Detaily autora

Mitaľ, Ondrej, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko