Detaily autora

Šámal, Pavel, Nejvyšší soud ČR, Brno; Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Česká republika