Detaily autora

Romža, Sergej, Katedra trestného práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  • Roč. 26, č. 1 (2018) - Články
    Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci v slovenskom trestnom konaní
    Abstrakt  PDF