Detaily autora

Příkazská, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 23, č. 3 (2015) - Doktorandské příspěvky
    Změny v ekonomické rovnováze smlouvy ve veřejných zakázkách z pohledu sankcí nového občanského zákoníku
    Abstrakt  PDF
  • Roč. 25, č. 4 (2017) - Články
    Následky porušení povinností ze smlouvy o výkonu funkce a jejich vymáhání: limity odpovědnosti člena orgánu a limity smlouvy o vypořádání
    Abstrakt  PDF