Detaily autora

Vaníčková, Radka, Katedra managementu, Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, Česká republika

  • Roč. 25, č. 3 (2017) - Aktuality pro právní praxi
    Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce
    Abstrakt  PDF