Detaily autora

Mevis, Paul, Katedra trestního práva, Erasmus University, Rotterdam, Nizozemsko

  • Roč. 2, č. 6 (1994) - Příspěvky ze zahraničí
    Několik myšlenek o všeobecném zákazu použití důkazu ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, holandské Ústavy a trestního řádu
    Abstrakt  PDF (English)