Detaily autora

Strémy, Tomáš, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenskéh, Bratislava, Slovensko