Detaily autora

Žofčinová, Vladimíra, Fakulta verejnej správy, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko

  • Roč. 19, č. 1 (2011) - Aktuality pro právní praxi
    Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky (aktuálne vybrané problémy)
    Abstrakt  PDF