Detaily autora

Barinková, Milena, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  • Roč. 19, č. 1 (2011) - Aktuality pro právní praxi
    Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej republiky (aktuálne vybrané problémy)
    Abstrakt  PDF