Detaily autora

Všetička, Pavel, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

 • Roč. 24, č. 1 (2016) - Recenze a anotace
  MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F.: Veřejné sbory
  Abstrakt  PDF
 • Roč. 25, č. 2 (2017) - Doktorandské příspěvky
  Nový přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci
  Abstrakt  PDF
 • Roč. 25, č. 3 (2017) - Doktorandské příspěvky
  Uplatnění správního uvážení a problematika výkladu neurčitých právních pojmů v případě bezprostředních zásahů realizovaných Policií České republiky
  Abstrakt  PDF
 • Roč. 26, č. 1 (2018) - Doktorandské příspěvky
  Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů
  Abstrakt  PDF
 • Roč. 26, č. 3 (2018) - Doktorandské příspěvky
  Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe
  Abstrakt  PDF
 • Roč. 27, č. 1 (2019) - Doktorandské příspěvky
  Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy
  Abstrakt  PDF