Detaily autora

Vladár, Vojtech, Katedra rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko