Orosz, Věra Jirásková: Ústavné právo porovnávacie Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Ladislav Vojáček: Urážky, pomluvy, nactiutrhání - ochrana cti v Československém trestním právu Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Lagodny 0.: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 28, č. 4 (2020) LÁLA, Daniel. Druhy podílů v kapitálových společnostech Abstrakt   PDF
Kamil Kovaříček
 
Roč. 29, č. 3 (2021) LANGFORD, Rosemary Teele. Company Directors’ Duties and Conflicts of Interest. Abstrakt   PDF
Martin Floreš
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Latina na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Marie Šedová
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Legislativní technika a judikatura Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Leon Petrazycki Abstrakt   PDF
Pavel Hungr
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II" Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka, Lukáš Potěšil
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Letní škola - Alpbach 1993 Abstrakt   PDF
Roman Vaněk
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Letní škola evropské integrace Alpbach 2001 Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Letní škola evropského práva Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 6, č. 4 (1998) "Lex mercatoria" Abstrakt   PDF
M. Gautier Bourdeaux
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Licenční smlouva Abstrakt   PDF
Jiří Sláma
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Abstrakt   PDF
Eva Teyschlová
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Licenční základy frančízové smlouvy Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Lidská důstojnost jako filosoficko-právní pojem Abstrakt   PDF
Darina Popovičová
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Lidská práva ve výuce cizího jazyka pro právníky Abstrakt   PDF
Marie Šedová
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Lidskoprávní Moot Court Abstrakt   PDF
Jana Nováková
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Lidskoprávní Moot Court Abstrakt   PDF
Martina Grochová
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Limity donucení k využití mediace Abstrakt   PDF
Jan Holas
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Literární konzum jako zdroj právních informací Abstrakt   PDF
Pavel Hungr
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Literatura Detaily   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Literatura Detaily   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Literatura Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Literatura polského ústavního práva po přijetí nové Ústavy Polské republiky Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 1 (2007) LL.M. - Program "Evropská integrace" ve "Florencii na Labi" Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Logická podstata argumentace a limine Abstrakt   PDF
Jaroslav Chyba
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Lokálna moc v transformácii spoločnosti Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Longchamps de Bérier: Law of Succession Abstrakt   PDF
Radek Černoch
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Lönner, A.: Die actio pro socio im Recht der Kapitalund Personengesellschaften Abstrakt   PDF
Radek Ruban
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Loučení s česko-slovenským hospodářským prostorem Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 27, č. 1 (2019) LUCENA, Cláudio. Collective Rights and Digital Content: The Legal Framework for Competition, Transparency and Multi-territorial Licensing of the New European Directive on Collective Rights Management Abstrakt   PDF
Lucie Straková
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Ludmila Lochmanová: Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobků Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Ludvík David: Na hranicích práva. Soudcovské eseje Abstrakt   PDF
Jana Bílková
 
Roč. 23, č. 2 (2015) LUHMANN, Niklas: Realita masmédií Abstrakt   PDF
Monika Stachoňová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Lustrace "lustračního zákona" Abstrakt   PDF
František Šamalík
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel? Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková, Eva Večerková
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Má opravdu „každý“ právo na život? Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Mac AMHLAIGH, Cormac; MICHELON, Claudio; WALKER, Neil (eds.): After Public Law Abstrakt   PDF
Pavel Ondřejek
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Macek, P., Uhlíř, I.: Dějiny policie a četnictva. I. Habsburská monarchie (1526-1918) Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva. II. Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Machalová, T. ed.: Ekonomicko-filosofické myšlení v tradici brněnské právní školy. K odkazu Václava Chytila a Vladimíra Vybrala Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Majetek a jeho zdroje podle obchodního zákoníku a účetních předpisů Abstrakt   PDF
Aleš Borkovec
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Majetkové priznanie fyzických a právnických osob a zdaňovanie majetkového prírastku v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Majetkové vklady do nadací a nadačních fondu Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Majoritní ústavní přezkum – dvojitá kontroverze v běhu amerických ústavních dějin? Abstrakt   PDF
Radek Píša
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Malá úvaha nad účelem zákona o civilní službě a jeho napiňováním Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Manželské banality Abstrakt   PDF
Claude Bontems
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Manželské majetkové právo úvahy de lege ferenda Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Marek, K., Průcha, P.: České stavební právo v evropském kontextu Abstrakt   PDF
Lenka Doubravová
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Marek, K.: Smluvní obchodní právo, kontrakty Abstrakt   PDF
Karel Beran
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Marek Káčer: Prečo zotrvať pri rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Margita Čeplíková: Základy sociológie pre právnikov Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Markku Kiikeri: Comparative Legal Reasoning and European Law Abstrakt   PDF
Zdeněk Kühn
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Martin Nodl: Dekret Kutnohorský Abstrakt   PDF
Martin Cempírek
 
Roč. 29, č. 3 (2021) MARXEN Klaus, WEHRLE Gerhard a VORMBAUM Moritz. Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht: Eine Bilanz Abstrakt   PDF
Petr Kreuz
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Masný, Peter: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 24, č. 1 (2016) MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F.: Veřejné sbory Abstrakt   PDF
Pavel Všetička
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Max Planck Institut pro evropské právní dějiny Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 18, č. 4 (2010) McEldowney John a Sharon: Environmental Law Abstrakt   PDF
Hana Adamová
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Medzinárodné diplomatické právo a medicína v podmienkach pandémie COVID-19 Abstrakt   PDF
Peter Rosputinský
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Medzinárodné právo, umelá inteligencia a vice versa Abstrakt   PDF
Ján Klučka
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Meg Russell: Reforming the House of Lords. Lessons from Overseas Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Merkl redivivus. Poznámky k dílu vynikajícího rakouského právníka Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Mestský závet a jeho právne uchopenie v novovekom práve platnom na Slovensku Abstrakt   PDF
Adriana Švecová
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Mezi občanským a soukromým právem. Systematické pojetí výuky na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Mezi svobodou a rovností. K paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Mezinárodněprávní aspekty kontroly řádného průběhu voleb Abstrakt   PDF
Ingrid Zwettlerová
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Mezinárodněprávní pohled na ustanovení článku 10 Ústavy České republiky Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Mezinárodněprávní úprava mírového využívání jaderné energie (vybrané problémy) Abstrakt   PDF
Pavel Šturma
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Mezinárodní insolvenční a exekuční právo Abstrakt   PDF
Zdeněk Kapitán
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Mezinárodní kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“ Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen, Miroslav Frýdek
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Mezinárodní konference „Právní úprava ochrany životního prostředí“ Abstrakt   PDF
Lukáš Potěšil
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Mezinárodní konference „Základní práva a civilní právo v evropském kontextu“ a plenární zasedání Acquis Group v Brně Abstrakt   PDF
Marián Rozbora
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Mezinárodní konference „Změna volebního zákona a změna ústavy“. Rzeszów 3.-4. března 2008 Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Mezinárodní konference "20 let reforem veřejné správy Jak pokračovat dál?" Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Mezinárodní konference "Alternativní způsoby hlasování a aktivizace voličů", Rzeszów 26.-27. března 2007 Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Mezinárodní konference "Aplikace Ústavy Polské republiky. Zkušenosti a perspektivy". Krakov 24.-26. září 2006 Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Mezinárodní konference Dny práva 2009 na Právnické fakultě MU Abstrakt   PDF
Jiří Valdhans
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Mezinárodní konference doktorandů obchodního práva Abstrakt   PDF
Josef Šilhán
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Mezinárodní konference "Evropa 200 let po bitvě u Slavkova" Abstrakt   PDF
Marta Kadlecová
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Mezinárodní konference "General management - GEMAN 04" Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Mezinárodní konference k 60. výročí Základního zákona SRN z pohledu evropeizace a globalizace Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Mezinárodní konference k právním principům Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Mezinárodní konference "Komparativní právo" Abstrakt   PDF
Jindřich Skácel, Renata Vlčková
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Mezinárodní konference "Kvalita v Evropě - základ pro 21. století" Abstrakt   PDF
Radka Labíková
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Mezinárodní konference "Místní správa, její současnost a perspektivy" Abstrakt   PDF
Monika Veselá
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Mezinárodní konference "Nové jevy v hospodářské kriminalitě". Právní a kriminologické aspekty Abstrakt   PDF
Eva Žatecká, Milana Hrušáková
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Mezinárodní konference o alternativních metodách v právní argumentaci Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Mezinárodní konference o aplikaci Aarhuské úmluvy v praxi Abstrakt   PDF
Pavel Černý
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Mezinárodní konference "Odpovědnost za škodu" Abstrakt   PDF
Dana Ondrejová, Robert Neruda
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi" Abstrakt   PDF
Lukáš Potěšil
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Mezinárodní konference "Polská ústava" Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Mezinárodní konference "Právní aspekty činnosti politických stran v zemích střední a východní Evropy" Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Mezinárodní konference "Svoboda slova a tisku" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Mezinárodní konference Taxation, Partership and Model Public Benefit Organization Law v Bulharsku Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Mezinárodní konference ve Varšavě k problematice legislativy Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Mezinárodní konference ve Vratislavi k praktickým a teoretickým aspektům ústavního práva Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Mezinárodní konference "Vývoj československého práva 1945-1990" Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Mezinárodní konference "Změny volebního práva - zkušenosti nových demokracií" Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Mezinárodní konference: "Jakost 2001" Abstrakt   PDF
Radka Labíková
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Mezinárodní kongres k 60. výročí Základního zákona SRN Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Mezinárodní organizace práce - její současné problémy a perspektivy Abstrakt   PDF
Irena Píchová
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Mezinárodní politologický ústav Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Mezinárodní právo soukromé – včera, dnes a zítra Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová, Kristina Sedláková Salibová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Mezinárodní seminář o rozhodčím řízení ve sporech týkajících se duševního vlastnictví Abstrakt   PDF
Vladimír Týč
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Mezinárodní smlouvy a český právní řád Abstrakt   PDF
Vladimír Týč
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Mezinárodní soudní pravomoc ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu Abstrakt   PDF
Helena Pullmannová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Mezinárodní symposium o smluvním principu a jeho projevech v individuálním pracovním právu Abstrakt   PDF
Patrik Matyášek
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Mezinárodní sympózium o kolektivních smlouvách a problémech dlouhodobé nezaměstnanosti Abstrakt   PDF
Irena Píchová
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Mezinárodní unifikace práva v oblasti odpovědnosti za výrobek Abstrakt   PDF
Radka Honcová
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Mezinárodní vědecká konference asociace Henri Capitant Abstrakt   PDF
Richard Bartes
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Mezinárodní vědecká konference "Brno - město uprostřed Evropy" Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Mezinárodní vědecká konference "Education for Management" Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Mezinárodní vědecká konference k roli státu v současné etapě transformace české společnosti Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Mezinárodní vědecká konference k teoretickoprávním souvislostem vstupu suverénního státu do EU Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Mezinárodní vědecká konference Mírové smlouvy v kontextu geopolitiky 20. a 21. století (Bratislava 9. až 11. září 2010) Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Mezinárodní vědecká konference na téma "Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti" Abstrakt   PDF
Dana Hrabcová
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Mezinárodní vědecká konference Pracovní právo 2016 Abstrakt   PDF
Jana Komendová
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Mezinárodní vědecké setkání „Familienrecht und Geschleterpolitik“ (Family Law and Gender Policies) Abstrakt   PDF
Renata Veselá
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Mezitímní rozsudek a mezitímní určovací návrh: Nástroje řešení předběžných otázek soukromého práva? Abstrakt   PDF
Petr Coufalík
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Mgr. Marie Šedová 1952-2006 Abstrakt   PDF
Radek Šimek
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Michal Klíma: Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Michal Petřík: Evropa ve slepé uličce: Lisabonská smlouva a politická unifikace Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Michal Radvan a kolektiv: Finanční právo a finanční správa – berní právo Abstrakt   PDF
Michaela Moždiáková
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. Abstrakt   PDF
Lenka Šmídová Malárová
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Michel Villey: La formation de la pensée juridique moderne Abstrakt   PDF
Jiří Baroš
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo Abstrakt   PDF
Michal Janovec
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Milan Damohorský a kolektiv: České právo životního prostředí Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Milan Kindl, Ondřej David: Úvod do práva životního prostředí: soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí Abstrakt   PDF
Kateřina Bořecká
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Milan Štefanovič: Pozemkové právo Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Milan Uhde na Právnické fakultě Abstrakt   PDF
Vít Schorm, Vojtěch Šimíček
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Militantní demokracie a evropské právo lidských práv: k otázce zákazu komunistických stran Abstrakt   PDF
Roman Barinka
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Miloš Večeřa: František Weyr Abstrakt   PDF
Renata Rázková
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Miloš Večeřa: Spravedlnost v právu Abstrakt   PDF
Karin Kuhnová
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení Abstrakt   PDF
Eva Dlabalová
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Minimální požadavky na odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu Abstrakt   PDF
Radislav Bražina
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Minulost a současnost státní správy na úseku bezpečnosti práce Abstrakt   PDF
Irena Píchová
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus: A Grammar of Legal English Abstrakt   PDF
Jan Chovanec
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Miroslav Frýdek a kolektiv: Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny Abstrakt   PDF
Stanislav Bruncko
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Miroslav Mareš: Terorismus v ČR Abstrakt   PDF
Petr Černý
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Místo a role zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Místo normativní teorie v soudobém právní myšlení Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Místo vinařského práva v systému českého práva, jeho prameny a právní principy Abstrakt   PDF
Tomáš Rada
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Mít zájem o svůj obor a dobrý vztah ke studujícím Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Model víceúrovňového vládnutí a model politických sítí jako prostor a způsob rozvoje současné Evropy aneb Obejdeme se bez války? Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Modely správního soudnictví Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Mohou cizozemci se státním občanstvím ČR nabývat jiné vhodné pozemky podle § ll odst. 2 zákona o půdě? Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 23, č. 3 (2015) MOLEK, Pavel: Politická práva Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Molek, Pavel: Právo na spravedlivý proces Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 26, č. 2 (2018) MOLITERNO, James E. a Paul Douglas PATON. Globální problémy profesní etiky právníků Abstrakt   PDF
Tomáš Friedel
 
Roč. 23, č. 2 (2015) MORÁVEK, Jakub: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích Abstrakt   PDF
Jakub Halíř
 
Roč. 23, č. 3 (2015) MOREWITZ, S. J.: Stalking and Violence, New Patterns of Trauma and Obsession Abstrakt   PDF
Ivana Jarošová
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Možnost řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného Abstrakt   PDF
Pavel Jiříček, Milana Hrušáková
 
Roč. 26, č. 1 (2018) Možnosti a limity axiomatizace práva Abstrakt   PDF
Filip Horák, Martin Madej
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Možnosti a meze sociálního inženýrství v oblasti sociálně patologických jevů Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Možnosti participace ve veřejné správě Abstrakt   PDF
Jiří Venclíček
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (WTO, NAFTA, ICSID) Abstrakt   PDF
Vladimír Balaš
 
Roč. 24, č. 3 (2016) MRVA, Michal a Martin TURČAN: Interpretácia a argumentácia v práve Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Mučení ve vyšším zájmu. Konflikt lidských práv? Abstrakt   PDF
Ladislav Vyhnánek
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Může být elektronické hlasování alternativou pro místní referendum? Abstrakt   PDF
Vlastimil Göttinger, Petra Nováčková
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Myšlenka mezinárodního trestního soudu Abstrakt   PDF
Ivo Janda
 
Roč. 28, č. 3 (2020) Nabývání vlastnického práva k nedobrovolně pozbyté věci podle § 1110–1111 OZ Abstrakt   PDF
Lukáš Dořičák
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Nacismus v judikatuře Nejvyššího soudu Abstrakt   PDF
Petr Černý
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Nacistické dědické právo Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Nač se lze ptát předběžnou otázkou v řízení před Evropským soudním dvorem? Abstrakt   PDF
Michal Bobek
 
Roč. 28, č. 4 (2020) Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? Abstrakt   PDF
Marek Káčer
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Nad autonomií vůle a jejími limity ve vztazích osob žijících more uxorio ve světle českého a italského právního řádu Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Nad fikcí výpovědi (odvolání) plné moci a restrikcí počtu zmocněnců v civilním procesu Abstrakt   PDF
Petr Lavický
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Nad charakterem porušení fiduciárních povinností člena voleného orgánu Abstrakt   PDF
Zdeněk Houdek
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Nad institutem korunního svědka Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Nad jedním rozhodnutím aneb trocha teorie ani Krajský soud nezabije Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Nad jedním z "bezpečnostních aspektů" ústavního pořádku ČR: k výkladu a aplikaci čl. 43 Ústavy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Nad jednou správní reformou Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Nad některými otázkami právní subjektivity Abstrakt   PDF
Jana Dostálová, Jaromír Harvánek
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Nad plánovanou novelou zákona o obětech trestných činů Abstrakt   PDF
Michal Jílovec, Vítězslav Kozák
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Nad poslední novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže a ObchZ provedenou zákonem č. 484/2004 Sb. Abstrakt   PDF
Dana Ondrejová
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Nad problematikou správního řízení v oblasti stavebnictví Abstrakt   PDF
Pavel Blažek
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Nad trestně právními aspekty Druhého protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu Abstrakt   PDF
Jiří Fuchs
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Nad zákonem o vlastnictví bytů aneb "spolu­vlastnictví je vynálezem ďábla" Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Nadace Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 3, č. 2 (1995) NADACE chce řešit prevenci rakoviny Abstrakt   PDF
kolektiv autorů
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Nadace jako subjekt ochrany veřejného zájmu v právu životního prostředí Abstrakt   PDF
Tomáš Svoboda
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Naděžda Rozehnalová: Mezinárodní právo obchodní II. díl, Řešení sporů Abstrakt   PDF
Radka Honcová
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání Abstrakt   PDF
Vojtěch Jirásko
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Náhrada nemajetkové újmy na zdraví Abstrakt   PDF
Ondřej Pavelek
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti Abstrakt   PDF
Jan Lasák
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Náhradné materstvo a materská dovolenka Abstrakt   PDF
Jozef Greguš
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Nahrazování a výkon činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami Abstrakt   PDF
Miroslav Mareš
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Nález pokladu mezi ABGB a Osnovou OZ z r. 1937 aneb cesta tam a zase zpátky Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu ústavního práva Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Nález Ústavního soudu k postavení soudních funkcionářů Abstrakt   PDF
Jan Kolba
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Národní kolo Philip C. Jessup Moot Court Competition Abstrakt   PDF
Ladislav Vyhnánek
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Národnostní menšiny a modely menšinové reprezentace Abstrakt   PDF
Ivo Pospíšil
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Nařízení o statusu a financování evropských politických stran – nová úprava svobody politického sdružování v Evropské unii Abstrakt   PDF
Jan Grinc
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání Abstrakt   PDF
Monika Příkazská
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Následky vad právních úkonů v pracovněprávních vztazích Abstrakt   PDF
Jaroslav Stránský
 
Roč. 23, č. 1 (2015) Následné chování smluvních stran a jeho (ne)samozřejmé využití při jednoduchém výkladu smlouvy Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Nástin uplatnění principu subordinace v rámci moci výkonné v České republice Abstrakt   PDF
Jan Grinc
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Navazujeme kontakty s právnickou fakultou v Curychu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Návrat zásady superficies solo cedit – zaměření na přechodná ustanovení občanského zákoníku, komparace s řešením německým Abstrakt   PDF
Anna Lebedová
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje KOM 2011 (635) v konečném znění Abstrakt   PDF
Michal Janoušek
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Návrhy KDU-ČSL a US na změnu financování politických stran aneb jak léčit zápal slepého střeva acylpyrinem Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Návrhy na reformu Rady bezpečnosti OSN Abstrakt   PDF
Jaroslav Knot
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Návrhy pro zdokonalení ekonomického systému Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF (English)
Ivan Vágner
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Návrhy zákonů v meziresortním připomínkovém řízení: zásadní fáze legislativního procesu, nebo přehlídka malicherných podnětů? Abstrakt   PDF
Robert Zbíral
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Návštěva ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na Právnické fakultě Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Návštěva prof. Telegena Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Návštěva Univ. Prof. Dr. Friedricha Koji na PrF MU v Brně Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Návštěva v Chicagu Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová, Karel Schelle
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Návštěva z ASSER Institutu Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Nebezpečí vyvolání záměny v hospodářské soutěži Abstrakt   PDF
Ivo Kohoutek, Petr Konečný
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 27, č. 1 (2019) Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě – rozdílné kategorie, či nikoliv? Abstrakt   PDF
František Halml
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Nedožité devadesátiny prof. Václava Chytila Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Nedůvodnost zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb. pro retroaktivitu Abstrakt   PDF
Petr Vojíř
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Neformální dílna na téma "Property" v Oxfordu Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 26, č. 2 (2018) Negativní faktory fiskální motivace poplatníků daně Abstrakt   PDF (English)
Ewa Lotko
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Nechybí dnešní právní vědě humor? Nebo něco jiného? František Weyr a "spor o včely lesní" Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 27, č. 3 (2019) NEIER, Christina. Der Kernbestandsschutz der Unionsbürgerschaft Abstrakt   PDF
Anna Katerina Vintrová
 
Roč. 9, č. 1 (2001) (Nejen) tržní řády v ústavní pasti Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Nejnovější judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí Abstrakt   PDF
Ivo Pospíšil
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Nejnovější návrhy ústavní úpravy referenda: referendum o vstupu do Evropské unie a referendum obecné Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Nejvyšší soud Japonska: Pasivní hráč na poli ústavnosti? Abstrakt   PDF
Tereza Pargačová
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Nejvyšší správní soud a rušení podzákonných právních předpisů Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 23, č. 1 (2015) Nekalé obchodní praktiky mezi podnikateli a smluvní svoboda Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Několik informací a poznámek k instituci ombudsmana pro místní správu ve Velké Británii Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Několik myšlenek o všeobecném zákazu použití důkazu ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, holandské Ústavy a trestního řádu Abstrakt   PDF (English)
Paul Mevis
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Několik podnětů k novelizaci autorského zákona Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Několik poznámek k aplikaci § 31a zákona č. 82/1998 Sb. v soudní praxi Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Několik poznámek k aplikaci § 88a trestního řádu Abstrakt   PDF
Jan Chocholatý
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Několik poznámek k aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Abstrakt   PDF
Naděžda Rozehnalová
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Několik poznámek k článku JUDr. Evy Dlabalové nazvaném "Účinky prohlášení konkurzu versus daňové řízení" Abstrakt   PDF
Zdeňka Prudilová Koníčková
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Několik poznámek k dolní věkové hranici trestní odpovědnosti v České republice Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Několik poznámek k institutu bezpodílového spoluvlastníctví manželů jako základu manželského práva majetkového Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Několik poznámek k jurisprudenci Evropského soudu pro lidská práva Abstrakt   PDF
Martin Palouš
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Několik poznámek k nové právní úpravě odpovědnosti subjektů za nedodržování povinností stanovených nařízením 1907/2006 (REACH) Abstrakt   PDF
Ilona Jančářová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Několik poznámek k novele zákoníku práce Abstrakt   PDF
Milan Galvas
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Několik poznámek k ochraně osobnosti v pracovním právu Abstrakt   PDF
Milan Galvas
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Několik poznámek k pozemku dotčenému stavbou pozemní komunikace Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu závislé práce Abstrakt   PDF
Martin Štefko
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Několik poznámek k problematice opuštění nemovitosti Abstrakt   PDF
Martina Franková
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Několik poznámek k problematice prodeje, obchodování a únosů dětí Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Několik poznámek k problému rostoucího násilí Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách Abstrakt   PDF
Jakub Morávek, Martin Štefko
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Několik poznámek k případu Vo proti Francii Abstrakt   PDF
Michal Hájek
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Několik poznámek k tzv. dispoziční pravo­ moci zaměstnavatele Abstrakt   PDF
Milan Galvas
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Několik poznámek k Uprchlickému právu v kombinaci s anglickým jazykem Abstrakt   PDF
Jiří Tropek
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Několik poznámek ke smyslu ukládání trestu zákazu pobytu aneb krátké zamyšlení nad jedním „bezvýznamným“ rozhodnutím soudu prvního stupně Abstrakt   PDF
Ondrej Štefánik
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Několik poznámek ke studiu politického myšlení Abstrakt   PDF
Jan Svatoň
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Několik zajímavostí o Hans Kelsenově - Institutu Abstrakt   PDF
Renata Boháčková
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví: Kdo ji chce a proč ji pořád nemáme? Abstrakt   PDF
Katarína Šipulová, Marína Urbániková, David Kosař
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Některé aspekty pojetí smluvní svobody v našem právním řádu Abstrakt   PDF
Daniel Ševčík, Radislav Janeček
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví Abstrakt   PDF
Ingrid Kovářová Kochová
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Některé otázky práva v kyberprostoru Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Některé otázky právní regulace hrobového místa Abstrakt   PDF
Petra Jakešová, Petr Dostalík
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Některé otázky spojené s odpovědností České republiky za škodu způsobenou normotvorným bezprávím ve vztahu k principům vyplývajícím z práva EU Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Některé otázky vztahu konkretizace a omezení základních práv a svobod v ČR Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Některé právní otázky České tiskové kanceláře. Právně pozitivistický příspěvek k teorii veřejných ústavů a mediálního práva Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Některé problémy spojené s oceňová­ním při poskytování "jiných vhodných pozemků" podle zákona o půdě Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Některé problémy spojené s právem náhradního užívání Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Některé vybrané problémy právní úpravy přístupu k Nejvyššímu správnímu soudu Abstrakt   PDF
Jana Filipová
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Některé zajímavosti z amerického trestního procesu Abstrakt   PDF
Hynek Filip, Petr Štěpáník
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Nelegislativní unifikační prostředky v oblasti smluvního práva mezinárodního obchodu Abstrakt   PDF
Veronika Smržová
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) Abstrakt   PDF
Ivo Smrž, Tomáš Doležal
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Nemecká polícia v Čechách 1939-1945 Abstrakt   PDF
Eduard Kačík
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Německé oblasti při vzniku První republiky Abstrakt   PDF
Luboš Jemelka
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Německé zkušenosti s elektronickým monitoringem, aneb cesta k (ne)zavedení domácího vězení Abstrakt   PDF
Lucie Boledovičová
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Německý zvláštní soud (Sondergericht) v Brně - součást nacistického teroru na Moravě Abstrakt   PDF
František Vašek
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Německý zvláštní soud (Sondergericht) v Brně - součást nacistického teroru na Moravě Abstrakt   PDF
František Vašek
 
Roč. 27, č. 4 (2019) (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Nemovitosti jako důvod pro uplatnění výjimky ze zákona o veřejných zakázkách Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Neoinstitucionalismus jako základ právní a politická teorie (Pocta profesoru Weinbergerovi) Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Nepojmenované smlouvy v pracovním právu Abstrakt   PDF
Josef Šilhán, Tomáš Foltýn
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl Abstrakt   PDF
Iveta Talandová
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí Abstrakt   PDF
Roman Říčka, David Sehnálek
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Neslučitelnost funkcí Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Nestrannost soudce ústavního soudu – aneb podjatost po španělsku Abstrakt   PDF
Jan Kolba
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Neurčitosť v práve Abstrakt   PDF
Eduard Bárány
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Nezávislé zřizování církevních institucí jako projev církevní autonomie Abstrakt   PDF
Jakub Kříž
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot Abstrakt   PDF
Maxim Tomoszek
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Niekoľko poznámok k postaveniu orgánov činných v trestnom konaní po rekodifikácii slovenského trestného práva Abstrakt   PDF
Bystrík Šramel
 
Roč. 23, č. 1 (2015) (Niektoré) Zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži Abstrakt   PDF
Kristián Csach
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Nizozemské referendum a budoucnost Smlouvy o Ústavě pro Evropu Abstrakt   PDF
Helena Petrův
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Noční práce z pohledu právních úprav některých evropských zemí Abstrakt   PDF
Leona Buzrlová
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Normativnost a realita práva Abstrakt   PDF
Pavel Hungr
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Normování a diskriminace Abstrakt   PDF
Gertraud Putz
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Notářství dnes Abstrakt   PDF
Alice Sedláková
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Nová koncepce zkušební doby Abstrakt   PDF
Jindřiška Fialová
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Nová právna úprava verejného obstarávania v SR Abstrakt   PDF
Andrea Moravčíková
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Nová právní úprava ochrany osobních údajů a některé její souvislosti a problémy ve veřejné správě Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 12, č. 4 (2004) Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte Abstrakt   PDF
Michal Hocko
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Nová sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Nová úprava kontroly ústavnosti výsledku referenda ve Slovenské republice Abstrakt   PDF
Jana Volochová
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Nové formy bakalářského studia na právnické fakultě Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Nové formy zaměstnanecké reprezentace Abstrakt   PDF
Milan Vacík
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva Abstrakt   PDF
Daniel Šmihula
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Novela bankrotového zákona přijata Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Novela trestního zákona a trestněprávní sankce Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Novela trestních norem a organizovaná kriminalita Abstrakt   PDF
Alexander Nett
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Novela zákona a nezávislost ČNB Abstrakt   PDF
Jiří Vaníček
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Novela zákona o politických stranách v oblasti financování Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Novela zákona o účetnictví Abstrakt   PDF
Světlana Dubská
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Novelizace českého trestního práva Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová, Jana Zezulová
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Novinky (?) v nekalé soutěži podle nového občanského zákoníku jako změny k lepšímu? Abstrakt   PDF
Dana Ondrejová
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Novotný, 0.: Sborník "Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám" Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Nový integrovaný předmět - Integrated European Case Law Course Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová, Vladimír Týč
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Nový maďarský Základný zákon a zmeny v ústavnom súdnictve Abstrakt   PDF
Ivan Halász
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení - dovolání Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Nový nizozemský zákon o počítačových zločinech Abstrakt   PDF (English)
Richard de Mulder, Pieter Kleve
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Abstrakt   PDF
Matěj Myška
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Nový postup EU pro posílení právního státu Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Nový přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci Abstrakt   PDF
Pavel Všetička
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Nový welfare model? Sociální ochrana ve střední a východní Evropě 20 let po demokratizaci Abstrakt   PDF
Kateřina Šimáčková
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Nový zákoník práce Abstrakt   PDF
Irena Píchová
 
Roč. 26, č. 2 (2018) O členství občanů jiných členských států Evropské unie v českých politických stranách Abstrakt   PDF
Tibor Skalka
 
Roč. 10, č. 1 (2002) O členství v bytovém družstvu v procesu dělení tohoto družstva Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 6, č. 1 (1998) O didaktice českého občanského práva Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 2, č. 3 (1994) O efektivnosti právních norem Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 7, č. 4 (1999) O funkčnosti Senátu v roli zákonodárce Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 1, č. 1 (1993) O knihovně lidských práv Abstrakt   PDF
Stanislava Kopecká
 
Roč. 22, č. 1 (2014) O materiální stránce zvlášť závažného zločinu loupeže Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 11, č. 4 (2003) O několika otázkách uzavírání smluv Abstrakt   PDF
Irakli Sokolovski
 
Roč. 22, č. 4 (2014) O (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách v České republice Abstrakt   PDF
Tomáš Grygar
 
Roč. 14, č. 3 (2006) O podstatě a povaze práva. Zpráva o přednášce prof. R. Alexyho. Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová, Lukáš Hlouch
 
Roč. 5, č. 2 (1997) O povaze argumentu a argumentace Abstrakt   PDF
Miroslav Čaňo
 
Roč. 17, č. 1 (2009) O pravidlách správania a o princípoch Abstrakt   PDF
Alexander Bröstl
 
Roč. 2, č. 1 (1994) O problematice zastoupení v občanskoprávním řízení Abstrakt   PDF
Otakar Musil
 
Roč. 6, č. 4 (1998) O prvních krůčcích moderního parlamentarismu ve střední Evropě Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 5, č. 4 (1997) O rozvoji zákonodárství v Rusku Abstrakt   PDF
Ju. A. Tichomirov
 
Roč. 9, č. 3 (2001) O sociální spravedlnosti Abstrakt   PDF
Peter Koller
 
Roč. 8, č. 4 (2000) O souvislostech práva příslušníka minority vyjádřit, uchovat a rozvíjet vlastní totožnost v normové tkáni Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1995 Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 8, č. 1 (2000) O T. G. Masarykovi - nejde jen o výročí Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 8, č. 2 (2000) O účelovosti a věcných argumentech při novelizaci volebních předpisů Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 24, č. 3 (2016) O úlohe metafyziky pri odôvodňovaní ľudských práv Abstrakt   PDF
Marek Káčer
 
Roč. 9, č. 2 (2001) O úmyslu deklaranta i smyslu výhrad k mezinárodním smlouvám Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 23, č. 1 (2015) O variantách uspořádání podnikatelského seskupení Abstrakt   PDF
Stanislava Černá
 
Roč. 22, č. 4 (2014) O zablokování soudu námitkami podjatosti a o tom, jakým způsobem (ne)řešit tuto situaci Abstrakt   PDF
Alžbeta Rosinová
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Občanská neposlušnost v moderním právním státě Abstrakt   PDF
Jan Pinz
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Občanský zákoník bez ústavy (ke 200. výročí ABGB) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Obecné otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu Abstrakt   PDF
Vladimír Týč, Filip Křepelka, David Sehnálek
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Obecné problémy právní ochrany menšin Abstrakt   PDF
Jiří Malenovský
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Obecné užívání lesa a odpovědnost vlastníka lesa z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a úpravy v novém občanskoprávním kodexu Abstrakt   PDF
Hana Adamová
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Obecně závazné vyhlášky a městské části Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Obchodní firma a nekalá soutěž Abstrakt   PDF
Eva Večerková
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Obchodní podíl v exekuci Abstrakt   PDF
Karel Eliáš
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku Abstrakt   PDF
Pavel Koukal
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Obnovení platnosti zrušeného zákona nálezem Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Petr Vojíř
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Obraz člověka v současné diskusi o lidských právech Abstrakt   PDF
Michaela Strasser
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Obyčej a zákon z hlediska komunikace a kulturní identity společnosti Abstrakt   PDF
Jan Stejskal
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Od Brněnské školy k neo-institucionalismu Abstrakt   PDF
Ota Weinberger
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Od devítky k devítce (útržky z historie fakulty) Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Od J. E. Purkyně k zahájení přednášek v nové budově brněnské právnické fakulty Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Od materiálního pojetí k formálnímu pojetí trestného činu Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Odborná jazyková průprava v bakalářském studijním programu Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Odborná jazyková příprava v Cursu Innovati Abstrakt   PDF
Barbora Budíková, Hana Katrnáková
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Odborná konference k rekodifikaci trestního práva hmotného ČR Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Odborný seminář sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti Abstrakt   PDF
Karin Kuhnová
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Odkaz v Římě a domácím právním vývoji Abstrakt   PDF
Radek Černoch
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Odklon v českém trestním procesu (de lega lata) Abstrakt   PDF
Antonín Draštík
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Odklon v trestním řízení jako prostředek řešení trestně právní problematiky AIDS Abstrakt   PDF
Alexander Nett
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Odměna za provedení díla v německém právu Abstrakt   PDF
Zdeněk Tobeš
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Odměňování soudců jako součást soudcovské nezávislosti Abstrakt   PDF
Adam Blisa
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Odmeňovanie zdravotných sestier v Slovenskej republike - ne(do)riešeny problém Abstrakt   PDF
Jana Žuľová
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Odmítnutí pravomoci soudů ve věcech občanských a obchodních: americké a kontinentální řešení Abstrakt   PDF
Petra Bohůnová
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Odpovědnost členského státu Evropské unie za akty moci soudní Abstrakt   PDF
Michal Bobek
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Odpovědnost právníků za obsah právní odpovědnosti Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Odpovědnost subjektů za nedodržování povinností stanovených nařízením 1907/2006 (REACH) Abstrakt   PDF
Ilona Jančářová
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Odpovědnost v celním právu Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře z pohledu teorií právnických osob Abstrakt   PDF
Lucie Novotná Krtoušová
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Odpovědnost za porušení předpisů devizového práva Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) Abstrakt   PDF
Ondřej Horák, Leopold Skoruša
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Odpovědnost za ztráty na životním prostředí v mezinárodním právu Abstrakt   PDF
Lenka Bahýľová
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle současného a „nového“ občanského zákoníku Abstrakt   PDF
Martina Šuláková
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Odvolání prezidenta lidem jako zvláštní model ústavní odpovědnosti Abstrakt   PDF
Sabina Grabowska
 
Roč. 25, č. 3 (2017) OESTMANN, Peter. Wege zur Rechtsgeschichte: Gerichtsbarkeit und Verfahren Abstrakt   PDF
Petr Kreuz
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Ohlas na to, co bylo jen něčím navíc Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Ohlédnutí nad pojmem „obchodní společnost“ Abstrakt   PDF
Filip Záděra
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Ohlédnutí za 50letým vývojem oboru „správní právo“ a katedry správní vědy a správního práva Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Ohlédnutí za Dr. Kobrern Abstrakt   PDF
kolektiv autorů
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Ohrožuje Belgie volný pohyb osob? Abstrakt   PDF
Lucie Rytířová, Jana Tepperová
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Ochrana lidských práv v praxi Abstrakt   PDF
Tomáš Tyl
 
Roč. 20, č. 3 (2012) Ochrana nepominutelných dědiců a povinný díl Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Ochrana osobních dat a právní úprava v České republice Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Ochrana práv k nehmotným statkům a ochrana soutěže Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Ochrana rodičovství v právu EU a její implementace do právního řádu ČR Abstrakt   PDF
Jana Komendová
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Ochrana soukromí a osobních údajů v Chartě základních práv EU Abstrakt   PDF
Daniel Novák
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva Abstrakt   PDF
Eva Fialová
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Ochrana spotřebitele v závazkových právních vztazích s mezinárodním prvkem uzavíraných přes internet Abstrakt   PDF
Simona Trávníčková
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Ochrana ústavnosti porušenej v konaní pred všeobecnými súdmi SR Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 27, č. 4 (2019) Ochrana vlastních občanů v zahraničí: mezinárodněprávní souvislosti navrhované novelizace Ústavy ČR Abstrakt   PDF
Ondřej Svaček
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru v Rakousku Abstrakt   PDF
Hana Votýpková
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Ochrana životního prostředí a správní řád Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 22, č. 4 (2014) Ochranná funkce a smluvní volnost v pracovním právu Abstrakt   PDF
Martin Šmíd
 
Roč. 24, č. 4 (2016) OJEDA-AVILÉS, Antonio: Transnational Labour Law Abstrakt   PDF
Simona Eichlerová
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Okolnosti případu a jejich vliv na posuzování vad žaloby Abstrakt   PDF
Karel Svoboda
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Oldřich Rejnuš: Finanční trhy Abstrakt   PDF
Michal Janovec
 
Roč. 24, č. 4 (2016) OLEJ, Jozef, KOLCUNOVÁ, Marta, KOLCUN, Jozef: Kontradiktórnosť v trestnom konaní Abstrakt   PDF
Martin Mičkal
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Olomoucké právnické dny 2012 Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka, Vlastimil Rampula
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Ombudsman pro děti Abstrakt   PDF
Zdeňka Králíčková
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Omezená právní osobnost pobočného spolku a její důsledky Abstrakt   PDF
Luboš Brim
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy Abstrakt   PDF
Matěj Myška, Jakub Harašta
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Omezení (limity) rozhodovací činnosti veřejné správy v pohledu správní vědy Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Omezení veřejných podpor v mezinárodním právu Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí formou opatření obecné povahy Abstrakt   PDF
Tomáš Kocourek
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Omezování veřejného dluhu v Polsku – ústavní a zákonná východiska Abstrakt   PDF
Michal Kozieł
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Ondřej Moravec: Mediální právo v informační společnosti Abstrakt   PDF
Olga Pouperová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Online spotřebitelské smlouvy a hraniční určovatel „zaměřování činnosti“ ve světle judikatury Soudního dvora Evropské Unie Abstrakt   PDF
Tereza Kyselovská
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Ooyen, Robert Christian van. Politik und Verfassung. Beiträge zu einer politikwissenschaftlichen Verfassungslehre Abstrakt   PDF
Jan Broz
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Opakované hlasování sněmovny jako ústavní problém aneb parlamentní většina nemůže vše, co jí jednací řád výslovně nezakazuje Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Opatrovník pro styk rodičů s dětmi Abstrakt   PDF
Romana Rogalewiczová
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích Abstrakt   PDF
Harald Christian Scheu
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte: významný krok vpřed v oblasti ochrany dětí za ozbrojeného konfliktu Abstrakt   PDF
Jiří Fuchs
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv Abstrakt   PDF
Harald Christian Scheu
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Opravné prostředky v řízení o tzv. bagatelních věcech v České republice ve srovnání s úpravou některých evropských států Abstrakt   PDF
Valentýn Plzák
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Oprávněná osoba podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastníckých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 2, č. 6 (1994) ORBIS IURIS ROMANI Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Organizační architektura správy regionálního rozvoje v evropském kontextu Abstrakt   PDF
Jiří Venclíček, Michal Matouš
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Orosz, L. - Mazák, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Osoba v právu z hlediska Vídeňské a Brněnské právní školy Abstrakt   PDF
Karel Beran
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Osobitné zmluvy medzi štátom a cirkvami na Slovensku Abstrakt   PDF
Margita Čeplíková
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Osobnost prof. JUDr. Josefa Macura, DrSc. Abstrakt   PDF
kolektiv autorů
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Osterkamp, J.: Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920–1939): Verfassungsidee – Demokratiever ständnis – Nationalitätenproblem Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Osudy české společnosti 1918-1998 Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 17, č. 1 (2009) OTA WEINBERGER Krátký životopis Abstrakt   PDF
Peter Koller
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Ota Weinberger: jedno Déjà vu Abstrakt   PDF
Michael Fischer
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Otazníky ohledně ústavní ochrany práva seniorů na uspokojivé hmotné zabezpečení ve stáří Abstrakt   PDF
Martin Štefko
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov novým trestným činom? Abstrakt   PDF
Michaela Machová
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Oxford město historie, vědy a studentů Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Ozbrojené konflikty v judikatuře mezinárodních lidskoprávních institucí a soudů Abstrakt   PDF
Ivo Pospíšil
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Padesátiletí úmrtí Jaroslava Krejčího Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Pandemie nemoci covid-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 Abstrakt   PDF
Pavel Kotlán
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Pár poznámek k obecné úpravě veřejnoprávních smluv Abstrakt   PDF
Luboš Jemelka, Jiří Slováček
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Parlamentní demokracie a formování občanské společnosti Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Parlamenty, ústavní soudnictví a judicializace politiky Abstrakt   PDF
Jan Petrov
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Participace veřejnosti v rámci povolování provozu nadlimitního zdroje hluku Abstrakt   PDF
Jitka Bělohradová
 
Roč. 24, č. 2 (2016) PASCAL, Ide: Je zygota lidskou osobou? Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Patakyová, M. a kol.: Itinerár budúceho právnika - profesionála (klinika práva) Abstrakt   PDF
Alena Pauličková
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Patenty v rukou dominantních soutěžitelů Abstrakt   PDF
Kamil Nejezchleb, Tomáš Kubeša
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Paul Bartelings: Redundancy Law in Europe Abstrakt   PDF
Dominik Ženatý
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikateĺských subjektov v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Lubomír Grúň
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Pauličková, A.: Daňové zaťaženie podnikatePských subjektov v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Renáta Pauličková
 
Roč. 10, č. 2 (2002) Pauličková Alena: Aby podnikanie bylo úspešné Abstrakt   PDF
Petr Hajn
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Pavel Blažek: Správní trestání v kontextu demokratického státu Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Pavel Jiříček, Tomáš Marek: Řešeni bagatelních deliktů aneb Vive la bagatelle! Abstrakt   PDF
Jan Provazník
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Pavel Šturma, Stanislava Hýbnerová, Harald Christian Scheu, Jan Ondřej a Roman Šťastný: Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí Abstrakt   PDF
Monika Bayerová
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Pavlíček, V.: O české státnosti. Úvahy a polemiky. 3/ Demokratický a laický stát Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Pekárek, M.: Komentář k novele zákona o půdě z. č. 183/1993 Sb. a Průchová I.: Zákon o půdě po poslední novele s komentářem Abstrakt   PDF
Josef Cingroš
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Peltrám, A. a kol.: Evropská integrace a Česká republika Abstrakt   PDF
Bohumil Vítek
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické fakultě po únoru 1948 Abstrakt   PDF
Karel Schelle, Ladislav Vojáček
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Perspektivy liberálních koncepcí spravedlnosti Abstrakt   PDF
Daniel Stejskal
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Pestrobarevný seminář "Rozhodování ve věcech volebních" Abstrakt   PDF
Filip Rigel
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Peter Blaho, Ivan Haramia, Michaela Židlická: Základy rímského práva Abstrakt   PDF
Dalibor Janiš
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Peter Mlsna, Jan Kněžínek: Mezinárodní smlouvy v českém právu Abstrakt   PDF
Ivan Cisár
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Peter Šamko: Trestný čin podvodu – Komentár s judikatúrou Abstrakt   PDF
Vladimír Gajdičiar
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Peter Vojčík: Právo priemyselného vlastníctva Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 14, č. 1 (2006) Petr Černý: Politický extremismus a právo Abstrakt   PDF
Petr Stavělík
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Petr Havlan: Majetek státu v platné právní úpravě Abstrakt   PDF
Petr Kolman
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Petr Mrkývka a kol.: Finanční právo a finanční správa Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Petráš, R., Starý, M.: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 16, č. 2 (2008) PhDr. Jan Váně, Ph.D.: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. Abstrakt   PDF
Dana Zapletalová
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition Abstrakt   PDF
Ladislav Vyhnánek
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Piae fundationes autonomae Abstrakt   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Piešťany 1998 - historicky první trestněprávní konference po­řádaná Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd Abstrakt   PDF
Věra Kalvodová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Pietní shromáždění na právnické fakultě Abstrakt   PDF
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Pichrt, Jan a kol.: Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech Abstrakt   PDF
Nelly Springinsfeldová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) PICHRT Jan (ed.): Sport a (nejen) pracovní právo Abstrakt   PDF
Vojtěch Kadlubiec
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Pinz, Jan: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie Abstrakt   PDF
Josef Macur
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Pocta Ivaně Štenglové k 70. narozeninám (Právo společností – ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodního zákoníku) Abstrakt   PDF
Alena Pokorná
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Pocta k životnímu jubileu profesora Jiřího Boguszaka Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody na doživotie Abstrakt   PDF
Lucia Leflerová
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Podněty z USA Abstrakt   PDF
Jiří Kroupa
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Podněty z USA II. Abstrakt   PDF
Jiří Kroupa
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Podoba právnického studia ve Francii Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Podoba právnického studia ve Francii Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Podstata vlastnických žalob Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Podstawy prawa cywilnego ihandlowego. Kolektiv pod redakcí Edwarda Gniewka Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Podzákonné prameny práva ČR ve světle reformy veřejné správy Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 9, č. 3 (2001) Podzimní škola "Právní stát: osudy doktrín" Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Pohĺad islámskeho práva na otázku riešenia sporu formou arbitráže Abstrakt   PDF
Anan Odeh
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva Abstrakt   PDF
Slavomír Rudenko
 
Roč. 12, č. 3 (2004) Pohľad na vybrané aspekty ústavného systému Nórskeho kráľovstva - 2. část Abstrakt   PDF
Slavomír Rudenko
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Abstrakt   PDF
Dana Šramková, Jiří Valdhans
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Pojem legitimity a krize lidských práv Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Pojem rozporu (nesouladu) zákona s ústavním pořádkem v teorii a judikatuře Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Pojem spravedlnosti - analýza problému Abstrakt   PDF
Tomáš Tyl
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Pojetí demokratického právního státu v rozhodnutí ÚS Abstrakt   PDF
František Šamalík
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Pojetí lidské přirozenosti a její význam v kontextu práva na život Abstrakt   PDF
Darina Popovičová
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Pojistné na sociální zabezpečení jako pohledávka za majetkovou podstatou Abstrakt   PDF
Michaela Valentová
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Pojmenování a pojetí vzniku subjektivního a objektivního práva Abstrakt   PDF
Petr Vojíř
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Abstrakt   PDF
Karel Brychta, Petr Kupčík, Vojtěch Procházka
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Pokorná Jarmila: Některé otázky obchodního práva Evropských společenství Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Poláček, Bohumil: Právnické tituly v průřezu dějin Abstrakt   PDF
Ondřej Horák
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Polčák, Radim: Internet a proměny práva Abstrakt   PDF
Ján Matejka
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Polícia, právo a etika Abstrakt   PDF
Jozef Balga
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Politická otázka v judikatuře Ústavního soudu ČR. Byla, je a bude? Abstrakt   PDF
Lenka Píčová
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Politické strany v řízení před Nejvyšším soudem Abstrakt   PDF
Eliška Wagnerová
 
Roč. 7, č. 3 (1999) Politické systémy Slovenské republiky a Polské republiky Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Politika na Ústavním soudě? 2. část Abstrakt   PDF
Jan Chmel
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Politika: vôľa k moci či vôľa k spoločnému dobru? Abstrakt   PDF
Marek Káčer
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Politizace institutu ústavní odpovědnosti jako jedna z příčin současné ústavní krize v Polsku Abstrakt   PDF
Maxim Tomoszek
 
Roč. 24, č. 2 (2016) Polské stabilizující výdajové pravidlo jako inspirace pro českého zákonodárce Abstrakt   PDF
Ewa Lotko, Michal Kozieł
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Polygamní manželství a zákon o azylu Abstrakt   PDF
Renáta Klečková
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Pomahač, Richard et al. Veřejná správa Abstrakt   PDF
Jiří Venclíček
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Pomáhat a trestat Abstrakt   PDF
Claudius Messner
 
Roč. 9, č. 2 (2001) Poměrnost voleb a velikost volebních obvodů Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Pomoc armády při plnění úkolů policie - ozbrojená asistence? Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Posílení role nezletilého v řízeních péče soudu o nezletilé Abstrakt   PDF
Sabina Čamdžićová
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Poskytování právního poradenství Abstrakt   PDF
Eva Hradilová
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Poskytování právního poradenství při žádostech o udělení postavení uprchlíka Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Poslání nebo povinnost? Abstrakt   PDF
Jiří Kroupa
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Poslední vývoj právní úpravy zákazu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích Abstrakt   PDF
Patrik Matyášek
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Posmrtné uzavření manželství – jeden z institutů národně socialistického rodinného práva Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Postavení a účinky mezinárodních smluv v právu Evropských společenství Abstrakt   PDF
Monika Novotná
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Postavení a účinky mezinárodních smluv v unijním právním systému se zaměřením na povahu práva WTO Abstrakt   PDF
Radek Fröhlich
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Postavení a úloha institutu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v systému právních prostředků používaných k ochraně životního prostředí v ČR Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 6, č. 1 (1998) Postavení obce při zajišťování veřejných statků Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Postavení parlamentních jednacích řádů a přezkoumání jejich dodržování ústavními soudy v Rakousku a České republice Abstrakt   PDF
Jindřiška Syllová
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Postavení politické strany v řízení podle § 73 zákona o Ústavním soudu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky Abstrakt   PDF
Daniel Novák
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR Abstrakt   PDF
Marian Kokeš
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Postavení římského práva v univerzitním studiu Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Postavení státního zástupce podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2002 Abstrakt   PDF
Iveta Juráková
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Postavení věřitele a dlužníka při actio iudicati. Protivníci nebo spojenci? Abstrakt   PDF
Petr Dostalík
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Postavení věřitelů v konkursním řízení Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Postavenie nadnárodných podnikových dohôd v rámci Európskeho sociálneho dialógu Abstrakt   PDF
Peter Kotira
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Postoupení pohledávky a postavení dlužníka Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách orgánů územní správy Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Postup při schvalování "volebního zákona" podle čl. 40 Ústavy ČR Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Postupné omezování práv Židů v Pro­tektorátu Čechy a Morava Abstrakt   PDF
Eva Vyoralová
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Postupy Evropské komise při ukládání pokut v případech porušení pravidel ochrany soutěže Abstrakt   PDF
Tomáš Fiala
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Posúdenie záverečnej správy o plnení výskumného zámeru Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno „Európsky kontext vývoja českého práva po roku 2004“ - kapitola Obchodné právo Detaily   PDF
Ján Husár
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Posuzování nutnosti právní regulace Abstrakt   PDF
Markéta Klusoňová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Potraceno, nebo odloženo? K principům právní úpravy stávky de lege ferenda Abstrakt   PDF
Milan Vacík
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Potrebujeme nový trestný čin - „Femicide“? Abstrakt   PDF
Jozef Záhora
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Potřebuje česká právní věda právní filozofii? Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Poukázka jako cenný papír Abstrakt   PDF
Matěj Dobeš
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Použití metody EVA při nedostatku relevantních údajů u výpočtu škody Abstrakt
Karel Nedbálek
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Používání právních předpisů u zkoušek: nový princip studia na Právnické fakultě Abstrakt   PDF
Vít Schorm
 
Roč. 27, č. 1 (2019) Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy Abstrakt   PDF
Pavel Všetička
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Povaha práva cizince na azyl podle Listiny základních práv a svobod Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 27, č. 2 (2019) Povaha směnečného vyplňovacího práva Abstrakt   PDF
Zuzana Dvořáková
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Povinně cizojazyčné habilitace: mezi absurditou a „světovostí“? Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Povinnost a limity (euro)konformního výkladu vnitrostátního práva Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního řízení v procesu dokazování Abstrakt   PDF
Alena Kliková
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Povinnosti štátnych orgánov pri tvorbe práva v právnom štáte Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky Abstrakt   PDF
Marek Domin
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Poznámka k návrhu zákona o jednacím řádu Senátu (Senátní tisk č. 1998/6) Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace Abstrakt   PDF
Petr Havlan
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Poznámka k úvaze o rušení neústavního zákona Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Poznámky k daňové kriminalitě v České republice Abstrakt   PDF
František Púry, Josef Kuchta
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Poznámky k nálezu Ústavního soudu ve věci ověření mandátu D. Lastovecké Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku Abstrakt   PDF
Kateřina Ronovská
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Poznámky k nekalé reklamě Abstrakt   PDF
Patrik Matyášek
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Poznámky k pojmu vlastnictví (aneb malá rekapitulace) Abstrakt   PDF
Petr Havlan
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Poznámky k postavení účastníků soudního řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Poznámky k problematice dražby podle zák. č. 427/1990 Sb. Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Poznámky k problematice oprav nesrovnalostí v usneseních sněmoven Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Poznámky k problematice zákona o státním zastupitelství Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 5, č. 3 (1997) Poznámky k proceduře rozhodování pléna Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Poznámky ke směnečnému rukojemství Abstrakt   PDF
Josef Kotásek
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Poznámky ke stavu oboru ústavního práva a státovědy Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Poznámky ke vztahu práva Evropského spole­čenství a práva jednotlivých členských státu v oblasti ochrany hospodářské soutěže Abstrakt   PDF
Tomáš Fiala
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva Abstrakt   PDF
Vít Alexander Schorm
 
Roč. 2, č. 3 (1994) "poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc." - Celsius Abstrakt   PDF
Jaroslava Tomancová
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Požadavky na fungování municipiálního finančního systému s přihlédnutím k právnímu postavení organizačních složek a příspěvkových organizací Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Práce v kanceláři poslankyně Spolkového sněmu Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Pracovný pomer na dobu určitú agentúrnych zamestnancov Abstrakt   PDF
Andrea Olšovská, Marek Švec
 
Roč. 25, č. 3 (2017) Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce Abstrakt   PDF
Stanislav Bílek, Radka Vaníčková
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Prameny vyškovských synodálních statut (1413) Abstrakt   PDF
Pavel Krafl
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Praní špinavých peněz a novela trestního řádu Abstrakt   PDF
Alexander Nett
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty Abstrakt   PDF
Lenka Bursíková
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Práva a povinnosti advokáta k mandantovi v právní úpravě Spolkové republiky Německo Abstrakt   PDF
Lenka Řehulová
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Práva intelektuálního vlastnictví a pravidla hospodářské soutěže Evropského společenství: "problematické manželství" Abstrakt   PDF
Tomáš Fiala
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Práva z vad při smíšeném darování Abstrakt   PDF
Viktor Kolmačka
 
Roč. 27, č. 1 (2019) Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy Abstrakt   PDF
Anna Chamráthová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Pravidlo podnikatelského úsudku v německém právu Abstrakt   PDF
Alena Pokorná
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Právna regulácia zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej spoločnosti v intenciách českej a slovenskej obchodnoprávnej normatívnej úpravy Abstrakt   PDF
Daniel Jakubovič
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Právna úprava odpočúvania a použitia ďalších sledovacích technológií mocenskými zložkami v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Právna úprava verejného obstarávania v SR Abstrakt   PDF
Andrea Moravčíková
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Právne aspekty kultúrneho rozvoja spoločnosti Detaily   PDF
Ján Švidroň
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Právněteoretické a politologické aspekty zákonodárné delegace Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské unii Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Právní a morální aspekty eutanázie Abstrakt   PDF
Dana Zerzánová
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Právní akty svévolného zákonodárce Abstrakt   PDF
Jana Volková
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Právní dějiny II. Španělské republiky a Frankovy diktatury Abstrakt   PDF
Jan Levitner
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Právní filozofie jako barometr moderního rozumu? Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Právní filozofie nebo filozofie práva? Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení Abstrakt   PDF
Lukáš Hlouch
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Právní charakter irských záruk a ukončení ratifikace Lisabonské smlouvy prezidentem republiky Abstrakt   PDF
Jindřiška Syllová
 
Roč. 16, č. 2 (2008) Právní koncepce kulturního konfliktu a její praktická aplikace Abstrakt   PDF
Harald Christian Scheu
 
Roč. 26, č. 4 (2018) Právní moc rozsudků Soudního dvora EU Abstrakt   PDF
Iva Fellerová Palkovská
 
Roč. 14, č. 3 (2006) Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v tzv. kontaktních a bojových sportech v anglo-americkém a kontinentálně-evropském právním systému Abstrakt   PDF
Michal Králík
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Právní ochrana v řízení o předběžné otázce Abstrakt   PDF
Michal Bobek
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Právní pojetí počítačového programu jako předmětu autorskoprávní ochrany Abstrakt   PDF
Antonín Rája
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Právní postavení církví a náboženských společností de lege lata Abstrakt   PDF
Kateřina Adámková
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Právní postavení úřednictva ve Třetí říši Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Právní povaha samosprávných vyhlášek obcí Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Právní problematika zásahů do tělesné integrity Abstrakt   PDF
Josef Zimek
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Právní prostředky prosazování ekologic­kých požadavků Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Právní realita a skutečnost Abstrakt   PDF
Lukáš Buzek
 
Roč. 16, č. 4 (2008) Právní reflexe pojmu informační společnosti Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Právní regulace válečných hrobů s ohledem na historickou a mezinárodní právní úpravu Abstrakt   PDF
Petra Jakešová, Petr Dostalík
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Právní regulace veřejných financí a finanční správy v prostředí působení práva Evropské unie Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Právní režim porostů Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 28, č. 2 (2020) Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu Abstrakt   PDF
Filip Mazel
 
Roč. 26, č. 4 (2018) Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice Abstrakt   PDF
Jakub Valc
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Právní úprava a interpretační problémy smluvních pokut a úroků z prodlení Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Právní úprava některých proměnných volebního systému jako faktor ovlivňující selekci kandidátů uvnitř politických stran Abstrakt   PDF
Filip Rigel
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Právní úprava odpovědnosti za výrobek v České republice - úvahy de lege ferenda Abstrakt   PDF
Radka Honcová
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Právní úprava podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a její vývoj Abstrakt   PDF
Martin Holík
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Právní úprava politických stran Abstrakt   PDF
Vojtěch Šimíček
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Právní úprava postavení obcí v České republice Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Právní úprava použití zbraní bezpečnostními složkami proti osobám v letech 1918-1938 a v současnosti Abstrakt   PDF
Pavel Salák
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Právní úprava problematiky odpovědnosti za výrobek v České republice z hlediska kompatibility s právem Evropských společenství Abstrakt   PDF
Radka Honcová
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Právní úprava tvorby a ochrany konkurenčního prostředí Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Právní úprava věci hromadné, souboru věcí a dopad jejich právní úpravy do praxe Abstrakt   PDF
Pavel Vážan
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Právní úprava vlastnictví státu: zamyšlení pro futuro Abstrakt   PDF
Petr Havlan
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Právní úprava zabezpečování veřejných statků obcemi Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Právní úprava zákazu konkurenčního jednání za trvání pracovního poměru a po jeho skončení v 1. polovině 20. století Abstrakt   PDF
Eva Šimečková
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Právní věda a právní praxe Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Právní vědomí – několik poznámek Abstrakt   PDF
Tereza Krupová
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Právní význam sportovních pravidel pro právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle doktrinálního vývoje Abstrakt   PDF
Michal Králík
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Právní zásady v rozhodnutích ve věci veřejných zakázek Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Právníci a počítače Abstrakt   PDF
Zdeňka Pištěláková
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Právnická fakulta a Rada Evropy Abstrakt   PDF
Jan Svatoň
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v letech 1940 -- 1945 Abstrakt   PDF
František Vašek
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 1348-1998 Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Právnické fakulty v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně) Abstrakt   PDF
Ladislav Vojáček
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Právnické osoby v Česku a ve Švýcarsku Abstrakt   PDF
Kateřina Ronovská
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Právnické studium: potřeba dalších změn Abstrakt   PDF
Vladimír Týč
 
Roč. 17, č. 2 (2009) Právnické vzdělání na řece Regen Abstrakt   PDF
Radovan Dávid, Jaromír Tauchen
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Právnický seminář ve Wiesnecku konaný ve dnech 29. 8. - 18. 9. 1999 Abstrakt   PDF
Eva Šrámková
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Právník - historik - numismatik (K 95. výročí narození prof. JUDr. Jaroslava Pošváře, CSc.) Abstrakt   PDF
Petr Průcha, Karel Schelle
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Právo a morálka Abstrakt   PDF
Barbora Sýkorová
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Právo agenturních zaměstnanců na rovné zacházení pod zorným úhlem evropské směrnice Abstrakt   PDF
Jaroslav Stránský
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo Abstrakt   PDF
Sabina Čamdžićová
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Právo, ekonomie a politika – Richard A. Epstein Abstrakt   PDF
Kamil Staněk
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Právo ES v ČR: první rok Abstrakt   PDF
Filip Křepelka
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Právo jako hudba Abstrakt   PDF
Martin Škop
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Právo jako institucionální skutečnost (K Weinbergerovu konceptu právní vědy) Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Právo koruny české Abstrakt   PDF
Petr Mrkývka
 
Roč. 20, č. 1 (2012) Právo na dovolenku v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie i európskej legislatívy Abstrakt   PDF
Marek Švec
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Právo na odpověď v české aplikační praxi Abstrakt   PDF
Ondřej Moravec
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Právo na odpověď z pohledu ústavního práva Abstrakt   PDF
Ondřej Moravec
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky (aktuálne vybrané problémy) Abstrakt   PDF
Milena Barinková, Vladimíra Žofčinová
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Právo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu Abstrakt   PDF
Petr Vojtek
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Právo na súkromie podľa Ústavy Slovenskej republiky Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní v EÚ: nové opatrenie na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb Abstrakt   PDF
Libor Klimek
 
Roč. 21, č. 2 (2013) Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Právo rozhodné pre medzinárodnú licenčnú zmluvu – medzery a limity aplikácie Nariadenia Rím I Abstrakt   PDF
Mária Pastorková
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu Abstrakt   PDF
Helena Pullmannová
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Právo sell-out z pohledu teorie a praxe Abstrakt
Michala Špačková
 
Roč. 25, č. 1 (2017) Právo sell-out z pohledu teorie a praxe Abstrakt   PDF
Michala Špačková
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Právo svobody projevu ve Spojených státech Abstrakt   PDF
Christina E. Wells
 
Roč. 19, č. 1 (2011) Právo v kontextu. Výuka společenských věd na právnických fakultách Abstrakt   PDF
Tomáš Havel, Jana Ondřejková
 
Roč. 27, č. 100 (2019) Právo životního prostředí a pozemkové právo v hledáčku uplynutých (padesáti) let… a trochu i z pohledu budoucí perspektivy Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby Abstrakt   PDF
Matej Horvat
 
Roč. 6, č. 3 (1998) Prejednacia zásada v návrhu Občianského súdneho poriadku Abstrakt   PDF
Václav Nesrovnal
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Pre-konference Acquis Group „Základní práva a občanské právo v evropském kontextu“ (Brno, 5. 11. 2009) Abstrakt   PDF
Jan Hurdík, Markéta Selucká
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Prešovské politologické dny Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 4, č. 3 (1996) Prešovské politologické dny Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Prevenční povinnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb Abstrakt   PDF
Ondřej Pavelek
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Preventivní ústavní přezkum mezinárodních smluv Abstrakt   PDF
Tímea Drinóczi
 
Roč. 5, č. 1 (1997) Prezentace kníhy "Problémy právních změn v České republice, Polsku, Maďarsku a ve Slovenské republice" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Jana Zezulová
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Prezident České republiky Václav Havel čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Prezident Italské republiky Luigi O. Scalfaro na Právnické fa­kultě Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 25, č. 4 (2017) Prezident Ruské federace v rozhodnutích Ústavního soudu Ruské federace Abstrakt   PDF
Kamil Hradský
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Prezidentské volby v roce 2003 a počítání času v ústavním právu Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Prchalová, J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Priblíženie niektorých nových trestnoprocesných zásad v slovenskom právnom poriadku, ich komparácia s niektorými zásadami platnými v kontinentálnej Európe Abstrakt   PDF
Adrián Jalč
 
Roč. 6, č. 2 (1998) Princip flexibility a modely evropského sjednocovacího procesu Abstrakt   PDF
Tomáš Doležil
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Princip prevence v právu životního prostředí Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi) Abstrakt   PDF
Marijan Pavčnik
 
Roč. 17, č. 4 (2009) Princip subsidiarity v Listině základních práv Evropské unie Abstrakt   PDF
Jan Jirásek
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Princip svrchovanosti lidu contra princip svrchovanosti zákona v pojetí judikatury ústavního soudu a jejich poměr v moderním právním státě Abstrakt   PDF
Jan Pinz
 
Roč. 2, č. 6 (1994) Principles of Roman Law absorbed in the New Dutch Civil Code Abstrakt   PDF (English)
Hans Ankum
 
Roč. 23, č. 2 (2015) Principy konstitucionalismu Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Principy práva životního prostředí Abstrakt   PDF
Milan Pekárek
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Private Company limited by shares - britská obchodní společnost odpovídající naší společnosti s ručením omezeným Abstrakt   PDF
Hynek Baňouch
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Probační a mediační služba dle platné právní úpravy Abstrakt   PDF
Eva Žatecká
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Problém přípustnosti výhrad k Evropské úmluvě o lidských právech Abstrakt   PDF
Roman Barinka
 
Roč. 4, č. 4 (1996) Problém zvaný DROGA Abstrakt   PDF
Hana Drábková
 
Roč. 13, č. 2 (2005) Problematická právní úprava osvojení s mezinárodním prvkem ve vztahu k Ukrajině Abstrakt   PDF
Iva Kožená
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Problematika daňových úniků v ČR s přihlédnutím k nepřímým daním Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 8, č. 4 (2000) Problematika dvojitého medzinárodného zdanenia s prihliadnutím na podmienky v Slovenskej republike Abstrakt   PDF
Lubomír Grúň
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Problematika nadpisů právních předpisů z hle­diska legislativní techniky Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Problematika nedaňových příjmů obcí Abstrakt   PDF
Ivana Pařízková
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Problematika postavení a volby soudců Spolkového ústavního soudu ve Spolkové republice Německo Abstrakt   PDF
Jitka Součková
 
Roč. 29, č. 2 (2021) Problematika schopnosti poskytnout informovaný souhlas v kontextu posuzování způsobilosti k právnímu jednání Abstrakt   PDF
Tomáš Doležal, Adam Doležal
 
Roč. 6, č. 4 (1998) Problémy filozofie štátu a práva Abstrakt   PDF
Rudolf Dupkala
 
Roč. 11, č. 1 (2003) Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Problémy překladu čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy a tam zakotvené zásady loajality Abstrakt   PDF
Jiří Zeman
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Problémy sociální kontroly a práva jako nástroje sociální kontroly Abstrakt   PDF
Martina Urbanová
 
Roč. 3, č. 3 (1995) Problémy techniky zákonodárství Abstrakt   PDF
Roman Vaněk
 
Roč. 18, č. 2 (2010) Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext Abstrakt   PDF
Jan Kysela, Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe Abstrakt   PDF
Jan Kysela, Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR Abstrakt   PDF
Jan Hořeňovský, Jan Chmel
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Proč a kdy byla nahrazena „osoba“ právním subjektem? Abstrakt   PDF
Karel Beran
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. sedmdesátníkem Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc. Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 13, č. 3 (2005) Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. a jeho sedmdesáté narozeniny Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Profesionální etika advokáta - práva a povinnosti advokáta Abstrakt   PDF
Lenka Řehulová
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Profesionální sportovci v kolektivních sportech Abstrakt   PDF
Jakub Morávek, Martin Štefko
 
Roč. 19, č. 2 (2011) Profesní etika právníků - Quo vadis? Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Profesní etika v české právní praxi a právním vzdělávání aneb měla by profesní etika být povinnou součástí právnických studií? Abstrakt   PDF
Martin Kopa
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Profesor římského práva a právní historie Valentin Urfus Abstrakt   PDF
Michaela Židlická
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Profesor Steigmann na Právnické fakultě Abstrakt   PDF
Miroslav Mareš
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek a prohlášení o zrušení vymezení Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy university v Brně na zasedání vědecké rady dne 24. ledna 1994 Abstrakt   PDF
Jiří Kroupa
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Projev děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity při příležitosti udělení titulu čestného doktora právnických věd prof. JUDr. Vladimíru KLOKOČKOVI, DrSc., dne 18. 10. 1993 Abstrakt   PDF
Jiří Kroupa
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Projev prezidenta České republiky Václava Havla na Masarykově univerzitě v Brně dne 23. března 1995 při příležitosti převzetí čestného doktorátu Abstrakt   PDF
Václav Havel
 
Roč. 3, č. 4 (1995) Projev prezidenta Italské republiky L. O. Scalfara na Právnic­ké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Abstrakt   PDF
Oscar Luigi Scalfaro
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Projev prof. JUDr. Hynka Bulína při odhalení pamětních desek obětem proti fašismu dne 5. května 1994 Abstrakt   PDF
Hynek Bulín
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Projev prof. JUDr. Vladimíra KLOKOČKY, DrSc., u příležitosti udělení titulu čestného doktora právních věd Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 10. 1993 Abstrakt   PDF
Vladimír Klokočka
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Proměna současného státu Abstrakt   PDF
Jan Stejskal
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Proměny nadačního práva v Evropě Abstrakt   PDF
Kateřina Ronovská
 
Roč. 12, č. 2 (2004) Pronásledování z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině. Vnitřní charakteristika nebo sociální percepce Abstrakt   PDF
David Kosař
 
Roč. 28, č. 4 (2020) Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech Abstrakt   PDF
Pavel Ondřejek
 
Roč. 22, č. 3 (2014) Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv Abstrakt   PDF
Ladislav Vyhnánek
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše Abstrakt   PDF
Jaromír Tauchen
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti v soudní praxi Abstrakt   PDF
Stanislav Kadečka
 
Roč. 12, č. 1 (2004) Prostředky právní ochrany duševního vlastnictví na českém území Abstrakt   PDF
Ivo Telec, Pavel Tůma
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Abstrakt   PDF
David Elischer
 
Roč. 27, č. 3 (2019) Protismluvní doplnění blankosměnky Abstrakt   PDF
Zuzana Dvořáková
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo Abstrakt   PDF
David Sehnálek
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Průcha, P., Pomahač, R.: Lexikon - Správní právo Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Průcha, P.: Správní právo, obecná část Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 13, č. 4 (2005) Průcha, P.: Živnostenské právo Abstrakt   PDF
Karel Marek
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí Abstrakt   PDF
Jana Dudová
 
Roč. 22, č. 2 (2014) Prvky common law v rakouském trestním řízení Abstrakt   PDF
Alena Kristková
 
Roč. 16, č. 1 (2008) První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 3 (2001) První setkání konstitucionalistů Latinské Ameriky a zemí střední a východní Evropy Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 9, č. 1 (2001) Prvorepublikové Československo a správní soudnictví Abstrakt   PDF
Stanislav Sedláček
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Prvorepublikové pracovní soudnictví Abstrakt   PDF
Milan Pelikán
 
Roč. 2, č. 5 (1994) Předmět konkursního řízení a jeho správa Abstrakt   PDF
Ilona Schelleová
 
Roč. 2, č. 3 (1994) Předmět vědy o národohospodářské politice Abstrakt   PDF
Tatiana Machalová
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Přednáška o měnové politice České republiky Abstrakt   PDF
Jiří Blažek
 
Roč. 7, č. 4 (1999) Přednáška "Právo a ekonomická transformace" na Právnické Fakultě MU Abstrakt   PDF
Renata Vlčková
 
Roč. 3, č. 1 (1995) Přednáška prof. Wilhelma Braunedera o vzniku Rakouské republiky Abstrakt   PDF
Tomáš Knoz
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Přehled mezinárodně smluvní praxe České republiky v roce 1993 Abstrakt   PDF
Vladimír Týč
 
Roč. 4, č. 2 (1996) Přehled platných právních předpisů z práv duševního vlastnic­tví včetně mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, ke dni 1. 7. 1996 Detaily   PDF
Ivo Telec
 
Roč. 10, č. 4 (2002) Přechod nebezpečí při římské traditio Abstrakt   PDF
Ivo Hahn
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Přemítání o založení Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za závažná porušení mezinárodního práva humanitárního spáchaná na území bývalé Jugoslávie od roku 1991 Abstrakt   PDF
Dalibor Jílek
 
Roč. 8, č. 2 (2000) Přepravní dokumenty v mezinárodní letecké přepravě Abstrakt   PDF
Jiří Horník
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Přepravní smlouvy, jejich meze a řešení sporů Abstrakt   PDF
Martin Cempírek
 
Roč. 11, č. 4 (2003) Přes 100 let urovnávání mezinárodních sporů - úvahy o mezinárodní arbitráži z institucionálního pohledu Abstrakt   PDF (English)
Tjaco T. van den Hout
 
Roč. 15, č. 2 (2007) Přesčasová práce v české, německé a rakouské právní úpravě Abstrakt   PDF
Leona Buzrlová
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Převod majetku z vlastnictví obce do vlastnictví dobrovolného svazku obcí Abstrakt   PDF
Alois Veselý
 
Roč. 1, č. 1 (1993) Převod vlastnického prava tradicí a věcná smlouva Abstrakt   PDF
Jiří Spáčil
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudy Abstrakt   PDF
Eva Dlabalová
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného Abstrakt   PDF
Radovan Dávid
 
Roč. 23, č. 3 (2015) Přiměřená výše výživného pro nezletilé dítě v rozhodovací praxi českých opatrovnických soudů. Čas na objektivizaci výživného? Abstrakt   PDF
Martina Grochová
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Abstrakt   PDF
David Kosař, Tereza Papoušková
 
Roč. 18, č. 3 (2010) Přínos hodnot neziskového sektoru pro interpretaci práva Abstrakt   PDF
Martin Škop
 
Roč. 5, č. 4 (1997) Příprava na zavedení instituce ombudsmana Abstrakt   PDF
Alexandr Cach
 
Roč. 5, č. 2 (1997) Přípravná služba justičních čekatelů Abstrakt   PDF
Milan Pelikán
 
Roč. 24, č. 4 (2016) Přípustnost prorogace ve věcech manželských s cizím prvkem – současný stav z pohledu českých soudů Abstrakt   PDF
Miluše Hrnčiříková
 
Roč. 28, č. 1 (2020) Psychologické aspekty rozhodování soudů se zaměřením na hodnocení důkazu znaleckým posudkem Abstrakt   PDF
Martina Martino Baráková
 
Roč. 17, č. 3 (2009) publikace - Košičiarová, Soňa a kolektív: Právo životného prostredia Abstrakt   PDF
Ivana Průchová
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného Abstrakt   PDF
Josef Fiala
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého obchodního práva Abstrakt   PDF
Josef Bejček
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého pracovního práva Abstrakt   PDF
Zdeňka Gregorová
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého práva a informační společnosti Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého správního práva a práva finančního. Oblast správního práva a práva finančního – obecný základ Abstrakt   PDF
Soňa Skulová
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře českého trestního práva hmotného a procesního Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl, Věra Kalvodová
 
Roč. 19, č. 4 (2011) Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky Abstrakt   PDF
Jan Filip
 
Roč. 18, č. 1 (2010) Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze Abstrakt   PDF
Luboš Tichý
 
Roč. 11, č. 2 (2003) Působnost správního řádu ve vztahu k samosprávě Abstrakt   PDF
Martin Kopecký
 
Roč. 29, č. 1 (2021) Původ bipartity legisakčního řízení Abstrakt   PDF
Pavel Záliš
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Quantum Law Workshop Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Roč. 25, č. 1 (2017) QVORTRUP, Matt (ed.). The British Constitution: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 23, č. 4 (2015) Radbruch: O napětí mezi účely práva Abstrakt   PDF
Petr Kreuz
 
Roč. 14, č. 2 (2006) Radek Jurčík et Jana Mervartová: Správní právo hmotné Abstrakt   PDF
Petr Kolman
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Radek Jurčík: Zákon o veřejných zakázkách - komentář Abstrakt   PDF
Petr Kolman
 
Roč. 13, č. 1 (2005) Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 4, č. 1 (1996) Rakouská praxe převádění a přechodu práva Abstrakt   PDF
Heinz Schäffer
 
Roč. 2, č. 1 (1994) Rakousko jako spolkový stát Abstrakt   PDF
Friedrich Koja
 
Roč. 18, č. 4 (2010) Rakouský federalismus na příkladu územního plánování Abstrakt   PDF
Veronika Tomoszková
 
Roč. 26, č. 3 (2018) Rámce a roviny krivých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí Abstrakt   PDF
Slávka Karkošková, Gabriela Mikulášková
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Rámcové smlouvy a soutěž o návrh Abstrakt   PDF
Michaela Poremská
 
Roč. 29, č. 3 (2021) RAMSBROCK, Annelie. Geschlossene Gesellschaft. Das Gefängnis als Sozialversuch – eine bundesdeutsche Geschichte Abstrakt   PDF
Petr Kreuz
 
Roč. 10, č. 3 (2002) Rasová diskriminace a právní ochrana Abstrakt   PDF
Miloš Večeřa
 
Roč. 2, č. 2 (1994) Rašínova bitva o měnu Abstrakt   PDF
Karel Schelle
 
Roč. 7, č. 1 (1999) Realizace Cursu Innovati Abstrakt   PDF
Radoslava Šopovová
 
Roč. 21, č. 1 (2013) Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti Abstrakt   PDF
Pavel Pražák
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Recenze práce Jana Wintra Česká parlamentní kultura Abstrakt   PDF
Markéta Klusoňová
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Referendum opět na scéně Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 7, č. 2 (1999) Referendum v ústavnom práve a súdnej praxi Slovenskej republiky Abstrakt   PDF
Ján Drgonec
 
Roč. 16, č. 1 (2008) Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států Abstrakt   PDF
Petr Mlsna
 
Roč. 11, č. 3 (2003) Reflexe vztahu Zásad mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principů evropského smluvního práva Abstrakt   PDF
Karel Střelec
 
Roč. 3, č. 2 (1995) Reforma trestního práva v České republice Abstrakt   PDF
Vladimír Kratochvíl
 
Roč. 8, č. 3 (2000) Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo horšímu? Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 8, č. 1 (2000) Registrační povinnost daňových subjektů Abstrakt   PDF
Petr Košík
 
Roč. 15, č. 3 (2007) Regulace, deregulace, autoregulace Abstrakt   PDF
Josef Šilhán
 
Roč. 20, č. 2 (2012) Regulace hazardu jako rukavice hozená před Ústavním soudem: ústavní limity „kontroly“ územních samosprávných celků a jejich dotváření judikaturou Ústavního soudu Abstrakt   PDF
Ivo Pospíšil
 
Roč. 10, č. 1 (2002) Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 20, č. 4 (2012) Rekodifikácia súkromného práva a jej vplyv na obsahovú náplň výučby obchodného práva a jej začlenenie v študijných programoch Abstrakt   PDF
Ján Husár
 
Roč. 17, č. 3 (2009) Renata Vesecká, Jakub Chromý: Kriminalita, veřejnost a média, Problémy, o nichž se příliš (ne)mluví Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 2, č. 4 (1994) Reorganizace podniku a zaměstna­nost Abstrakt   PDF
Zdeněk Koudelka
 
Roč. 17, č. 1 (2009) Report of the International Conference „The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge“ in Târgu-Jiu (Gorj, Romania) Abstrakt   PDF
Dana Šramková
 
Roč. 15, č. 4 (2007) Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ Abstrakt   PDF
Markéta Selucká
 
Roč. 24, č. 1 (2016) Restorativní justice v oblasti vězeňství: utopie, nebo výzva? Abstrakt   PDF
Petra Masopust Šachová
 
Roč. 23, č. 3 (2015) (R)evolution of clinics in Europe Abstrakt   PDF
Jaroslav Benák
 
Roč. 21, č. 4 (2013) Riegl, Martin. Proměny politické mapy po roce 1945 Abstrakt   PDF
David Kolumber
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Riegl, Martin: Proměny politické mapy po roce 1945 Abstrakt   PDF
David Kolumber
 
Roč. 24, č. 3 (2016) Riešenie kolízie práv druhej generácie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky Abstrakt   PDF
Zuzana Zelenajová
 
Roč. 21, č. 2.5 (2013) Riešenie sporov v športe a princípy tzv. športového procesného práva Abstrakt   PDF
Tomáš Gábriš
 
Roč. 22, č. 1 (2014) Richard Rorty a lidská práva Abstrakt   PDF
Martin Hapla
 
Roč. 21, č. 3 (2013) Richman, W. M.; Reynolds, W. L. Injustice On Appeal: The United States Courts of Appeals in Crisis Abstrakt   PDF
Tereza Pondikasová
 
Roč. 9, č. 4 (2001) Robert A. Dahl: O demokracii: průvodce pro občany Abstrakt   PDF
Jan Kysela
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr: Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon, s vysvětlivkami a předpisy souvisícími Abstrakt   PDF
Petr Průcha
 
Roč. 15, č. 1 (2007) Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu? Abstrakt   PDF
Pavel Molek
 
Roč. 25, č. 2 (2017) Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako členského státu EU – slepá větev, nebo odrazový můstek? Abstrakt   PDF
Miroslav Knob
 
Roč. 29, č. 3 (2021) Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející? Abstrakt   PDF
Michal Kovalčík
 
Roč. 19, č. 3 (2011) Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy Abstrakt   PDF
Martin Škop
 
Roč. 23, č. 4 (2015) RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv: Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století Abstrakt   PDF
Jan Hurdík
 
Roč. 1, č. 2 (1993) Rotterdam - krátké ohlédnutí