Detaily autora

Jílková, Nikola, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 26, č. 2 (2018) - Doktorandské příspěvky
    Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností)
    Abstrakt  PDF