Detaily autora

Springinsfeldová, Nelly, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika