Detaily autora

Dávid, Radovan, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika