Detaily autora

Ježková, Renáta, Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika