Detaily autora

Kotira, Peter, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

  • Roč. 21, č. 3 (2013) - Doktorandské příspěvky
    Postavenie nadnárodných podnikových dohôd v rámci Európskeho sociálneho dialógu
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 20, č. 4 (2012) - Články
    Genéza historického vývoja práva zamestnancov na participáciu od počiatkov k európskym zamestnaneckým radám a smernici 94/45
    Abstrakt  PDF